Nedir

Otobiyografi Nedir? Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Yazılır?

Otobiyografi Nedir? Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Yazılır?

Başlıklar

Otobiyografi Nedir?

Otobiyografi, kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazılardır. Otobiyografi yazmak isteyen kişi doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu zamana kadar anlatmaya başlar. Başından geçenleri, ailesini, arkadaş çevresini kısacası hayat hikayesini anlatır. Kişiler genellikle otobiyografi ile biyografiyi karıştırır. Biyografi, kişinin başka birinin hayat hikayesini anlattığı yazılardır. Otobiyografi ise bunun tam tersidir. Kişi kendi hayat hikayesini anlatır.

Otobiyografi genellikle adını duyurmuş kişiler tarafından yazılır. Adını bir şekilde duyurmuş, insanlar tarafından merak edilen kişiler kendini ifade etmek için otobiyografi yazar. Edebiyat, bilim, spor, sanat veya siyaset gibi alanlarda ün kazanmış kişiler kendilerini tanıtmak, kendileri hakkında bilgi vermek, hayatını anlatmak için otobiyografi yazmayı tercih eder. Otobiyografi yazıları önemlidir. Özellikle bazı önemli konularda ses getiren isimler gelecek yıllara kendi hayat hikayelerini aktarmak için otobiyografi yazmaya özen gösterir. Otobiyografi yazıları kişinin kendi düşünceleriyle oluşturulmuş olduğu için önemlidir. Kişi yaşanmışlıklarını kendi bakış açısıyla anlatır. Bu da diğer belgelere göre daha fazla önem taşır.

Otobiyografi Nedir?

Otobiyografi Nasıl Yazılmalı?

Otobiyografi yazmak için öncelikle otobiyografinin ne olduğu tam olarak anlamak gerekir. Otobiyografi, biyografi ve monografi kelime olarak birbirine benzese de anlamları farklıdır. Otobiyografi yazmadan önce kavramları tanımak ve öğrenmek gerekir. Daha sonra iki farklı yol kullanılarak otobiyografi yazılabilir. Otobiyografi yazıları ikiye ayrılır.

 • Kontrollü otobiyografi
 • Kontrolsüz otobiyografi

Kontrollü otobiyografi yazılarında kişi belirli bir konu etrafında yoğunlaşarak yazıyı yazar. Kontrolsüz otobiyografi yazılarında ise kişi kendi hakkında istediği her yazıyı serbest bir şekilde yazar. Otobiyografi yazmak isteyen kişi öncelikle okuyucuya dürüst davranmalı ve kendisi hakkında doğru bilgiler kullanmalıdır. Otobiyografi yazılarında objektif olmak önemlidir. Kişi kendisinden bahsederken objektif olmakta zorlanır. Otobiyografi yazıları ise objektif olmalıdır. Otobiyografi yazmak isteyen kişi daha kolay bir şekilde objektif olmak için resim ve belgelerden faydalanabilir. Kullanılan resim ve belgeler sayesinde kişi daha inandırıcı ve gerçekçi yazılar hazırlar. Bu sayede okuyucunun gözünde daha inandırıcı bir yere sahip olur.

Otobiyografi yazılarında olaylar kronolojik sıraya göre değerlendirilir. Yazılarda yaptım, çalıştım, geldim, gittim gibi birinci tekil şahıs ekleri sıklıkla kullanılır. Bu yazı türlerinde geçmiş zamana ait anılar da yer alır. Bu nedenle kullanılan ifadeye dikkat etmek gerekir. Eğer dikkat edilmezse otobiyografi ve anı türü birbirine karıştırılabilir. Anı türü ile otobiyografi yazısının arasında fark vardır. Anı türünde kişinin hayatından belirli kesitler ele alınır. Otobiyografide ise kişinin hayatı daha geniş haliyle ele alınır. Otobiyografi, doğumdan başlar ve yazının yazıldığı ana kadar sürer.

Otobiyografi Özellikleri

Otobiyografinin belirli özellikleri vardır. Başlıca özellikler:

 • Yazı, kişinin kendi hayatını kendi ifadeleriyle yazmasıyla hazırlanır. 
 • Yazıyı yazan kişi doğduğu andan itibaren yazıyı yazmaya başladığı ana kadar yazar. 
 • Yazıyı yazan kişiler genellikle kendisiyle birlikte ailesinden ve yakın çevresinden bahseder. 
 • Yazar her zaman objektif olmalıdır. Gerçeklerden uzaklaşmamalıdır. 
 • Yazıda kronolojik sıraya dikkat edilmelidir.
 • Yazıda tartışmaya yol açacak bilgiler kullanılmamalıdır. 
 • Söylentilere yer verilmemelidir. Söylentiler inandırıcılığı azaltır. Bunun yerine resim ve belgeler kullanılmalıdır.
 • Yazılar düşünsel bir plana göre yazılmalıdır.

Otobiyografi yazmadan önce yazı türünün özelliklerini öğrenmeniz gerekir. Kişinin kendi hayatını yazması otobiyografidir. Otobiyografilerde net ve kesin bilgiler yer almalıdır. Objektif yazılan yazılarda resim ve belgeler kullanılmalıdır. Yazılarda resim ve belgelerin kullanılması okuyucuyu etkiler. Bu sayede okuyucunun yazıya olan güveni artar. Yazıda söylentilere yer vermek yazının güvenilirliğini sarsar. Bu nedenle otobiyografiler yazılmadan önce tüm detaylara dikkat edilmeli, doğru yazılar yazılmalıdır.

Otobiyografi Özellikleri

En Doğru Otobiyografi Nasıl Yazılır?

Otobiyografi yazarken nelere dikkat etmek gerekir, en doğru otobiyografiler nasıl yazılır? Pek çok kişi konunun detaylarını merak ediyor. Yazıyı yazan kişi az da olsa ailesinden bahsetmelidir. Aynı zamanda yakın çevre hakkında az da olsa bilgi verilmelidir. Kişi, hayatında en çok etkilendiği olayları kronolojik sıraya göre anlatmalıdır. Bu olaylardan ne şekilde etkilendiğine de değinmelidir. Eğer akademik geçmişe sahip bir kişi otobiyografi yazacaksa en sevdiği ve en sevmediği dersleri, nedenlerini yazmalıdır. Doğru otobiyografiler için dikkat edilmesi gereken diğer konular:

 • Kişi, hayatında kurduğu planları ve koyduğu hedefleri ele almalıdır.
 • Kişi, hayatında geçirdiği önemli hastalıkları anlatmalıdır. 
 • Çocukluk döneminde sevilen oyunlar, müzikler ve filmler yazılmalıdır. 
 • Kişi en sevdiği oyuncağı, rengi anlatmalıdır. Neden o oyuncağı ve rengi sevdiğini açıklayabilir. 
 • Hobilerden bahsedilmelidir.
 • Kişi nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu, bu kişiliğin oluşmasında nelerin etkili olduğunu anlatmalıdır.
 • Kişi, ne kadar özgüven sahibi olduğundan bahsedebilir.

Otobiyografi Konuları

Otobiyografi yazılarının konu aldığı bazı detaylar bulunur. Yazı yazmadan önce nelerden bahsedilmesi gerektiğini bilmek önemlidir. Bu tür yazılarda kişiler doğduğu andan itibaren bilgi vermeye başlar. Bu bilgiler aynı zamanda kişinin geçmişiyle ilgilidir. Yazar geçmişiyle ilgili bilgilere yer vermelidir. Yazar sadece geçmişe dönük yazmamalı aynı zamanda ileriye dönük hedeflerinden de bahsetmelidir. Yazar, hayatı boyunca etkisinde kaldığı durumlardan, yaşadığı ailevi sorunlardan, akademik hayatında yaşadığı olumlu ve olumsuz olaylardan bahsetmelidir.

Anı İle Otobiyografi Arasındaki Fark

Otobiyografi yazılarında geçmişe dönük anılar yer alır. Yazar ve okuyucu bu nedenle anı ile otobiyografi arasındaki farkı ayırt edebilmelidir. Okuyucular genellikle iki türü birbirine benzetir ve karıştırır. Anı yazılarında kişi hayatının belirli bir kısmını ele alır. Otobiyografi yazılarında ise kişi o ana kadar olan kısmı ele alır. Otobiyografi yazıları daha geniş kapsamlı yazılardır. Aynı zamanda otobiyografiler bilgi içerikli yazılardır. Yazar okuyucuya bilgi verirken objektif olmaya, doğru bilgiler vermeye özen gösterir. Yazılarda söylentilerden ziyade resim ve belgeler kullanılır.

Otobiyografi ve Biyografi Arasındaki Fark

Otobiyografi ve Biyografi Arasındaki Fark

Otobiyografi ve anı türü birbiriyle karıştırılır. Bunun nedeni iki yazı türünün de içeriğinin birbirine benzemesidir. Çünkü ikisi de geçmişe ait belirli kısımları ele alır. Kişiler otobiyografilerle biyografileri de birbirine karıştırmaktadır. Bu iki tür aslında birbirinden oldukça farklıdır. Otobiyografi yazılarında yazar kendi hayatını anlatır. Biyografi yazılarında ise yazar başka birinin hayatını anlatır. Yani kişinin hayatı başka bir ağızdan anlatılır. Otobiyografi ile biyografi arasındaki başlıca farklar:

 • Biyografi, kişinin hayatının başka kişiler tarafından kaleme alındığı özet yazılardır. 
 • Otobiyografi, kişinin kendi hayatını en baştan başlayarak anlattığı yazılardır. 
 • Biyografi yaşam öyküsü olarak adlandırılır. 
 • Otobiyografi öz yaşam öyküsü olarak adlandırılır. 
 • Biyografide nesnel tutum görülür. 
 • Otobiyografide öznel anlatım vardır. 
 • Biyografilerde bilgi, belge ve tanıklara başvurulur. 
 • Otobiyografide resim ve belgeler kullanılsa da kişinin hafızası önemlidir. 

Otobiyografi ile biyografi arasındaki temel farklar yukarıda yer aldığı gibidir. Otobiyografi, biyografi ve monografi birbirinden farklı kavramlardır. Monografi, belirli uzmanlık alanlarının birine yazılmış inceleme ve analiz yazılarıdır. Kendi başına bir bütün oluşturan kitaplardır. Birbirinden farklı anlamlar taşıyan bu kavramlar çok kolay bir şekilde birbirinden ayrılabilir. Otobiyografi yazmak isteyen kişiler otobiyografi özelliklerine dikkat ederek yazı yazabilir. Aynı zamanda kişiler okuduğunda otobiyografiyi ve biyografiyi birbirinden ayırt edebilir. Biyografi ve otobiyografi yazı türleri öğretici metin türleri arasında yer almaktadır. Çünkü bu yazı türlerinde okuyucuyu bilgilendiren bilgilere yer verilir.

İlginizi çekebilir: Ses Nedir? Ses Seviyesi Nasıl Ölçülür? Frekans ve Oktav Nedir?

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN