Teknoloji

İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

Başlıklar

Teknoloji alanında gelişmeler dur durak demeden devam ediyor. Bununla birlikte yeni kavramlar, yeni terimler, yeni meslek dalları ve daha fazlası hayatımıza dahil oluyor. Bu alanda en sık gündeme gelen kavramlardan birisi de inovasyon oluyor ve inovasyon nedir diye yoğun bir arama yapılıyor.

İnovasyon Latince kökenli bir kelimedir. İnnotavus kelimesinden gelmekte olup günümüzdeki kullanımı İngilizceden gelmektedir. Türkçe karşılığı “yenilik” olsa da inovasyon ile kastedilen tek bir yenilik olmanın çok ötesindedir.

En basit haliyle inovasyonu teknoloji alanında yapılan bütün yenilikler şeklinde tanımlayabiliriz. Bu noktada inovasyonun icat olmadığını hatırlatmakta fayda var. Bilim ve teknolojinin topluma, toplumun ekonomisine katkı sağlayacak biçimde yenilenmesi, geliştirilmesi inovasyonun kapsamıdır. Dolayısıyla inovasyonda yaratıcı fikirler ticari zeka ile buluşmaktadır.

İnovasyonu aynı zamanda var olan problemler için yenilikçi fikirlerle birlikte çözümler üretmek olarak da ifade edebiliriz. İşletmeler inovasyon sayesinde dinamik ürünler oluşturmakta, yeni fikirler ortaya atmakta, var olan ürünlerini, hizmetlerini geliştirmektedirler.

İnovasyonun en temel hedefi ihtiyaca yönelik yeni uygulamalar geliştirmek, böylece sorunu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Bir ürünün icat edilmesi değil, var olan bir ürünün değiştirilmesi, geliştirilmesine yönelik düşüncelerdir.

İnovasyon nedir?

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon nedir? sorusunun cevabının çok farklı şekillerde yapılabilmesi, inovasyon çeşitlerinin fazlalığından kaynaklanmaktadır. İnovasyonu yapılış şekline, düzeyine, konusuna, yapıldığı alana ve daha başka etkenlere göre de sınıflandırabiliriz. Düzeyine göre inovasyon çeşitlerini radikal, adımsal, yıkıcı inovasyonlar olarak ayırabiliriz. Yapılış şekline göre açık, kapalı ve tersine inovasyon olarak sayabiliriz.

İnovasyon çeşitleri özellikle yapıldığı alana ve konusuna göre çeşitlendirilmektedir ve bu noktada başlıca inovasyon çeşitleri şunlar olmaktadır:

  • Ürün inovasyonu
  • Hizmet inovasyonu,
  • Pazarlama inovasyon,
  • Organizasyonel inovasyon,
  • Sürekli inovasyon.

İnovasyon çeşitlerini yalnızca işletmeler açısından değil, bireysel, toplumsal, ulusal, evrensel düzeyde inovasyonlar olarak da gruplandırabiliriz. Burada göz ardı edilmemesi gereken nokta inovasyon çeşitlerinin birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılmadığı, bazılarının diğerlerinin içeriğini de yansıtabildiğidir.

Ürün İnovasyonu ve Örnekleri

Ürün inovasyonu bir ürünün geliştirildikten, değiştirildikten ya da yenilendikten sonra piyasaya sürülmesidir. Bir firmanın ya da işletmenin yeni bir ürün geliştirip piyasaya sürmesi inovasyon olmaz. Var olan bir ürünün daha iyi hale getirilmesi, daha üstün özelliklerle donatılması veya kalitesinin arttırılması, yeni bir teknolojiyle sunulması ürün inovasyonu kapsamına girer.

Ürün inovasyonu alanında günümüzde çok güçlü bir rekabet vardır. Her sektörde markalar müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamak, rekabet ortamında öne çıkabilmek için yarışmaktadır. Bu nedenle de benzersiz ürünler geliştirip bunları sürekli daha ileriye taşımaya çabalamaktadır.

Ürün inovasyon için uyumlu bir ekip çalışması, kararlılık, tutarlılık, odaklanma ve daha da önemlisi cesaret gerekir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılarak iyileştirmeler gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Günümüzde çok sık kullandığımız pek çok şeyin ürün inovasyonu kapsamına girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Uzun yıllar devam eden AR-GE süreçleri ürün inovasyonunun temelidir.

Televizyonlar en güzel ürün inovasyon örneklerinden birisidir. Kullanmakta olduğumuz televizyonlar her geçen gün incelmekte, her geçen gün daha kaliteli görüntü vermektedir. Markalar hem birbirleriyle hem de kendileriyle büyük bir rekabet içinde olup var olan televizyonlarını gün geçtikçe geliştirmektedirler.

Benzer şekilde cep telefonları alanındaki gelişme de bir ürün inovasyonudur. Daha 20 yıl önce tuşlu telefon dahi kullanmak çok büyük bir lüks iken kısa sürede bu alanda büyük bir değişim kaydedilmiş, tamamen akıllı telefonlara gelinmiştir. Markalar daha iyi ekran, daha minimalist tasarımlar gibi özellikler üzerinde çalışarak ürün inovasyonlarını sürdürmektedirler.

Robot elektrikli süpürgeleri de ürün inovasyonu örnekleri arasında sayabiliriz. Yıllarca markalar dayanıklılık, çekiş gücü gibi özellikler üzerinde çalışmışlar ve son aşamada kendi kendine temizlik yapan robot süpürgeler üretmişlerdir.

Hizmet İnovasyonu ve Örnekleri

Bir işletme tarafından kullanıma sunulan ve insanların faydalandığı hizmetler hizmet inovasyonu kapsamında değerlendirilebilir. Sunulan hizmet yeni bir hizmet olabileceği gibi daha önce var olsa da kullanıcılarına daha kolay ve daha rahat bir deneyim vaadinde de bulunabilir. Online alışveriş hizmet inovasyonu için iyi bir örnektir. Süper marketler günümüzde sanal mağazalar açarak ürün satın almak için müşterilerinin marketlerine gelmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmışlardır. Ürünlerini doğrudan müşterilerinin kapısına getirmektedirler.

Şehirlerarası yolculuklarda oldukça popüler olan Bla Bla Car uygulaması bir hizmet inovasyonu örneğidir. İnsanlara yakıt masraflarını başkalarıyla paylaşma, konforlu bir yolculuk, yol arkadaşlığı sunmaktadır.

Hastanelerin teknolojiden yararlanarak tahlil sonuçlarını, laboratuvar sonuçlarını internet üzerinden görme imkânı vermeleri bir hizmet inovasyonudur. Ayrıca son yılların en popüler platformlarından birisi olan Netflix hem pazarlama yöntemleri hem de ürünleriyle öne çıkan bir örnektir. Platform, kullanıcı davranışlarını kişiselleştirip kişisel deneyimi en üst seviyeye taşımaktadır.

İnovasyon çeşitleri nelerdir?

Pazarlama İnovasyonu ve Örnekleri

Ürün ya da hizmetlerin değişik pazarlama stratejileriyle yeniden pazara sunulması pazarlama inovasyonudur. Bir ürünün farklı ambalajlarla veya yeni bir tasarımla piyasaya çıkması bu kapsamda değerlendirilebilir. Pazarlama inovasyonu sayesinde piyasa başarısı elde edilmeye, daha yüksek satış rakamlarına ulaşmaya çalışılır. Pazarlama inovasyonunu ürün inovasyonundan ayıran en temel özellik inovasyonun ürüne yönelik değil, pazarlamaya yönelik olmasıdır. Satış ve pazarlama yöntemi üzerinde geliştirme, değiştirme yapılarak yenilik gerçekleştirilir.

Çocuk yataklarının yarış arabası ya da animasyon karakterleri şeklinde tasarlanması pazarlama inovasyonuna bir örnektir. Yine deterjan şişelerinin daha pratik ve dikkat çekici tasarlanıp satışa sunulması da pazarlama inovasyonu örneğidir.

Ketçap veya diş macunu gibi ürünlerin şişelerinin baş aşağı duracak biçimde tasarlanması ve satılması bir yeniliktir. Benzer biçimde bebek şampuan kutularının pompalı şekilde tasarlanarak kullanımının pratikleşmesi de bir örnektir. Pazarlama inovasyonunda paketlerin içindeki ürünler aynıdır. Ancak daha kullanışlı ve dikkat çekici hale getirilerek pazarlanmaktadırlar. 

Organizasyonel İnovasyon ve Örnekleri

Piyasada ürün, hizmet veya pazarlama stratejileri kadar organizasyonel yapıların da iyileştirilmeye, yenilenmeye gereksinimi vardır. Rekabet ortamında bir işletmenin rakipleriyle baş edebilmesi için kurum içi organizasyonlarını, çalışma sistemlerini yenilemesi, değiştirmesi, daha uygulanabilir prensipler üzerine inşa etmesi gerekmektedir. Bütün bunlar da operasyonel inovasyon kapsamına girer. 

Organizasyonel inovasyon organizasyon yapısını ve süreci etkilemektedir. Şirketlerin, firmaların organizasyonel yapılarının bir süre sonra yeni iş süreçlerine adapte olamadığı gözlemlenmektedir. Belli bir noktadan sonra mevcut iş süreçleri yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda firmalar organizasyonel yapılarında yenilik yapabilir ya da tamamen farklı uygulamalara geçebilirler. Departmanlarda, çalışanlarda, hiyerarşide yapılan çalışmalar organizasyonel inovasyon kapsamındadır. 

Organizasyonel inovasyonlarda firmalar ya da şirketler hem kendi çıkarların hem de müşteri memnuniyetini göz önüne alabilmekte, buna göre yenilikler gerçekleştirebilmektedir. Sadece sipariş üzerine ürün yapıp tasarım ve satış süreçlerini birbirine entegre etmek organizasyonel inovasyona bir örnektir. Yine müşteri memnuniyetini ölçmek için klasik anketler kullanmak yerine yazılım kullanmak da organizasyonel inovasyon örneğidir.

Sürekli İnovasyon ve Örnekleri

Sürekli inovasyon ile kastedilen inovasyonun aralıksız devam ettiği değildir. Burada kastedilen sürdürülebilir bir yenilenme olmaktadır. Hem ekonomide hem de ekosistemde etkilidir. Sürdürülebilir bir inovasyonda çevre koşulları ve ekolojik şartlar dikkate alınmalıdır. Güneş enerjisi sistemleri, rüzgar gülleri, bataryalı lambalar, elektrik üreten panjurlar birer sürekli inovasyon örneğidir.

İlginizi çekebilir: Güç Kaynağı Nedir, Ne İşe Yarar, Güç Kaynakları Nasıl Çalışır?

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN