Coğrafya

Meksika Hakkında Bilgi

Meksika Hakkında Bilgi

Orta Amerika coğrafyası üzerinde kurulmuş olan Meksika devleti; Amerika kıtasının kuzeyinde bulunan yarım ada şeklindeki toprakları kapsayan geniş bir toprak bütünlüğü olan ülkedir. Meksika devleti kuzeyinde Amerika birleşik devletleri, güneyinde Belize ile Guatemala ile komşu iken Doğusundan batı kısmına doğru Meksika körfezi ile Karaibler’inde bulunduğu büyük okyanus ile çevrelenmiştir. Büyük okyanusla çevrelenen kıyı şeridine bakıldığında Kuzeyinde 1200 km lik Kaliforniya kıyı şeridinin devamı olan 4.40 kilometrelik kıyı şeridini içinde bulundururken, Doğu kısmında bulunan 1712 kilometrelik kıyı bölgesinde Meksika körfezini oluşturarak Karaib denizini ve Karaib adalarını da içine alarak bu ada topluluklarını da sınırları içerisinde barındırmaktadır.

Meksika 'nın coğrafi açıdan yüzey şekilleri incelendiğinde Batı ve Doğusundan yükselen iki sıra dağ ile sınırlanmış yüksek bir yayla merkezine sahiptir. Bu dağlardan Sierra Madre Occidental ile Sierra Madre Oriental uzantıları merkeze yaklaşıldığında yanar dağa dönüşmektedir. Kuzey batı kısmına bakıldığında ise Sonara çölü ile uzantısının devam ettiği görülmektedir. Meksika’nın Güney doğu ve doğu kesimleri tropikal bir düz alandan oluşurken devamında kıyı şeridi yer almaktadır. Ülkede yer alan ırmakların birçoğu dik eğimli olduğundan kısa ve sığ sulara sahiptir. Fakat Sınırlarını oluşturan ABD sınırında bulunan 2784 km uzunluğundaki el Bravo del Norte ile Guatemala sınırındaki usamacinta ırmakları ülkenin en uzun ırmakları olarak bilinmektedir.  

Meksika

Meksika'da Bitki Örtüsü ve İklimsel Özellikleri

Coğrafi yükseklik nedeni ile tropikal iklim özelliği bulunan ülke yer yer iklim değişiklikleri göstermektedir. Ülkenin Yıllık Isı oranı Kıyı kesimlerde 30°C ve üzerinde seyrederken Başkent ve civarında 22°C ve bazı dağlık alanlarında 15°C kadar düşmektedir. Kurak olan bölgeleri yaz yağmurlarının haricinde yağış almazken, doğu kıyı bölgelerinde bol yağış olduğu gözlenmektedir. Bununla beraber mevsim değişimlerindeki sıcaklık farklılıkları gözlemlendiğinde temmuz ayı ile ocak ayı arasında geçen zaman da 15°C fark oluşmaktadır. Meksika bitki örtüsü açısından incelendiğinde kuzey bölgesinde bulunan bitki ve doğal hayvan yaşamı ABD bölgesindekilerle benzerlik göstermektedir.

Güney kısımlara inildikçe Orta Amerika bitki örtüsünün ağırlıkta olduğu görülmektedir. Kozalak ağaçlarının bol bulunduğu güney bölgelerde çoğunluğu çamlardan oluşurken, meşe ve sedir ağaçlarının da varlıklarına rastlanmaktadır. Kuzey bölgelere gidildikçe Yağış oranının azalması nedeni ile bu bölgelerde daha çok kaktüs çeşitleri çalı bitkileri daha sık bulunur. Bu bölgedeki hayvan yaşamı incelendiğinde oklukirpi, geyik, çakal, vaşak, kokarca, puma gibi çeşitli hayvan yaşamları varlığını sürdürmektedir. Körfez kıyılarına inildikçe güney yağmur ormanlarının yükseldiğini ve bu ormanlarda gü-lağacı ile Maun ağaçlarının yetiştiğini görebilirsiniz. Hayvan yaşamında ise Vipera türü yılanlar sert kabuklu cins kertenkele olan armadilloslar, opossum ve tapir gibi hayvan yaşam varlıkları görülmektedir. Merkeze doğru gidildiğinde ise yayla iklimine özgü olarak yetişen otlak ve mera alanların yanı sıra savanlar ve hurma ağaçlarının çevreyi kapsadığı görülür.

Meksika

Meksika'nın Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Toplumun büyük bölümü Mestizo ırkı olarak bilinen yerli ve İspanyol ırklarının karışımından oluşmaktadır. Halkın 4/1 i yerli halktan oluşurken yerli oluşumundan kaynaklanan farklılıklar dillerine de yansımaktadır. Bu nedenle her topluluk kendine özgü olan dilde konuşmaktadır. Bu topluluklar arasında en kalabalık yapıya sahip olan toplum ise Yutacan yarım adasında yaşayan maya halkıdır. Petrolün değer kazanması sonucunda karma ekonomiye sahip olan ülke de kamu sektörüne duyulan ilgi ve önem üst seviyede yer almaktadır. Kişi başına düşen gelirin 1010 dolar seviyesinde olması nedeni ile Meksika, Latin Amerika'daki ülkeler arasında Brezilyanın ardından en büyük ikinci ekonomiye sahiptir.

Ülkede bulunan iş gücü dağılımı incelendiğinde  % 10.6’sı üretim sektörü oluştururken tarım iş gücü % 24 seviyelerindedir. Geri kalan kısım ise hizmet ve endüstri sektöründe dağılmaktadır. 1996 da yaşadığı sarsıcı ekonomik kriz sonrasında gerek Amerika birleşik devletleri gerekse dünya bankasından temin ettiği 40 milyar dolarlık destek sayesinde ekonomisi ayağa kalkmaya başlamıştır. Ülkede tarım merkez yaylalarda ve güney kısımlarda daha çok yapılmaktadır. Tarımlaşma daha çok kooperatif yapı düzeni ile sürdürülürken tarım alanlarında sulama sistemlerinin bulunması ekolojik açıdan şarttır. Bu açıdan tarıma çokta el verişli olmayan bir toprak yapısına sahip durumdadır. Ülkede değerli besin maddesi olarak çilek üretimi yapılırken bu üretimin neredeyse tamamı ABD ye ihraç edilmektedir. Bunun yanı sıra ülke topraklarında yetişen diğer ürünler ise Patates, mısır, pirinç, sorgun, muz, arpa ve şeker kamışından oluşmaktadır.

Genel anlamda tarım üretimine bakıldığında ülke topraklarının 1/3 ünden verim alınabildiği söylenebilir. Ülkede hayvancılık değerlendirmeye alındığında Özellikle balıkçılık ülke ekonomisini etkileyen önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra büyük baş hayvancılığın ilerletilerek yetiştirilen hayvanlar ve hayvan ürünlerinin çoğunluğu yurt dışına ihraç edilerek ülke ekonomisinde yerini almaktadır. Yerli ekonomi içerisinde ise keçi, domuz, oyun gibi hayvanların oluşturduğu etki daha büyüktür. Dünya genelinde Ülke endüstrisi incelendiğinde pekte büyük bir yapıya sahip olmasa da Latin Amerika Ülkeleri Arasındaki En gelişmiş Endüstriye sahiptir. Ülke de demir çelik ve Petro kimya gibi endüstri dalları Devlet himayesi altında olmasına rağmen Dokuma, Otomotiv, Makine, Besin ve Kimya endüstrileri özel sektör himayesi altında çalıştırılmaktadır. Ülke de işlenmiş ürünlerin ihraç yolu ile dış piyasaya önemli ölçüde pazarlanması sayesinde ülke ekonomisi her geçen gün büyüme göstermektedir.

Meksika doğal kaynaklar açısından da son derece zengin bir ülke olarak görülebilir. Devlet himayesinde bulunan petrol endüstrisi ve yer altı petrol kaynaklarının bulunması neticesinde Petrol endüstrisinde hızlı bir ilerleme kaydedilmektedir. Bunun yanı sıra ülkenin sadece % 5 lik bölümünde maden kaynakları ortaya çıkarılmasına rağmen dünyanın en büyük ikinci gümüş çıkaran ülkesi olarak adından söz ettirmektedir. Ülkede çıkarılan diğer madenler ise altın, çinko, antimon, kömür, kalsiyum florür, kömür ve bakırdan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra uranyum yatakları değerlendirilerek fosfat yataklarının ortaya çıkarılması son derece önem kazanmaktadır.

Meksika

Meksika'ya Özgü Dünya Çapında Ün Yapmış Özellikleri   

 • Çikolata Dünya geneline Meksika üzerinden yayılmış ve dünya genelinde vazgeçilmez bir ürün olarak bilinir.
 •  Avokado, süs biberi çeşitleri ve Vanilyanın anavatanı olarak bilinen bir ülkedir.
 • Yine aynı şekilde domatesin anavatanı da bu ülkedir.
 • Latin Amerika Ülkeleri arasındaki en köklü üniversite olan UNAM yine bu ülke toprakları içerisindedir.
 • Latin Amerika toprakları üzerinde Olimpiyat oyunları organize eden İlk ve tek ülke’dir Meksika
 • Meksika aynı zamanda dünyanın en büyük Boğa güreş stadyumuna sahiptir.
 •  Latin Amerika’nın en büyük medya devi Meksika’dır.
 • Latin Amerika’da yer alan en uzun yollar ve en uzun asfaltlar Meksika’da bulunmaktadır.
 • Meksika’da Devlet şirketi bölgenin en büyük petrol şirketleri arasında ilk sırada yer alır.
 • Latin Amerika bölgesindeki en büyük havaalanı da Meksika’da bulunan havaalanıdır.
 • Meksika en büyük turizm endüstrisini içinde barındırır.
 • Meksika’da yaşayan kişiler Latin Amerika’yı en çok gezen ve bu bölgede en para harcayan kişilerdir.
 • Meksika’da otomobil üretimi oldukça fazladır.
 • Meksika sürüngenlerin ülkesidir.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN