Teknoloji

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Avantajları ve Dezavantajları

Dünyada giderek büyük bir sorun haline gelen enerji gereksinimini, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çevreye de zarar vermeden karşılamak mümkündür. Gün geçtikçe daha çok enerji ihtiyacının doğduğu dünyada, günümüzde kullanılan en büyük enerji kaynaklarını fosil yakıtlar (yenilenemez enerji kaynakları) oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları adına henüz gereken önem gösterilmediği için su, hava ve çevre kirliği gibi birçok sorun ortaya çıkıyor. Gelecek kuşakların enerji gereksinimlerini karşılamak ve çevreye verilen hasarı en aza düşürebilmek için yenilenebilir ya da sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, herhangi bir risk olmadan gerekli enerji ihtiyacını karşılamak adına üretilen enerji anlamına gelir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilen enerji, enerjinin üretilmesi için doğal süreçlerden faydalanılan ve kullanılan kaynakların tükenme zamanından daha hızlı bir zamanda kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Maddeler halinde yenilenebilir enerji kaynakları şu şekildedir;

 • Güneş Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Rüzgar Enerjisi
 • Hidroelektrik (Hidrolik) Enerji
 • Hidrojen Enerjisi
 • Biyokütle Enerjisi
 • Gelgit Enerjisi
 • Dalga Enerjisi

Yeteri kadar enerji üretimi gerçekleştiremese de, piezoelektrik enerjisini de yenilenebilir enerjiler arasında saymak mümkündür.

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi

Güneş ışınlarının, güneş panelleri vasıtasıyla elektrik ve ısıya dönüştürülmesi sonucu oluşan enerjidir. Güneş enerjisi, doğal enerji kaynakları arasında bulunur ve çevreye herhangi bir zararı olmadan oluşturulabilir. İlk zamanlarında oldukça maliyetli olan bu enerji, günümüzde daha uygun maliyetler ile hızla artış göstermektedir. Kullanım alanları da oldukça geniş olan güneş enerjisinin avantajları şunlardır;

 • Çok ekonomiktir,
 • Doğal malzemeler kullanılır,
 • Çevresel açıdan temizdir,
 • Her ülkede kullanılabilir ve dış kaynaklara bağımlı değildir.

Güneş enerjisinin dezavantajları ise şunlardır;

 • Üretim için verimi düşüktür,
 • Küçük ve orta çaplı tüketiciler için pahalıdır,
 • Yıl boyunca stabil değildir ve kesilmeler olabilir,
 • Bazen depolanması gerekebilir ve bu durum maliyeti oldukça yükseltir,
 • Gölgelenme olduğu zaman verim kaybı olabilir.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

Güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısındaki değişiklikler sonucu oluşan basınç ve dünyanın dönme hareketiyle ortaya çıkan rüzgarlar aracılığıyla elde edilen enerjidir. Özellikle rüzgarın yoğun olduğu bölgelerde kurulan rüzgar türbinleri sayesinde kazanılan rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Rüzgar enerjisinin avantajları şunlardır;

 • Devamlı olarak enerji elde edilebilir,
 • Dışa bağımlılığı yoktur,
 • Dünyanın %95’lik alanında rüzgar enerjisinden faydalanmak mümkündür,
 • Çevreye herhangi bir zararı yoktur,
 • Sektörün gelişmesine paralel olarak, rüzgar enerjisinin maliyeti de devamlı düşmektedir.

Rüzgar enerjisinin dezavantajları;

 • Verimi genellikle düşüktür,
 • Rüzgar türbinlerinin kurulması için geniş alanlar gerekmektedir,
 • Görsel olarak kirlilik yaratır,
 • Özellikle vadilerde ve şehir merkezlerinde aşırı verimsizdirler,
 • Göç eden kuşlar için çok tehlikelidir,
 • Gürültü kirliliğine sebep olur,
 • Rüzgar türbinlerinin devrilmesi ve yanması gibi durumlar olabilir.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik Enerji

Sera gazı salınımı gerçekleştirmemesi nedeniyle herhangi bir zararı olmayan ve suyun akış gücüyle elde edilen bir enerji türüdür. Suyun akışı ile oluşan kinetik enerjinin kanallar aracılığıyla türbinlere aktarılması sonucu üretilir. Hidroelektrik ya da hidrolik enerjinin avantajları şunlardır;

 • Çevre kirliliğine neden olmaz,
 • Acil durumlarda hızlıca devre dışı bırakılabilir,
 • Aşırı enerji gereksinimi olduğunda hızlıca devreye sokulabilir,
 • Enerji üretimi dışında, sulama amacıyla da kullanılabilir,
 • Dışa bağımlı değildir.

Hidroelektrik enerjinin dezavantajları;

 • Kurulumu çok uzun sürer,
 • İlk yatırım maliyeti yüksektir,
 • Hidroelektrik barajlar, bulundukları çevrenin ekolojik dengesinin değişmesine neden olabilir,
 • Enerji üretimi, yağış miktarına bağlıdır,
 • Deprem gibi durumlarda sel tehlikesine yol açabilir,
 • Çalışma prensipleri karmaşıktır.

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji

Jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde dolaylı veya direkt yollarla elde edilebilen enerji türüdür. Mineral üretimi, ısıtma, soğutma ve elektrik üretimi gibi değişik amaçlarla kullanılabilen jeotermal enerji, kaplıcalar sayesinde turizm sektörüne de katkı sağlamaktadır. Jeotermal enerjinin avantajları şunlardır;

 • Çevre dostu enerji kaynağıdır,
 • Dışa bağımlılığı yoktur,
 • Elektrik üretimi için fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmaz,
 • Verimleri çok yüksektir,
 • Jeotermal enerji yer altından elde edildiği için yatırım maliyeti düşük olan bir enerjidir.

Jeotermal enerjinin dezavantajları;

 • Yapılarında zararlı kimyasallar barındırır,
 • Hazırlık ve araştırma maliyetleri yüksektir,
 • Jeotermal kaynaklardan çıkan sıvı maddeler, genellikle kirlilik yaratır,
 • Bazı durumlarda verimsiz olabilir,
 • Jeotermal sistemlerin yerleşim alanlarına yakın olması gerekir,
 • Sondaj makineleri kurulacağı için geniş bir alana ihtiyaç vardır.

Biyokütle Enerji

Biyokütle Enerji

Her türlü bitkiden, organik atıklardan, alglerden ve yosunlardan elde edilebilen bir enerji türüdür. Hayvan atıklarının enerji amacıyla kullanılması ya da bitkilerin yakılması, biyokütle enerjinin en bilinen örnekleridir. Bu enerjinin avantajları ise şunlardır;

 • Üretim teknolojileri iyi bilinmektedir,
 • Neredeyse her yerde kullanılabilen bir enerji türüdür,
 • İstenilen boyutlarda yapılabilir,
 • Işık şiddetinin düşük olması yeterlidir,
 • Sosyo-ekonomik bakımdan önemlidir,
 • Depolanmaya müsaittir,
 • Çevreye zararı çok azdır,
 • 5 ile 35 santigrat sıcaklık yeterlidir.

Biyokütle enerjinin dezavantajları;

 • Su ihtiyacı fazladır,
 • Verimleri yüksek değildir,
 • Geniş yerleşim bölgelerine ihtiyaç duyar,
 • Tarım alanları bakımından rekabet oluşturur.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen Enerjisi

Doğada bileşikler şeklinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerji türüdür. Karbon içermez ve bundan dolayı fosil atıklar işlenirken ortaya çıkan zararlı gaz salınımı tehlikesi yoktur.

Dalga Enerjisi

Dalga Enerjisi

Denizde oluşan dalgalanma hareketlerinden ve dalgaların meydana getirdiği basınçtan elde edilen bir enerjidir. Dalga jeneratörleri sayesinde sürdürülebilir ve doğal enerji üretimi sağlar. Dalga enerjisinin avantajları şunlardır;

 • Doğada bol miktarda bulunan, tükenmeyen bir enerji kaynağıdır,
 • Çevreyi kirletmez ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır,
 • Kıyıların korunmasını sağlar,
 • Yeni iş istihdamı yaratarak işsizliğin azalmasına katkı sağlar.

Dalga enerjisinin dezavantajları;

 • Hava koşullarından çabuk etkilenebilir,
 • Yerleşim alanlarına yakın olmalıdır,
 • Her dalga boyu için yeni bir sistemin geliştirilmesi gerekir,
 • Yetişmiş personel bulmak zordur.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri

Güneş enerjisinin etkileri: Güneş enerjisi, atmosfere herhangi bir zararlı gaz salmaz, ancak kurulum aşamasında azımsanacak kadar az bir zararı mevcuttur. Akü destekli olan güneş enerji sistemlerinde, akü içerisinde bulunan sıvının suya karışma ihtimali vardır. Güneş enerjisinin kurulumu yapılırken ambalaj atıkları bulunur, bunun dışında herhangi bir atık söz konusu değildir.

Rüzgar enerjisinin etkileri: Rüzgar enerjisi zararlı gaz salınımı yapmaz ve bundan dolayı atmosfere zararı yoktur. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi, su kirliliği de yaratmaz. Rüzgar santralleri herhangi bir atığa yol açmaz, bu nedenle atık olarak olumsuz etkileri söz konusu değildir. Aşırı büyük oldukları için görüntü kirliliğine neden olurlar, ayrıca gürültülü çalıştıkları için ses kirliliği de oluştururlar. Rüzgar türbinlerinin neden olduğu hava akımı, göç eden kuşları kendine çeker. Bu akımdan kurtulamayan kuşlar türbinlere çarparak ölürler.

Jeotermal enerjinin etkileri: Jeotermal kaynakların kullanımı sırasında, yapısında değişik gazlar olduğu için atmosfere hidrojen sülfür ve karbondioksit gibi gazlar salınır. Bunun haricinde, az da olsa gürültü kirliliğine de neden olmaktadır.

Hidrojen enerjisinin etkileri: En temiz enerji kaynağıdır, çünkü hidrojen enerjisi yakıldığında açığa sadece su çıkar. Çevreye herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Biyokütle enerjinin etkileri: Birçok değişik yöntemle elde edilen bir enerji türüdür. Bu yöntemlerin içerisinde atıkların ve çöplerin kullanılması ile kazanılan enerji üretiminde, bazı zararlı gazlar ortaya çıkar.

Dalga enerjisinin etkileri: Az da olsa görüntü ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Bunun haricinde, mekanik olarak çalışmasından dolayı yakıt ihtiyacı duymamaktadır, dolayısıyla çevreye gaz ve atık salınımı yapmaz.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN