Teknoloji

Işıktan Daha Hızlı Olan Şeyler Nelerdir?

Işıktan Daha Hızlı Olan Şeyler Nelerdir?

IDH olarak bilinen ve Türkçe’ de “ışıktan daha hızlı olan şey” anlamına gelen Işık Ötesi Hız kavramını tüm ayrıntılarıyla ele aldık. “Işıktan daha hızlı olan bir şey var mı?” sorusu, birçok insan tarafından merak edilen ve cevabı aranan bir sorudur. Özel görelilik kuramında, ışık hızından daha düşük bir hıza sahip ve kütlesi olan bir parçacığın, ışık hızına erişebilmesi için sonsuz enerjiye gereksinim duyduğu belirtilir. Buna rağmen özel görelilik, ışıktan daha hızlı hareket eden kütleli bir parçacığın var olduğunu her zaman reddetmez.

Kainatın hız limiti şeklinde anlatabileceğimiz ışık hızının üzerine çıkılması, madde korunurluğu ile mümkün değildir. Bir maddenin ışık hızından daha hızlı hareket etmesi durumunda, o madde enerjiden daha fazla hıza sahip olacaktır. Bu durum, maddenin kütlesiyle birlikte orantılı olarak enerjiye dönüşeceğini işaret eder. Bazı fizikçi ve araştırmacılar, etkili ya da görünür ışık ötesi hız şeklinde tanımlanan bir hipotez ortaya çıkarmışlardır. Hipoteze göre, uzay döneminin sıra dışı şekilde bozulmuş olan bölgeleri, maddenin çok ırak bölgelere normal bir seyirde yapacağı yolculuktan çok daha kısa zamanda ulaşmasına imkan verebilir.

Evrenin oluşumundan itibaren var olmasına karşılık, fizikçileri hala şaşırtmaya devam eden ışık, hemen hemen bilinen her şeyden daha hızlıdır. 1 saniye gibi bir sürede 299.792.458 metre mesafeye gidebilen ışık (bazen ilerlediği yere göre bu hız farklılık gösterebilir),  dünyanın sahip olduğu en ileri düzey araçlardan kat kat daha hızlıdır. Buna rağmen, bazı araştırmacılara göre evrenin büyüklüğü düşünülerek bu hız yavaş kalıyor. Bundan dolayı, ışıktan daha hızlı olan şeylerin var olup olmadığını araştıran fizikçiler, (bazı kuramlara göre imkansız olmasına rağmen) ışık hızını geçmeyi başarabilecek yeni şeyler keşfetmiş.

Işıktan Daha Hızlı Birşey

Işıktan Hızlı Olan Şeyler

Işığın Görüntüsü; Oldukça tartışılan bir konudur. Bilim adamlarının bir kısmı, ışık görüntüsünün ışıktan daha hızlı hareket edebileceğini savunmaktadırlar. Bu konuya bir örnek vermek gerekirse, elinde lazer bulunan bir kadın ile A-B isminde iki değişik gezegenin var olduğunu düşünün. Kadının bulunduğu konum, A ve B gezegeni birbirine 100 ışık yılı daha uzaklıkta olsun. A ve B gezegenleri ortasında çok büyük bir platformda mevcut olsun (lazeri gösteren bir platform). Hiçbir olaydan etkilenmeyen ve sabit şekilde duran kadın, bu gezegenlere ışık tutuyor. Önce A gezegenine ışığı tutan kadın, bir müddet sonra B gezegenine bu ışığı tutmak istiyor ve her iki gezegen arasında olan platformun üstünden lazer ışığını yürüterek B’ye kaydırıyor. İşte tam bu anda, olay ilginç hale geliyor. Gelişigüzel bir bilek hareketi ile lazeri A’ dan B’ ye, diğer bir deyişle 100 ışık yılı daha uzağa kaydıran kadın, bu durumda ışık hızını geçmeyi başarmış oluyor. Işıktan çok daha hızlı hareket ettiği varsayılan görüntü sayesinde, lazerin diğer gezegene ulaştığını gören kadın, aslında bu olayı yalnızca öyleymiş gibi hissetmektedir.

Fotonlar (ışığı oluşturan maddeler) ışık hızında ilerlemektedirler. Lazeri ne kadar hızlı bir şekilde veya ne kadar çok döndürürseniz döndürün, fotonların düştüğü yerler lazerin A’dan çıkıp platformdan geçtiğini ve B’ye gittiğini gösterecektir. Bu gezegenlerde bulunan araştırmacılar da, lazerin en çok ışık hızında gittiğini görebilir, fakat ışık hızı kesinlikle aşılmaz. Bazı fizikçilerde, ışık görüntüsünün sıfır olduğunu yani öyle bir şeyin var olmadığını savunurlar, çünkü bu görüntü ne net bir bilgi, ne bir enerji ne de veri taşımaz! Her ne olursa olsun ışık hızını aşmayı başarabilmek, bu listede yer almak için yeterli bir durum.

Big Bang

Big Bang (evrenin başlangıcı olarak kabul edilir), uzayın ışıktan kat kat daha hızlı bir şekilde gelişmesine imkan vermiştir. Bazı araştırmacılar bahsi geçen genişleme olayının “hiçbir şey ışıktan daha hızlı gidemez” kuramıyla uyumlu olduğunu söylerler. Big Bang sayesinde genişleyen uzay, herhangi bir kütle ya da hacme sahip olmadığından “hiçbir şey” sözü bu kuramda yer almıştır. Bundan dolayı, hiçbir şeyin ışık hızını geçemeyeceğini anlatan teoriler Big Bang ile ters düşmemektedir.

Solucan Deliği

Zaman ve uzay bütünlüğündeki kısa bir yol olarak tanımlayabileceğimiz solucan deliği, ışığın milyonlarca yılda gittiği yolu yalnızca birkaç saniyeye düşürebilir. Bu durumdan ötürü, belki solucan deliğinin değil, fakat bu delikten geçen herhangi bir şeyin ışıktan daha da hızlı olduğunu söylemek mümkündür.

Işıktan Daha Hızlı Birşey Varmı

Kuantum Dolanıklığı

Albert Einstein tarafından “ürkütücü” olarak tanımlanan kuantum dolanıklığı teorisi, birbiriyle eşleşmiş iki ayrı parçacığın birbirine bağlı olarak hareket etmesi olayıdır. Mesela, öncelikle 2 elektronu yan yana getirin. Bu elektronlar birbirini etkileyecek ve bir müddet sonra uyumlu bir halde hareket etmeye başlayacaklardır. Bu andan sonra, elektronlardan herhangi birini bulunduğunuz yerden milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bir mesafeye koyun ve eşleşmiş olan elektronu titreştirin. İşte bu titreşen elektronun eşi, çok fazla uzaklıkta bulunmasına rağmen, meydana gelen bu hareketi hemen fark edecek ve titreşim hareketinin tam aksini yapacaktır. Diğer elektron aşağı doğru gidiyorsa yukarı, ileri doğru gidiyorsa geriye ve sağa doğru gidiyorsa o sola doğru gidecektir. Ters yönde hareket eden bu elektron, ışık hızından daha da hızlı şeylerin olabileceğini bize net şekilde kanıtlıyor (Bazı bilim adamları bahsedilen elektronun ışıktan 10.000 kat daha fazla hızda olduğunu iddia ediyor).

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN