Tarih

İlluminati Nedir, İlluminati Nasıl Doğmuştur?

İlluminati Nedir, İlluminati Nasıl Doğmuştur?

“İlluminati nedir?” sorusu dünyadaki birçok insan tarafından ve özellikle komplo teorisyenleri tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Siyasi konular hakkında açıklama arayan kişilerde, bu kavramla yakından ilgilenmektedirler. İlluminati ismini taşıyan kuruluş ise, ön yargılara, batıl inançlara ve dinin sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerine karşı çıkmak amacıyla kurulmuş bir örgüt olarak bilinmektedir. Bazı teorisyenler ise, örgütün bu amaçlarından zamanla saptığını ve amaçlarının dışına çıktıklarını düşünüyorlar.

Günümüzde varlığı henüz ispat edilemeyen İlluminati örgütünün,  dünyanın düzenini değiştirerek, dini inançları yok etmek, hükümetleri yıkmak ve sosyal düzeni bertaraf ederek kendi amaçlarına uygun bir düzen kurmak istedikleri iddia ediliyor. Bazı araştırmacı ve komplo teorisyenleri, bu gruba ait üyeleri aydınlanmış veya ışığın insanları olarak kabul ediyor.

Kelime anlamı olarak, Latince İlluminatus sözünden türetilmiştir ve bu kelime Türkçe’ de “aydınlanmışlar” olarak tercüme edilir.

İlluminati Hakkında Bilinmeyen Gerçekler

İlluminati nedir?” şeklinde bir soru sormak yerine, “illuminati kimlerdir?” diye sormak daha doğrudur. Bazı araştırmacılar tarafından bu örgütün ilk kez 1 Mayıs 1776 yılında kurulduğu kabul ediliyor. Profesör Weishaupt (Ingolstadt Üniversitesi hukuk bölümü) önderliğinde ve 5 kişinin katılımıyla illuminati örgütü kurulmuştur. Örgütün esas amacı, Newtoncu pozitif bilimi araştırıp daha da geliştirmek olarak kabul edildi. Bu düşünce içerisinde, insanların özgürlüğünü sağlayacak adımları atmak ve dinsel düşüncelerden ayrılmak gibi amaçlarda vardı.

illuminati

Profesör Weishaupt öncelikle örgüt adının ‘Perfectibilists’ (mükemmelleştiriciler) olmasına karar vermiştir, fakat daha sonra İlluminati olarak kullanılmıştır. Bu örgüt Baveryan İlluminati olarak da biliniyordu. Gerçekleştirmek istedikleri ideolojiye de “illuminizm” adı verildi. Masonluğu örnek alan Weishaupt, grubun örgütlenmesini de bu örneğe göre gerçekleştirmeyi amaçladı. Düşünceyi özgürleştirme hareketiyle, aydınlanma çağı’ nın önemli bir hareketi olan grup üyeleri, gruptaki üst düzey yetkiye sahip kişilere itaat etmek ve gizlilik gibi konulardan dolayı yemin töreni yapıyorlardı.

Bu topluluğun kuruluşundan sonraki 10 yıl ise, örgütün gelişimi hakkındaki tartışmayı ön plana çıkardı. Bazı teorisyenler illuminati grubu üye sayısının yalnızca 80 olduğunu iddia ettiler, fakat bazıları da bu sayının 2000’in üzerinde olduğunu belirttiler. Bu rakam ne olursa olsun, illuminati topluluğunun birçok Avrupa ülkesinde üyesi olduğu biliniyor. Bu üyeler arasında politikacı ve entelektüel kişilerinde bulunduğu bir gerçek.

Bavreya’ da kurulmuş olan örgüt, önemli sallanmalarda yaşadı. 1777 senesinde Bavyera yönetiminden olan Karl Thedor, aydınlanmacılar tarafında yer alıyordu. Bölgedeki tüm gizli örgütlere yasaklama getirdi ve illuminati de bu örgütlerden birisiydi. Adam Weishaupt’ un 1785 yılında kaçışına sebep olan olay ise, Bavyeran hükümeti tarafından yayınlanan bir bildiriydi. Bu bildiri de grubun tamamen dağılmasına neden oldu. Daha sonra illuminati’ ye ait olan bütün yazışma ve belgeler toplatıldı.

1874’ de tamamen yasaklanmış olan örgüt, süratle yok olma sürecine girmiş gibi algılanıyordu. Tam bu dönemde, illuminatinin ne olduğu üzerine sorulan sorular gittikçe yayılmaya başladı ve örgütün geleceğini değiştiren bir durum ortaya çıktı. Hegel (Alman Filozof)’ in örgüte katılmasıyla, grup yeni bir hava yakaladı ve canlandı. Filozofa ait olan antitez kuramları ile illuminati örgütü, Yeni Dünya Düzenini savunan bir grup haline dönüştü.

İlluminati grubunun ve maksatlarının gizli olması ve sınırlı sayıda üyeden oluşan bir topluluk olmasının etkisiyle, bu örgüte ait çok fazla bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Buna rağmen, örgütün hala aktif olduğu ve istediklerini yapabilmek için uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdikleri düşünülüyor. Birçok araştırmacı ve yazar, illuminatinin hala var olduğunu, ABD başkanlarının çoğunun bu örgüte üye olduğunu veya dolaylı yoldan örgüte hizmet ettiğini iddia etmişlerdir.

Günümüzde dünyanın önemli ve güçlü isimleri ile yaklaşık 300 kadar illuminati üyesi olduğu söyleniyor. Bu üyeler ise, toplumsal yaşamın çok önemli yerlerinde görev yapıyorlar. Aralarında politikacılar, bankacılar, sanatçılar ve başka kademelerde olan kişiler de bulunuyor. Aynı zamanda, toplumsal yaşam üzerinde fazlasıyla etkisi olan Hollywood film sektörü vb. gibi yapılanmaların da illuminatinin kontrolünde olduğu ileri sürülüyor.

illuminati nedir

İlluminati Faaliyetleri ve Komplo Teorileri

Farklı yazar ve araştırmacılar tarafından, illuminatinin faaliyetlerini sürdürdüğü ve gittikçe geliştikleri dile getiriliyor. Yine aynı kişiler, İlluminati amacını oluşturan temel içeriğin, dünya düzenini yok ederek  tek devlet ve tek din düzeni gibi bir sistem meydana getirmek olduğunu söylüyorlar. Bu hedefi gerçekleştirmek için de, ekonomik krizlere sebep olarak ülkeler arasında anlaşmazlık çıkartıp savaşlara neden oldukları düşünülüyor. Yine bu örgütün, tarihteki birçok olayda başrol oynadığı veya bu olayların hazırlanmasında rol aldıkları öngörülüyor. Mesela, çağın başlangıcı olarak bilinen Rönesans da ve yaşanmış olaylarda, illuminati grubunun çok önemli etkisi olduğu ileri sürülüyor. Bu düşünceye göre, İtalya’da bulunan fikir adamları ve sanatçılar arasında aktif hale gelen örgüt, Katolik Kilisesine karşı olan hareketlerin başlangıcına sebep olmuştu.

Yapılanma şekli ve gizli yapısı ile illuminati olgusu, tüm bu olumsuz iddiları imkansız hale getiriyor. Gruba ait olan topluluk, her yıl bir defa toplanarak, amaçlarını gerçekleştirmek için neler yapılması gerektiğini ve stratejilerinin ne olacağını tartışıyor. Örgütteki yöneticiler yuvarlak masa olarak adlandırdıkları bir organda uygulayacakları plan ve programlara karar veriyor. Daha sonra, bütün dünya ülkelerinde var olan ve iyi kademelerde bulunan alt üyeler, bu uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Günümüzün en önemli ve en güçlü politik güçlerinden olan ABD, ilgili planların hazırlanması ve uygulanması aşamalarında önemli bir rol sahibi gibi görülüyor. ABD doları üzerinde yer alan ve örgütü simgeleyen işaretlerde, bu söylemin gerçekliği konusunda önemli bir kanıt olabilir. Bir başka iddia ise, tarihte var olan ABD başkanlarının büyük bir kısmının, ya örgüte üye oldukları ya da örgüt amaçları doğrultusunda hizmet verdikleridir.

Örgütte bulunan üyelerin Şeytana ve Deccal’e taptıkları da söyleniyor. Bu iddianın doğruluğu tartışılsa da, gençleri dinden uzaklaştırmak için bazı çalışmaların yapıldığı bir gerçek. Çeşitli filmler, şarkılar ya da oyunlar vasıtasıyla, bu düşüncelerin yer edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu iddiaya göre de, Hollywood tarafından yapılan eserler bilinçaltı mesajlar vermek için üretiliyor.

illuminati tarihi

Tüm bu anlatılan etkinlikleri gerçekleştiren bir örgüt varsa, büyük bir maddi kaynağa ihtiyaç olduğu bir gerçek. Komplo teorisyenleri ve araştırmacılar bu konuya da bir açıklama yapmışlar. Bu açıklamaya göre, dünyanın önde gelen iş adamları ve zenginler örgüt içinde yer alıyor ve gruba maddi destek sağlıyor. Şayet bu gerçekse, örgütte olan kaynağın dünya ülkelerinin çoğunda var olan kaynaktan daha yüksek olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak, illuminatinin fazlasıyla önemli bir yapılanma olduğu ve çok sayıda kişi tarafından desteklendiği yönünde yığınla iddia mevcut. Her ne kadar Siyonist ve din karşıtı bir topluluk olarak faaliyet gösterseler de, insanların yaşamları üzerinde çok fazla etkileri olduğunu kabul etmeliyiz. Bu kadar iddianın doğruluğunu kabul ederseniz, örgütün işlevlerinden kaçınmanız gibi bir imkan neredeyse yok gibi. Yine bu tür iddia ve söylemlerin doğruluğunu kabul ettiğinizde, siz bile farkında olmadan bu örgütün amaçlarına destek veren bir kişi konumuna gelebilirsiniz.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN