Medya

Reyting Nedir, Ne İşe Yarar, Reyting Yöntemleri Nelerdir?

Reyting Nedir, Ne İşe Yarar, Reyting Yöntemleri Nelerdir?

Başlıklar

Reyting Nedir

Reyting ya da izleyici ölçümü, bir izleyici grubunda kaç kişi olduğunu tespit etmeye yarayan bir ölçümdür. Genel olarak televizyon izleyicileri ve radyo dinleyicileri için yapılsa da, dergi ve gazete okuyucuları ile web sitesi kullanıcıları için de geçerli bir kavramdır. Reyting ölçümleri medya pazarlarına göre değişik şekillerde yapılmaktadır ve bunlar genel olarak metropol bölgelere karşılık gelmektedir. Her firmanın, her ülkenin ve hatta borçlanmak isteyen her insanın bir kredi değerliliği mevcuttur. İzleyici ölçümünde verilen nota kredi notu ya da yaygın olarak kullanılan haliyle reyting adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda tahvil ihracı isteyen kuruluş ve ülkelerin kredi derecelendirmesi almaları ve buradan aldıkları reytinglerle istedikleri ihracı yapmaları gerekir.

Reyting denekleri, firmaların aldıkları başvurular arasından seçilir. Denekler evde televizyonu açtığı anda yerleştirilen alet kayda girer ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi yükselmeye başlar. Reyting denekleri bunu genellikle hediye karşılığı yaparlar. İlgili hediyelerin kişiyi zenginleştirecek değerde olması ve televizyon olması yasaktır. Bunların dışında meyve sıkacağı, tost makinesi, blender gibi küçük şeyler hediye edilebilir. Radyo dinleme ölçümleri yani reytingleri, dinleyici oranlarını arttırabilir, çünkü dinleyici bir veya daha fazla çarkı dinlese bile kayıtlar sadece 15 dakikalık aralıklarda tutulur.

Reyting

Tercihleri bakımından dinleyicilerin ankete tabi tutulması, yeteri kadar esneklik sunmadığı için eleştiriye maruz kalmıştır. Modern radyoların yeteri kadar çeşitlilik sunmamasından yakınan dinleyiciler, buna rağmen istedikleri değişikliğin yapılmasını sağlayamazlar. Radyo, bilhassa ABD’de dinleyicilerin sevdikleri şarkıları dinledikleri ancak yeni şarkıları ilk kez dinleyemedikleri bir medya haline dönüşmüştür. Bazı dinleyici reytinglerinden ortaya çıkarılan veriler, her bir parça düzeyinde ayrıntılı bilgilerden oluşmaktadır.

Reyting Yöntemleri Nelerdir?

Günlük Tutma: Bu yöntem, reyting ile ilgili bilgilerin kaydedilmesinde ilk kez kullanılan yöntemdir, fakat unutkanlığa ve hataya da meyilli olan bir yöntemdir. Günlük tutma yönteminde izleyiciler izledikleri programları değil, izlemeleri gereken programları bildirme eğilimi gösterebilmektedirler. Bununla birlikte okuma yazma bilmek şarttır, bilgilerin toplanarak rapor edilmesi ise elektronik ölçüme göre daha zahmetlidir.

Anket: Bu yöntemde insanlara her gün, bir önceki gün hangi kanalları ve programları izledikleri, ne kadar süreyle seyrettikleri gibi sualler sorulur. Anket yöntemiyle birçok insandan bilgi toplamak mümkündür, fakat zamana göre detaylı bilgi almak zordur. Bilgilerin yoğunluğu, ankete katılan kişilerin hafızasına bağlı olduğundan çok güvenilir bir yöntem değildir.

Elektronik İzleme: İnsanların izleme ve dinleme alışkanlıklarını takip etmek amacıyla, yakın zamanda elektronik araçlar kullanılmıştır. Televizyona yerleştirilen izleyici metresi veya sayacı gibi gereçler ile evde bulunan üyelerin her birinin hangi programı hangi zamanda izlediği detaylı bir şekilde kaydedilir. Elde edilen veriler gün aşırı telefonla araştırma merkezine iletilir, otomatik şekilde analiz edilir, rapor hazırlanır ve sonuçlar araştırmanın sahibine aktarılır. Elektronik izleme yönteminin dezavantajı, insanlar ekran karşısında oldukları için, onların gerçekten programı seyrettiklerinin var sayılması ve maliyetin yüksek olmasıdır.

Radyo dinleme araştırmaları ile izlenecek dinleyicilerden önce, kendilerine özel dinleme seanslarında dinletilen parçalarla ilgili görüşleri de alınmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu veriler dinleyicinin sosyoekonomik durumu ve yaşı ile birleştirilir. Gözlemlenecek ailelerin genel nüfusu yansıtması ise ciddi ve önemli bir husustur, bundan dolayı yaş, eğitim, sosyoekonomik sınıf ve meslek dikkate alınarak ortaya bir örneklem çıkartılır. İzleme kayıtları ile hem izlenen programların özellikleri, hem de izleyicilerin özellikleri karşılaştırılır ve hangi tür izleyicilere hangi programların uygun olduğu tespit edilir. Bu analizin sonucuna göre de programların hangi saatlerde yayımlanacağı ve programlarda gösterilecek reklamların nasıl ücretlendirileceği tespit edilir.

TV Reytingleri

Yazılım: Televizyon kanallarının izlenme oranlarını belirleyebilmek için, kablolu TV operatörleri vasıtasıyla bazı yazılım uygulamaları yapılmıştır. Buna göre sistem, her kanal değiştirme hareketini kaydeder ve kanal değiştirme anında hangi kanalın izlendiği ve hangi kanala geçiş yapıldığı kaydedilir. Elde edilen bilgi, TV yayımcıları, TV operatörleri ve reklam firmalarının seyirci davranışlarını izlemelerine imkan tanır ve program izleme analizlerinde bilgi sağlar. Bu sistem, ayrıca enteraktif uygulamalarda bulunan seçimleri, seyircinin yaptığı ayar değişikliklerini ve seyirciye gönderilen sistem mesajlarını da kaydedebilir.

Yeni Medya: TV’nin ilk çıktığı yıllarda yayınlar radyo dalgaları ile havadan yapılmaktaydı. Yeni ve gelişen teknolojiler izleyici ölçümünü güçleştiren bazı etkenleri ortaya çıkarmıştır. Örneğin; ev dışında TV izleme yaygınlaştı, kablo, uydu ve hatta PC üzerinden yayın almak mümkün oldu, programların kaydedilip daha sonra izlenmesi kolay bir hale geldi. DVD’ler, elektronik oyunlar ve elektronik video siparişi gibi yeni teknolojiler, TV’ye alternatif olan pazarlama kanallarının ortaya çıkmasına neden oldu. Bunların reytingleri de yeni teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurdu ve yeni firmalara da rekabet imkanı yarattı. Örneğin; yeni elektronik reyting araçlarının kemere takılması ile bir mikrofon kullanarak, yayım yapanların program seslerine ekledikleri duyum altı seslerini algılayabilir ve kaydedebilir. Yeni medya yöntemi, TV ve ev dışı radyo izlenmesinin, mağaza içi radyo yayınlarının takip edilmesinde kullanılmıştır.

İnternet ölçüm firması olan Nielsen Netratings, dijital medya ve internet izleyicilerini, internet ve telefon vasıtasıyla yapılan anketler yoluyla ölçer. Nielsen Buzzmetrics ise kullanıcı tarafından üretilen içeriği ölçer. Bunların dışında Hitwise ve Comscore gibi firmalar, internet sayfalarına kaç kez bakıldığını takip etmektedir. CognoVision, TruMedia ve Quividi ise bilgisayar ekranlarına bakan kullanıcıları gerçek zamanlı bir şekilde izler ve onların sayılarını, demografik niteliklerini, dikkat seviyelerini kaydeder. Networked Insights çevrimiçi grupları izler, sosyal medyada insanların birbirleriyle iletişimlerine dayanarak, TV programlarının ne kadar etkili olduğunu belirten bir rapor yayımlar.

Reyting Nedir

Reyting Puanı Nedir?

Belli bir TV programının izlenme oranının ölçüsüne reyting puanı adı verilmektedir. Tek bir reyting puanı yani TV izlenme oranı, takip edilen herhangi bir bölgedeki izleyicilerin belli bir süredeki sayılarının %1’lik oranına karşılık gelmektedir. Örneğin, 2005 yılında Amerika’da yaklaşık 110 milyon evde televizyon bulunuyordu. Dolayısıyla, 2005-2006 izleme sezonu açısından, ulusal reyting puanı bu sayının %1’i olan 110 milyon eve karşılık gelmektedir. Reyting puanı, herhangi bir programın yayımında kullanıldığı zaman tipik olarak belirtilir. Bu puanlar genel olarak evde yaşayan kişiler için değil, belirli demografik gruplar için verilmektedir. Mesela, 20-50 yaş grubu için reyting puanı, ülkede yaşayan 20-50 yaş grubundaki insanların %1’ine denk sayılır.

Reyting Puanı

Reyting puanı ile pay puanı farklı şeylerdir, reyting puanı bütün olası izleyicilerin %1’ini ifade ederken, pay puanı o an TV izleyenlerin %1’ine karşılık gelir. Bundan dolayı herhangi bir yayının payı, genel olarak reytingden daha anlamlı olur, bilhassa geç saatler gibi TV izlenme oranının düşük olduğu saat aralıklarında. Brüt reyting puanı, hedef izleme oranı veya toplam izlenme oranı ile televizyondaki kampanyaların başarısını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, kampanyalar sırasında yayımlanan her bir reklamın izlenme oranlarının toplamıdır. Herhangi bir reklam kampanyası, kampanya boyunca belirli bir demografik grup için toplam izlenme oranına ihtiyaç duyabilir. Kampanyaya ait toplam izlenme oranı, reklamlardan herhangi birini gören seyircilerin yüzdesi ile bu seyircilerin gördüğü ortalama reklam sayısını ifade eder.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN