Hayvanlar Alemi

Kaç Çeşit Tilki Türü Vardır ve Tilki Türlerinin Sahip Olduğu Özellikleri Nelerdir?

Kaç Çeşit Tilki Türü Vardır ve Tilki Türlerinin Sahip Olduğu Özellikleri Nelerdir?

Başlıklar

İnsanlar, yeryüzünü diğer bir canlı türü olan hayvanlarla paylaşmaktadır. Yeryüzünde bulunan çok sayıda hayvan türü mevcuttur. Her hayvanın sahip olduğu özellik ve yaşam koşulları ise birbirinden farklıdır. Bir bölgede bulunan bir hayvan başka bölgede bulunmayabiliyor. Bunun nedeni her hayvanın, her ortamın yaşam koşullarına uyum sağlayamamasıdır. Zira her hayvan türü kendi başına özeldir ve dikkat çekmektedir. İlgi çeken ve merak edilen hayvanlardan biriside tilkilerdir. Tilkiler, insanlarla bir arada yaşan hayvanlar arasında yer almamaktadır. Ancak zaman zaman insanların yaşam alanlarına gelmektedirler. Peki, tilkinin özellikleri nelerdir?

Tilkiler etçiller takımının, köpekgiller familyasındandır. Aynı zamanda bir memeli hayvandır. Doğada çok farklı tilki türleri mevcuttur. Bu tilki türleri bulundukları bölgelere uyum sağlayabilen ve uyum noktasında problem yaşamayan hayvanlardır. Bazen rengi ile bazen ise bulunduğu coğrafya ile isimlendirilen tilkilerin varlığı oldukça yaygınlık göstermektedir. Bu hayvanlar, daha çok insanlardan uzak alanlarda, ormanlık yerlerde yaşamaktadır.

Tilkilerin büyük bir bölümü, kızıl ve kahverengi renklerinin karışımıdır. Tilki, ufak bir köpek büyüklüğündedir. Ancak burunlarının daha sivri ve uzun,  kuyruklarının da daha kalın ve uzun tüylü olması ile köpek türleri arasında hemen ayırt edilebilirler. Tilkilerin kulakları çok hassastır, sahip oldukları geniş kulaklar ile en hafif sesleri bile çok uzaklardan duyabilirler.

Tilkilerin Genel Özellikleri

Tilkiler pek çok özelliğe sahiptir. Başlıca özellikleri şunlardır;

 • Tilkiler çok kurnaz bir hayvandır, düşmanlarından kolay bir şekilde kurtulup kaçmasını çok iyi bilir.
 • Tilkilerin kızıla kaçan kahverengi tüyleri karınlarına doğru indikçe açılır; aynı zamanda soğuk yerlerde yaşayan tilkilerin tüyleri yazın esmerdir. Ancak kış zamanı beyaza yakın bir renk alır. Kızıl renkli tilkiler ve siyah renkli olanların kuyrukları ile birlikte uzunlukları yaklaşık 1.5 m’ye bulmaktadır.
 • Tilkilerin sahip oldukları kuyruklarının tüyleri, uzun bir yapıya sahiptir.
 • Ormanlık alanlarda yaşayan tilkiler, genellikle kendi kazdıkları yuvalarda yaşamaktadırlar.
 • Tilkiler, etçil beslenen gruptadır ancak bitkilerden de beslenirler ve bunun yanında küçük hayvanlarla beslenir. 
 • Tilkiler, küçük hayvanlardan beslendikleri için, özellikle her bölgede kümes hayvanlarının düşmanıdır.
 • Tilkilerin derisi daha çok kürk olarak işlenir.
 • Çiftleşme zamanları genel olarak, ocak ve şubat aylarıdır.
 • 60-63 günlük gebelik dönemi geçirirler ve daha sonra 3-7 arasında yavru doğurur.
 • Özellikle Kuzey Amerika ve Sibirya, kızıl tilki sınıfından olan gümüş tilki, kürkü elde edilmek için yetiştirilir.
 • Tilki türlerinden olan kutup ya da buz tilkisi adı verilen cins, Amerika ve kuzeyin yüksek bölgelerinde yaşamaktadır. Boyu kuyruğu ile birlikte 1 m’den fazladır. Özellikle mavi tilki adı verilen ve kışın beyazlaşan tikiler bu türlerdir.
 • Beyaz tüy sahip olan tilkiler kürkçülükte çok aranır.
 • Afrika’nın çöl tilkisi ise oldukça büyük kulaklı ve kuyruğuyla birlikte hemen hemen 65 cm’dir. Aynı zamanda tüyleri açık kahverengidir.
 • Tilkiler gündüzleri, toprağın altında yaptığı yuvasında gizlenir. Geceleri ise karnını doyurmak için avlanmaya çıkar.

Bunun yanında, tilki postunun önemli ve kıymetli olmasından ötürü, kürkçülükte pek makbul tutulan bir hayvandır. Ülkemizde bulunan tilkilerin postları, genel olarak, sarımtırak kahverengidir. Bununla birlikte “beyaz tilki” ile “mavi tilki”, gümüşü renkli tilki türleri, soğuk ülkelerde yaşamaktadır, özellikle kutuplarda yaşarlar. Çöllerde yaşayan bir cinsinin de en önemli özelliği uzun, kocaman ve hassas kulaklı olmasıdır.

Tilkilerin Beslenme Şekilleri

Birçok özelliğe sahip olan tilkilerin, halk arasında en bilindik özelliklerinden birisi kurnaz ve zeki olmasıdır. Örneğin; küçük fare, kuş gibi hayvanları yiyerek beslenen tilki, yiyeceklerini daha sonra da tüketebilmek için öldürdüğü hayvanları parçalar ve ayrı ayrı yerlere gömer. Parçaları farklı noktalara gömen tilki bunların yerlerini de hiç unutmaz. Daha sonra yerlerini hemen bulur, toprağı açıp onları teker teker çıkararak yer. Tilkinin bir diğer özelliği ise çok zorlandığı zamanlar toprağın altında ki leşleri çıkarır ve ardından onları yer. Aç kalması halinde meyve yiyerek de geçinir. Meyveler içerisinde üzümü çok sever.

Tilkiler, her ne kadar ormanlık alanlarda yaşasa da avlanmak için köy ve kasaba gibi yerlere inmektedir. Gece vakitlerinde köylerde bağlık bahçelik yerlere sokularak, kümesleri basar ve tavuk, ördek türünden küçük hayvanları yakalayıp götürür. Tilkinin zararları kadar, bu zararlarına karşılık, tarla faresi gibi zararlı hayvanları yiyerek yok etmesi gibi faydaları da vardır.

Tilki Türleri Ve Sahip Olduğu Özellikleri

Tilki türlerini yaşadıkları bölgelere göre sayısı oldukça çoktur. Bu türlerin her birinin kendilerine has özellikleri vardır. Bu tilki türlerini ve özelliklerini başlıklar şeklinde ele alıp değerlendirelim.

Kızıl Tilki

Kızıl tilki, bayağı tilki olarak da adlandırılır. Köpekgiller türünün en fazla olan tilkisidir. Özellikle Avrupa'nın en sık rastlanılan köpekgildir. Bundan dolayı Avrupa'da "tilki" denildiği zaman neredeyse hep bu tür kast edilir.

Genel olarak, kızıl tilkilerin kuyruklarının uzunlukları ile birlikte boyları yaklaşık 75 cm’dir.  Uzunluklarıyla ortalama 7–9 kg ağırlığındadırlar. Bu hayvanların üst tarafı kızıl, alt tarafı ise beyazdır. Bacaklarının alt tarafları siyah renktedir. Ancak bu renk düzlemi sabit değildir, renklerinde yöresel olarak farklar olabilir; örneğin bazı bölgelerde bulunan tilkilerin bazen üst kısmı kavuniçi ya da kahverengimsi olabiliyor. Aynı zamanda alt kısmı kar beyazı ya da gri renklerde olabilir. Kızıl tilkilerin sırtında siyah bir çizgisi vardır. Bazılarında bu çizgi tamamen gri veya siyah renk şeklinde de rastlanılabilir.

Kızıl tilki en yaygın tilki türlerindendir, geniş bir coğrafyada yaygındır; özellikle Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika çok sık rastlanmaktadır. Farklı bölgelere hızlı uyum sağlayan tilkiler 19. yüzyılda İngilizlerin hayvan avlamak için Avustralya'ya götürmüş oldukları kızıl tilkiler orada çok hızlı bir şekilde üreyip yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Ancak bu durum önemli ekolojik bir sorun olmuş. Bu tilkiler, Avustralya’da bulunan yerli küçük hayvanlarının neslini tüketmiştir.

Kızıl tilki, farklı yaşam alanlarına hızlı ayak uydurabildiği için kendisine farklı alanlarda çok sık rastlanılabilir. En sık rastlanılan alanlar genel olarak ormanlar, kırlar, tarlalar gibi yerlerdir. Ancak şehir kenarlarında, hatta şehirlerin içlerinde günden güne daha sık kızıl tilkiye rastlamaktayız. Şehirlere inen Kızıl tilkiler şehirlerdeki güvercin, keme, fare ve tavşan popülasyonlarını kontrol altında tutar ve bu sayede insanlar için faydalı olur.

Kızıl tilkiler, beslenmelerinde hızlı bir ısırık ile kemiricilerden oluşan küçük kurbanlarını öldürürler. Farklı küçük hayvan türleri, bazen bitkisel gıda ve leş gibi besinlerden faydalanırlar. Farklı türde küçük hayvanlar içerisine yuvalarını yerde kuran kuşlar, tavuklar, tavşanlar, böcekler gibi hayvanlar girmektedir. Çok nadir geyik veya domuz yavrularını avlarlar. Bunun yanında çok zor zamanlarda amfibyum ve sürüngen türleri de yiyebilirler. Bazı tilkiler şehre yakın yerlerde karayollarını takip eder ve otomobillerin ezdiği hayvanların leşlerini yerler.

Kızıl tilki

Kızıl Tilki Yavruları

Kızıl tilkiler genel olarak senenin büyük bir bölümünü yalnız geçirirler. Bu hayvanlar bölgesel olarak farklı dönemlerde ürerler. Örneğin; Orta Avrupa'da ocak-şubat aylarında, Güney Avrupa'da aralık-ocak aylarında üremeye başlarlar. Bu süre zarfı içerisinde erkek tilki bir dişiye kur yapar ve onunla çiftleşir. Aynı zamanda erkek hayvan dişinin yanında bulunur ve yavruların bakımında dişiye yardım eder.

Tilkilerin gebelik süreci 50 gündür. Bir gebelikte 3-5 arası yavru dünyaya getirebilirler. Tilkilerin bilinen en fazla doğum 13’tür, en azı 1’dir. Bu durumlar nadir gerçekleşir. Doğan yavrular ilk iki haftalık süreçte göremezler ve 4-6 hafta boyunca emzirilirler. Bu süreden sonra ilk kez mağaradan dışarı çıkarlar.

Dişi tilki, herhangi bir nedenden dolayı ölmesi durumunda, yavruların bakımını erkek tilki tek başına da yapabilir. Yavrular dört haftalık emzirme süresinden sonra annelerinden bağımsızlığa ve 10 ay sonra üreyebilecek olgunluğa ulaşırlar. Tilkiler, bir yaşına geldikten sonra annelerini terk ederler. 12 yaşına kadar yaşayabilirler. Üreme hayatı için son derece önemlidir.

Kutup Tilkisi

Köpekgiller ailesine dâhil, Alopex cinsi içinde yer alan tek tür olup, bölgelere özgü küçük bir tilkidir.

Bu tilkiler yaz ve kışa bağlı olarak renk değiştirirler. Tilkinin kürkü kışın beyaz, yazın koyu kahverengi şeklindedir. Bu tilkiler Kürkleri dolayısıyla avcılar için ilgi çekicidir. Sahip oldukları uzun, tüylü ve kalın kuyruklarını şiddetli soğuklara karşı atkı ya da yorgan olarak kullanabilirler. Bunun dışında başlıca özellikleri şunlardır, 

 • Koku alma özellikleri çok kuvvetlidir.
 • Kutup gibi soğuk alanlarda bulunur.
 • Boyutu ufaktır.
 • Bu hayvanlar hem hızlı bir koşucu, hem de iyi bir yüzücüdür.
 • Kuzey Kutbu'nda kış başlangıcında, mart ve nisan aylarında kutup tilki çiftleri gelecekteki yavruları için yuva hazırlamaya başlarlar. Bu yuvaların büyük kısmı kuşaktan kuşağa miras olarak kalır. Bazılarının 300 yıl kadar kullanıldığı tespit edilmiştir
 • Kutup tilkisi, köpekgiller familyasında tek seferde en fazla yavruyu dünyaya getiren cinstir. Yavru sayısı ortalama 11'dir; bazen 22'ye çıktığı da olur. 
 • Erkek tilki, avlanır ve yiyecekleri yuvaya taşır, dişi ise yavrularıyla ilgilenir. 
 • Yavrular hemen hemen 4 aylık olduklarında yuvadan ayrılırlar. Bu süre içerisinde çift birlikte yaşamaya devam ederler.
 • Kutup tilkisinin insanlardan başka başlıca düşmanları vaşak ve kutup ayısı olmaktadır.

Kutup tilkisi

Çöl Tilkisi

Çöl tilkisi aynı zamanda Fennec tilkisi olarak da bilinmektedir. Köpekgiller familyasının en küçük üyesidir. Çöl yaşamına çok iyi bir şekilde adapte sağalmaktadır. Kuzey Afrika'da ve Arap yarımadasında sık rastlanılabilen bir tilki türüdür.

Çöl tilkilerinin 40 cm'ye varan vücut uzunluğu vardır. Ancak buna ters orantılı olarak, 15 cm'ye varan çok uzun kulaklara sahiptir. Bu özel durum sayesinde çölde daha kolay yaşamını sağlar. Çünkü vücut sıcaklığını bu uzun kulakları vasıtası ile dengede tutar. Kuyruğu yaklaşık olarak 25 cm uzunluğundadır. Ağırlığı ise 1,5 kg'a kadar varmaktadır. Kürk rengi krem rengidir, karın kısmı ve yüzü beyaz renktedir, uzun kulaklı çöl tilkisinin yağ depolaması ısı kaybetmesine neden olur. Yetişkinlerin boyu 21–40 cm arası değişir. Uzun kulaklı çöl tilkisi, Sahel çölünde, Sina Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda ve Türkiye'nin güneyinde rastlanmaktadır.

Bilindiği üzere çöller öldürücü sıcaklığa sahiptir. Bundan dolayı çöl tilkisi sadece gece aktif olan bir hayvandır. Bu hayvanlar 5-10 hayvan ile gruplar oluşturur ve inşa ettikleri bir mağara sisteminde yaşamlarını sürdürürler. Tehlikeyi sezdikleri zamanlarda, kendilerini hızlı bir şekilde kumun içine saklayabilme kabiliyetine sahiptirler.

Çölde bulunan tilkiler fare, kertenkele ve çekirgeler gibi hayvanlar ile beslenirler. Nadiren kimi zaman kuşta avlayabilirler. Uzun kulaklı çöl tilkisinin yaşam alanın çöl olmasından dolayı pek bitkisel gıda bulunmaz, ancak hayvanat bahçelerinde bulunanları, severek meyve de yerler. Su ihtiyacının büyük kısmını yediği hayvanlardan giderdiği tahmin edilmektedir. Ancak bir su kaynağı bulduğu takdirde su içebilir.

Çöl tilkisinin gebelik dönemi, yaklaşık 50 gün sürer ve sonunda 2-4 arası yavru doğurur. Yavrular doğduktan sonra erkek çöl tilkisi çok agresif olur ve ailesini her türlü tehlikeye karşı cesurca korur. Yavrular, ortalama bir sene kadar ailenin koruması altında kalır, daha sonra ayrılır.

Çöl tilkisi

Boz Tilki

Köpekgiller familyasından olan boz tilki, Urocyon cinsinin bir türüdür. Kızıl tilki ve ova tilkisinden sonra Kuzey Amerika'nın üçüncü önemli tilki türü olmaktadır. Aynı zamanda ada boz tilkisinden ayırt etmek için kimi zaman kara boz tilkisi olarak da isimlendirilir.

Boz tilkilerin karekteristik bir post desenine sahiptir. Sırt kısmı gri, yanları, boynu ve bacakları ise sarımsı kahverengidir. Aynı zamanda siyah bir şerit hem sırt hem de kuyruk üzerinden geçmektedir. Kuyruk ucu da siyah renktedir. Boz tilkinin boyu ortalama 65 cm’den oluşmaktadır. Buna ilave olarak yaklaşık 35 cm’lik bir kuyruğa sahiptir. Boz tilki yaklaşık 5 kg ağırlığındadır. Genel olarak erkek tilkiler, dişi tilkilerden biraz daha büyüktür.

Boz tilkinin yaşam alanı genel olarak Kanada'nın güneyinden, ABD ve Orta Amerika üzerinden Kolombiya ve Venezuela'ya kadar geniş bir alana yayılmıştır. Daha çok geniş yapraklı ormanlarda yaşar ve açık arazilerden kaçınırlar. Bu bağlı olarak orta batı ABD'de çok boşluklu bir dağılım gösterirler.

Köpek türü içerisinde tek boz tilki (ve akrabası olan ada boz tilkisi), ağaçlara tırmanabilme özelliğine sahiptir. Bundan dolayı Kuzey Amerika'da ağaç tilkileri olarak da isimlendirilmiştir. Düşmanları tarafından kovalandıkları zaman, ya da besin arama gibi durumlarda ve kendi inisiyatifiyle ağaçlara tırmanır.

Boz tilkinin en önemli besini, ağaçlarda yaşayan sincaplardır. Ancak fare, tavşan, kuş ve böcek gibi hayvanları da avlarlar. Bunlarla beraber ormanlık alanda yaşadığı için böğürtlen gibi bitkisel besin de yerler. Boz tilki genel olarak kendi kovuğunu kazmaz. Gün boyu içine gireceği ağaç kovuğu, kaya yarığı ya da marmot yuvası arar. Daha çok geceleri faal olurlar. Boz tilki muhtemelen monogami bir hayvandır ve yaşam süresince çift olarak beraber kalırlar. Bir gebelikte ortalama dört yavru dünyaya getirirler.

Boz tilki

Ova Tilkisi

Köpekgiller familyasından olan ova tilkisi, Kuzey Amerika'nın kurak bölgelerinde yaşayan bir tilki türüdür. Aynı zamanda Kuzey Amerika'da çok sık görülen kızıl tilkiden belirgin şekilde daha büyük olan kulaklarıyla kolay bir şekilde ayırt edilir.

Ova tilkisinin derisinin, üst kısmı gri, turuncu renkleri arasında değişirken, alt kısmı beyazdır. Standart bir tilki görünümüne sahiptir ancak diğer bir tilki türlerinden olan kızıl tilkiden küçüktür. Boyu, ortalama 40 cm civarındadır, buna ilave olarak 30 cm kuyruk boyu mevcuttur. En dikkat çekici tarafı, boşluk kısmını kum tanelerinin içeri girmesini engelleyecek uzun kıllarla örtülmüş iri kulaklarıdır.

Kızıl tilki asıl olarak, Kuzey Amerika'nın ormanlarında yaşamaktadır ancak ova tilkisi Prairie adı verilen steplerde ve güneybatının çöllerinde yaşar. Dağılım alanı genel olarak, Kanada'nın güneybatısından Meksika'nın kuzeybatısına kadar uzanmaktadır. Kanada'da bir ara nesli kurumaya yüz tutan tilki, bur tarafa zaman içinde başarıyla yeniden yerleştirilmiştir.

Ova tilkileri, neredeyse sadece fare ve tavşanlarla beslenen tamamen etçil özelliklere sahip hayvanlardır. Şansları olduğunda ve başarabildikleri takdirde bir kuşu da avlayabilirler. Mecbur kaldıkları durumlarda böcekleri de yerler.

Yaşam alanlarını genelde kumlara tesis ederler. Giriş kısmından itibaren çok koridorlu bir labirentten sistemi ile oluşur. Çiftleşme dönemi boyunca erkek ve dişi ova tilkisi sık sık bir araya gelir. Erkek tilki, dişisini fazla sahiplenir. Elli günlük gebelik süresince ve aynı zamanda dört veya beş yavrunun doğumundan sonra dişi tilkinin yanında ayrılmaz. Dişi tilki yavruları emzirirken, erkek de kendisi ve yuvada bulunan dişi için yiyecek temin eder.

İnsanlar tehlikeli olmasının yanında, kır kurdu ve kızıl tilkiler de ova tilkisi için düşmandır. Bunlar içerisinde kır kurdu, ova tilkilerinin çoğunu eninde sonunda öldüren en ciddi düşmanıdır. Çöl hayvanı olan ova tilkileri, çok az su ile yetinebilirler. Bu dolayı sadece gece aktiftirler ve gün içinde kovuklarını asla terk etmezler. Dışkıları çok fazla kurudur. Sıvılarının büyük bir kısmını avladıkları hayvanlardan temin ederler.

Tilki türlerini detaylı bir şekilde ele aldık taktan sonra zararsız olarak görünen bu hayvanlarla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği konusu önemli görülmüştür.

Ova tilkisi

Tilki İle Karşılaşırsa Yapılması Gerekenler

Tilkiler yapıları gereği yaşadıkları bölgelerine sadık hayvanlardır. Bulundukları bölgeyi çok çabuk tek etmezler. Bu bölgelerinde avlanır, çoğalır ve yaşamlarını sürmek için gerekli aşamalardan geçerler. Bu yüzden bir tilki ile karşılaşıldığında çok yakınlarda onun bir yuvasının olduğunu bilmek gerekir. Büyük ihtimalle yiyecek avına çıkmıştır o yüzden ona asla zarar vermeyin.

Tilkiler sosyal hayvanlar değildirler. Yapıları gereği çok korkak ve ürkeklerdir. Bu sebeple karşılarını farklı türden bir canlı çıktıklarında hemen o alanı koşarak terk etmeye çalışırlar. Buradan hareketle tilki ile karşılaşıldığında panik yapılmadan bulunan yerdeyse çıkarılması yeterlidir. Eğer buna rağmen tilki kaçmaya kişiye doğru ilerlerse, kişi yerden bir şeyler alıyormuş gibi hızlıca ve dikkat çekecek şekilde hareketler yaparsa tilki korkup kaçacaktır.

Tilkiler, en çok kaçacak yerlerinin olmadığını anladığında hırçınlaşır ve kişiye saldırırlar. Bu yüzden kişinin tilkiyle karşılattığı yer önem atfetmektedir. Eğer karşılaşılan alan dar ise kişinin tikliyi korkutacak hareketler yapması, tilkiyi daha da paniğe sokar. Yaşanan bu panik hali, tilkinin saldırgan tavılar takınmasına sebebiyet verecektir. Bu tür durumlarda olabildiğince sakin ve soğukkanlı bir şekilde tilkinin kaçacağı alanı açmak en doğru olan davranış olacaktır. Tilki saldırmadığı halde tilkiye farklı cisimlerle saldırmak, hayvanı gereksiz yere yaralamaya neden olabilir, hatta kişinin kendisinin de zarar görmesine sebebiyet verebilir.

Kamp Alanından Tilkileri Uzak Tutmanın Yolları

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri de güzel bir arkadaş çevresi ile kamp kurmaktır. Ancak kamp aktivitesi, doğa ve ormanlık alanlarda yapıldığı için farklı beli başlı sıkıntıların yaşanma sebebiyet verebilmektedir. Bu sıkıntılar arasında doğadaki bazı hayvanların kamp alanlarına saldırması ve yiyeceklerin kokunsa gelerek yiyecekleri alması gibi durumlar yer almaktadır. Bireylerin kamp alanlarında, bu tur sıkıntıları yaşamaması için dikkat etmesi gerekmektedir.

Tilki, kamp alanına gelerek, bireylerin yiyeceklerini alan hayvanlar arasında yer almaktadır. Kamp alanında tilkilerin gelip yiyeceklerinizi almaması için öncelikle bulunduğunuz bölgede tilki olup olmadığına dikkat ediniz. Her ihtimale karşı yiyeceklerinizi hiçbir şekilde dışarda tutmayınız. Çünkü tilkilerin koku alma duyuları oldukça güçlüdür. Tilkiler, çok uzaktaki yiyeceklerin dahi kokusunu almaktadır. Kokuyu takip ederek yiyeceğin bulunduğu bölgeye gelip yiyecekleri kaçırmaktadır. Bundan dolayı tilkileri kamp alanından uzak tutmak için kamp bölgesinin genel temizliğinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte koku yayacak çöpleri poşetleyerek kapalı yerlerde tutmak ve yiyecekleri kapalı kaplarda saklamakta kamplarda dikkat edilmesi gereken önemli önemler arasındadır.

Tilkiler de diğer canlılar gibi belli sevideki gürültü ve ışıktan korkmaktadır. Bundan dolayı kamp alanlarında tilkiyle karşılaşıldığında yapılması gereken olabildiğince güçlü ve sert bir şekilde gürültü çıkarmaktır. Tilki duyduğu bu ses karşısında korkup kaçacaktır. Ayrıca tilkiler parlak ve güçlü ışıtaktan da korkarlar. Bu yüzden yoğun ışık ve sesle tilki, kamp alanlarından uzak tutulabilir.

Tilki Saldırısında Ne Yapılmalı?

Tilki Saldırısında Ne Yapılmalı?

Her hayvan gibi doğada yaşayan tilki de korktuğunda kendini savunmak için veya faklı sebeplere karşı kişiye saldırabilir. Bu tür saldırıların en büyük riski, saldırıdan kaynaklı olarak bulaşıcı hastalığa yakalanmaktır.

Tilkilerin beslenme şekli kemirgenlerle olmaktadır. Bu durum tilkilerin kuduz mikrobunu taşımasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca sadece kuduz değil tilki, kuşlarla ve kemirgen hayvanlarla beslendiği için farklı hastalıkların yaymasına da sebebiyet verebilir. Saldırı esnasında ısırdığı bölgeye, kan yolu ile bu hastalıları yayabilmektedir.

Tilkiler, kişilere doğrudan zarar vermek için saldırmazlar. Kişilere saldırmaları, kimi zaman kendini korumak, kimi zamanda kamp gibi alanlarda tepkisiz bir şekilde uzanan insanı yiyecek sanmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden tilki saldırıları genellikle küçük kaza ve sıyrıklar şeklinde sonuçlanmaktadır.

Doğada ki diğer tüm hayvanlar gibi tilkilerde hayatlarını sürdürmek için çaba sarf ederler. Tilkiler, her ne kadar zararsız hayvanlar olarak bilinse de yaşanan küçük saldırılarda, kişiler mutlaka en yakın sağlık kuruluşlarına giderek doktorlardan yardım alınması gerekmektedir. Saldırılarda yaralanmalar küçük olunsa dahi kuduz mikrobuna ve diğer bulaşıcı hastalılara karşı gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

İlginizi çekebilir: Muhabbet Kuşu Neden Kusar? Muhabbet Kuşu Kusmalarına Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN