Bilim

Biyoteknoloji Nedir, Kullanım Alanları ve Faydaları Nelerdir?

Biyoteknoloji Nedir, Kullanım Alanları ve Faydaları Nelerdir?

Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve insanların hücrelerinde var olan fonksiyonları değiştirmek ve anlamak maksadı ile kullanılan işlem ve tekniklerdir. Biyoteknoloji canlıların iyileştirilmesi, ürünlerin geliştirilmesi için kullanılır ve modern teknolojinin doğa bilimine uygulanmasını kapsamaktadır. Biyoteknolojide;

 • Biyokimya
 • Fizyoloji
 • Genetik
 • Mikrobiyoloji
 • Molekül biyoloji
 • Doku ve hücre biyolojisi kültürü
 • Mühendislik
 • Bilgisayar mühendisliği
 • DNA teknolojisi gibi teknoloji dallarından yararlanılmaktadır.

Biyoteknoloji ile alakalı olan uygulamalar;

 • Biyoproses
 • Enzimoloji
 • Protein mühendisliği
 • İmmünoloji
 • Hücre biyolojisi
 • Moleküler biyoloji
 • Biyokimya
 • Mikrobiyoloji gibi farklı alanları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bundan kaynaklı olarak da biyoteknoloji bilim ile karşılıklı şekilde gelişmektedir. Biyoteknoloji var olan organizmaların genetik yapılarında değişiklikler meydana getirmek ve yeni bir mikroorganizma yaratmak için kullanılan yöntemleri kapsamaktadır.

Biyoteknolojinin Kullanım Alanları Nelerdir?

 • İnsan sağlığı açısından yararlı olan proteinlerin üretilmesinde
 • Kanser tarzındaki önemli olan hastalıkların tedavisinde ve bu tarz hastalıkların önlenmesinde
 • Aşı tarzındaki tıbbi bitki üretimlerinde
 • Omuriliğin onarılması işlemlerinde
 • Hasar gören beyin hücrelerin onarılmasında
 • Sanayide
 • İnsanlarda bulunan zararlı genlerde
 • Organik atıklar sayesinde elde edilebilecek olan bakterilerde
 • Yeni meyve ve sebze üretilmesinde

Biyoteknolojinin Toplum İçin Faydaları Nelerdir?

 • Kanser hastalığından gen tedavisinin uygulamalarının geliştirilmesi
 • Kök hücre sağlanması
 • Tedavi maksadı ile organ, doku, yapay hücre klonlanması ve saklanması
 • İlaçların geliştirilmesi
 • Aşı, sentetik peptid ve DNA geliştirilmesi
 • Hastalıkların erken tanınması
 • Tarım açısından zor şartlara uygun olan bitkilerin geliştirilmesi
 • Kriminal açıdan DNA analizlerinde
 • İlaç moleküllerinin geliştirilmesinde
 • Hormon üretilmesinde
 • Sağlığa zarar veren gıdaların tespit edilmesi ve önlenmesi
 • Genlerinde sorun olan gıdaların tespitinde
 • Hayvan ırklarında bulunan genomların belirlenmesi ve bunların devamlılığı
 • Hayvanların sağlıklı büyümesi için aşılarda

Biyoteknoloji

Biyoteknolojinin İnsanlarda Uygulanması

Biyoteknoloji kullanılarak özel amaçlar ile üretilmiş olan birçok protein ve ilaç bulunmaktadır. Bunların içinde en önemli olan insülindir. Biyoteknolojik alanda yapılan diğer bir uygulama da gen terapisidir. Herhangi bir hastalığın tedavisi amaçlı DNA’nın hücrenin içinde başkalaştırılma işlemidir. Yapılan bu uygulama sayesinde AIDS, kanser ve fobroz tarzında oluşan hastalıklara karşı tedavi geliştirilir. Bunu yanı sıra biyoteknoloji ile yapılan uygulamalar arasında DNA parmak izi bulunmaktadır. Kriminal alanda yapılan araştırmalarda, deri örneği, saç örneği, vücut sıvısı örnekleri şüpheli olan kişilerin DNA’ları ile karşılaştırılmaktadır. Ayrıca babalık testlerinde çocuk, baba ve annenin DNA’ları tespiti yapılmaktadır.

Biyiteknoloji ve Genetik Mühendisliği Arasındaki Farklar

 • Biyoteknoloji ticari amacı her daim ticari bir amaç gütmektedir. Genler ile alakalı yapılan çalışmalardan kaynaklı ortaya çıkmış olan bir aşı satılır. Genetik mühendisliği ise tamamen araştırma ve geliştirme ile uğraşmaktadır. Bu organ nakli, klonlama bile olabilir.
 • Genetik mühendisliği araştırma yaparken biyoteknoloji geliştirmektedir.
 • Üretim ve ticari amaçlı olan kaygılar bulunuyorsa biyoteknoloji akla gelmelidir. Gen kavramı ve yeniden üretim ya da oluşum mevcut ise genetik mühendisliği akla gelmelidir.
 • Biyoteknoloji raf ömrünü düşünerek üretim aşamasına hazırlar. Genetik mühendisliği ise bulma çabasındadır.
 • Genetik mühendisliği var olan bilgileri ürün elde etme üstüne kullanır. Biyoteknoloji ise yöntemlerin sayesinde günlük yaşamın bir parçası haline getirir.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN