Bilim

Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm Nedir?

Başlıklar

Empresyonizm, Fransa’da 19.yy yarısında başlayan ve 20. Yy ilk çeyreğinde yayılmış olan bir sanat akımıdır. Empresyonizmde var olan izlenimlerin uyarmış olduğu duyumları, duyulduğu şekilde üretildiği resim yöntemidir. Bu akımda sanatçılar var olan nesneleri kendilerinin izlenimleri doğrultusunda resimlemektedirler. Empresyonizm akımı resim alanında bir devrim olarak da görülmektedir ve bu akıma öncülük eden birçok sanatçı bulunmaktadır. İzlenimcilik adı ile de anılan empresyonizm özellikleri içinde;

 • Bir izlenimin uyarmış olduğu duyguların duyulduğu gibi yansıtılmasıdır.
 • Bu akımda anlam kapalıdır.
 • Bu akımı yazan kişi direk olarak gördüklerini değil, izledikleri ve gördükleri sonucunda kendi üstünde kalan duyumları ve izlenimleri esas alarak kaleme alır.
 • Empresyonizm akımı resim ve edebiyat konusunda daha çok gelişmiş olan bir akımdır.
 • Dış alemde var olan nesnelere, dış âlemde bulunan varlıklara ve dış alemin kendisine karşı kapalı ve ilgisizdir.
 • Bu akımın kullanıldığı edebiyat, resim ve müzikte seyircilerin ya da dinleyicilerin karşı karşıya geldiği izlenimleri yumuşak ve tatlı bir şekilde anlatır.
 • Empresyonizm akımının sanatçıları dış dünyayı anlatmaz, dış dünyada bulunan nesnelerin ve varlıkların hayale bürünmüş olan izlenimlerini aktarır.
 • Empresyonizm akımının sanatçıları duygulu ve etkili olan sanatçılardır.
 • Empresyonizm akımında kullanılan empresyon duygu ve etki anlamına gelmektedir.
 • Empresyonizm her şeyden öte özgürlüğün ve duyguların sembol edildiği bir akımdır.
 • Soyut betimlere yer verilen bir akımdır.
 • Hayale yer verilen bir akımdır.
 • Empresyonizm akımında var olan her şey sanatçıların düşünce ve duygularına bağlı şekilde aktarılır.
 • Empresyonizm de sanatçının izlenimleri oldukça büyük bir önem taşır.
 • Empresyonizm sanatı ile uğraşan sanatçılar ortaya çıkardıkları eserlerin tamamında kendilerinin iç dünyasında var olan duyguları ortaya çıkartmıştır.

Resim Sanatında Empresyonizm Temsilcileri

empresyonizm

 • Camille Pissarro
 • Cezanne
 • Sisley
 • Toulouse Leatrec
 • Van Gogh
 • Claude Monet
 • Auguste Renoir

Müzik Sanatında Empresyonizm Temsilcileri

 • P.Dukas
 • I.Albéniz
 • C.T.Griffes
 • O.Respighi
 • J.A.Carpenter
 • C.Debussy
 • M.Ravel

Edebiyat Dalında Empresyonizm Temsilcileri

 • James Jayce
 • Arthur Rimbauld
 • Rilke

Türk Edebiyatı Dalında Empresyonizm Temsilcileri

 • Cenap Şahabettin
 • Ahmet Haşim

Edebiyat Dalında Empresyonizm

empresyonizm

19. Yüzyılın sonlarına doğru resim dalında başlayıp daha sonrasında edebiyat dalında da etkisini gösteren Empresyonizm ilk olarak Fransa da oluşmaya başlamıştır. Empresyonizm amacı sanatçının gözünden dış dünyaya olan izlenimlerinin işlediği sanata yansıtırken neler düşündüğünü anlama güdüsüdür. Dış dünya dan bakıldığında sanatçının gördükleri birebir anlatması imkânsızdır fakat sanatçı aklında tasarladığı hayalleri bir kompozisyon edasında süsleyerek gerçeklikle yoğurup etkileyici bir şekilde anlatabilir. Sembolizm ile benzerlik ve sanki bir uzantısı gibi algılanabilecek olan empresyonizm, hayatı bir sanat gözüyle görüp sanat içinde sanat anlayışı içerisinde sunumlar ortaya koymaktadır. Sanatçıların birçoğu gerçekler ve kişisel izlenimlerinin etkisi ile eserlerini ortaya koymaktadır. Bu gözle bakıldığında ölçü ve uyaklar ikinci palanda kalmaktadır. Bu sebeple eserlerin her birine bakıldığında farklı izlenim ve duygu potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Bu akımın öncüsü sayılan Marie Rilke Ve James Joyce a ait önemli eserler şunlardır.

Marie Rilke

 • Christop Rilke’nin Aşk ve Ölüm Şarkısı
 • Duino Mersiyeri

James Joyce

 • Sürgünler
 • Bir Delikanlının Sanatçı olarak portresi

İzlemciliğin yanı sıra öznelliği de içinde barındıran empresyonizm akımı zaman içerisinde dünya geneline yayılarak farklı izlenimleri farklı duygu yapıları ile pekiştirip değişik anlatım özellikleri ortaya serilmektedir.

Diğer makalemiz: https://www.bilgibaba.com/yazi/empresyonizm-izlenimcilik-akimi-nedir

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN