Tarih

Mısır Piramitlerinin Gizemli Hikayesi Nedir?

1
Mısır Piramitlerinin Gizemli Hikayesi Nedir?

Başlıklar

Piramit Nedir?

Taban kısmı kare şeklinde olan köşelerin tepe kısmında tek bir nokta ile birleşmesinden oluşmuş olan geometrik şekillere piramit ismi verilir. Piramitler dört eşit büyüklükte yüzeye sahiptir. Mühendislik açıdan bakıldığında ummadığınız kadar sağlam bir yapıya sahiptirler.

Mısır Piramitleri ve Tarihçesi

Eski dönemlerden bugüne kadar gelen piramitlerin firavunun hazinesini, o dönemlere ait olan değerli sanat eserlerini ve mumyasını saklamak amaçlı yapıldığı eski dönem kaynaklarında geçmektedir, ama şu güne kadar içlerinde ne sanat eserine, ne hazineye, ne de mumyaya rastlanmamıştır. İlk piramit Sakkara’da bulunmaktadır, yapımı ise M.Ö 2620 yılında bitmiştir. Mısır piramitleri ilk olarak basamaklı yapı şeklinde inşa edilmeye çalışılmıştır, ama çoğunluğu yapım aşamasındayken yıkılmıştır. Piramit inşası için çalışanlar bunu göze alarak taban kısmını daha geniş şekilde tasarlayıp eşkenar olan geometrik bir şekil kullanmanın gerekli olduğunu düşünerek günümüzde var olan piramitleri inşa etmişlerdir. Mısır’da bulunan piramitler ile Giza’da bulunan piramitler aynı adları taşımaktadır. Birçok kişi Mısır bölgesinde sadece Mikerinos, Kefren ve Keops piramitlerinin yer aldığını düşünür, ama bu bilgi tamamen yanlıştır, çünkü bu bölgede yaklaşık olarak 118 adet piramit bulunur. Piramitlerin bazıları farklı şekillerde tasarlanmıştır, örneğin; Dahşor piramidinin dış kısmı tamamen düz değildir. Giza piramitleri üçgen prizma şeklinde ve Zoser piramidinin dış kısmı da merdiven şeklindedir.

Mısır Piramitleri Kimler Tarafından Yapılmıştır?

İlk olarak piramitlerin Mısır’da bulunan köleler tarafından yapıldığı sanılmaktaydı, ama 1990 senesinde bir turistin binmiş olduğu atın ayağının çukura düşmesi ile gizemli bir mahzen ortaya çıktı. Bu mahzende piramitlerin yapım aşamasında çalışan kişilerin ustabaşısının mezarı ortaya çıktı. Bu mahzen Kubbeli mezar olarak da bilinmektedir, oldukça ihtişamlı ve işlemeli bir yapı ile görenlerin gözlerini kamaştırabilir. Bu tarz bir mezarın işçi olarak çalışan bir kişiye yapılmasından dolayı bu harikaların yapımında çalışan kişilerin köle olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Mısır piramitlerinin yapım aşamasında çalışan kişilerin gündüzleri bu işte çalıştığı ve geceleri de köylerde yer alan evlerine gittiği düşünülmekteydi. Mahzenin bulunmasının ardından çevrede yapılan kazı çalışmalarında birçok mezar bulundu. Piramitlerde çalışan ve ölen kişiler için ve statülerinin ortaya çıkması adına mezarların giriş kısımlarına hiyeroglif yazılar yerleştirilmiştir. Bu yazılarda “mezar inşaatı yöneticisi” tarzında birçok yazı yer alır. Ayriyeten mezarların içinde çalışan kişilerin minyatür olan heykelleri de bulunmuştur.

Piramit yapım aşamasında hemen hemen 200.000 kişinin çalıştığı düşünülmektedir. Kazı aşamasında bulunan iskeletlerde de insan omurgalarının çok ağır yüklere maruz kaldığı yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştır. Omurgada bulunan zorlanma ise ağır olan taşların taşınma işinin bir göstergesidir. Gize’de yer alan piramitlerde kireç taşı kullanılmıştır, kireç taşı piramitlerin 300 metre kadar uzağından yer alan taş ocağından çıkartılmış ve işlenerek kullanılabilir hale getirilmiştir. Taş ocağından çıkartılmış olan taş miktarları ile piramitte kullanılmış olan miktarlar yapılan araştırmalar neticesinde örtüşmüştür. Piramitler kireç taşının tozundan ve kilin karışımından yapılmış olan bir çamur ile sıvanmıştır.

Firavunun mumyaları, yakında bulunan bir mağaranın içinde yer alan gizli bir mezarda ortaya çıkmıştır. O dönemde kullanılmış olan mumyalama teknikleri ve yüzleri gayet tanınabilir şekilde duran kırk adet mumya ortaya çıkartılmıştır. Mumyalama işlemi ile alakalı olan detaylar ise mezarlık duvarlarına çizilmiş olan hiyerogliflerden anlaşılır. Mumyası yapılan kişilerin sadece ama sadece karın bölgesinden bir elin girebileceği kadar delik açılmış ve iç organları tamamı çıkartılmıştır. İç kısmını ise özel yağ ve baharatlar ile sıvayarak doldurulduğu da ortaya çıkmıştır. O dönemde insanlar ölümden sonra tekrardan yaşam olduğuna inandığı için, paraları da mumyalanmış vücut ile beraber gömülürmüş. Tekrardan yaşam olduğu düşüncesi ile bu paranın da lazım olacağını düşünüyorlarmış. O dönemde mumyalama işlemleri pahalı olduğu için sadece zengin olan kişilere yapılmış. Fakir olan halk ise toplu olarak hazırlanmış olan mezarlara gömülmüş.

Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?

Keops Piramidi

Keops Piramidi

Kral Senefronun oğlu olan Kral Keops tarafından hayata geçirilmiştir, tahta oturduğu dönem onun için hayatında en önemli detay kabir hazırlatmaktı. Keops 23 sene boyunca Mısır’da hükümdarlık yapmıştır. Keops Piramidi de dünyanın yedi harikasından bir tanesidir. Bu piramit tam anlamı ile 20 sene içinde inşa edilmiştir. O dönemde 4 ay boyunca sel felaketi olduğu halde piramidin inşaatına kesinlikle ara verilmeden devam edilmiştir, ara verilmemesinin sebepleri arasında selde taşların kolay bir şekilde hareket etmesi ve çiftçilerin tatili yer alır. Bu dünya harikası üç yüz bin kalker parçasından oluşur. Yapıtta var olan parçanın bir tanesinin iki bin beş yüz kilo ağırlığı bulunur. Dünya harikasında bulunan bazı parçalar ise kırk bin kilo ağırlığı ile ne kadar zor şekilde yapıldığını kanıtlamaktadır. Bu ağır olan parçalar Kahire’nin güneyinde yer alan maden ocağından, büyükbaş hayvanların yardımı ile Nil nehrine kadar getirilmiştir. Sonrasından bu taşlar Nil nehri üstünden gemiler ile taşınmıştır. Oradan da en yakın kısma demir atılarak taşlar inşa yerine kadar itilmiş. O dönemler vinç tarzı aletlerin olmamasından kaynaklı olarak piramidinin iskeletinin yapımı aşamalar şeklinde tamamlanmıştır. İlk olarak etrafına geçici adı verilen yollar eklenmiş. Sonrasından taşlar yardımı ile katmanlar inşa edilmiş. Bu süreç tekrarlanarak devam etmiştir. B u sayede piramidinin uzunluğu ve yüksekliği arttırılmıştır. Bu yollar içinde yükselen yol ismi kullanılmıştır. Keops Piramidinin inşa edilmesi esnasında on bin kişi çalıştırılmıştır. Şu günlerde kullanılmakta olan girişini ise Abbasi Sultanı Maamon tarafından açtırılmıştır. Bu piramit yüz otuz sekiz metre yüksekliğinde, yüz kırk yedi metre yüksekliğindedir. Ama üst kısmı çökmüştür.  Bu piramit en eski piramit değildir. Ama ününü de yüksekliğinden alır.

Kefren Piramidi

Kefren Piramidi

Kral Keopsun oğlu olan Kral Kefren tarafından hayata geçirilmiştir. Kral Kefren 4. hanedandan 4. kraldır. 26 sene boyunca Mısır’da hükümdarlık yapmıştır. Keops Piramidinin güney batı kısmında Kefren Piramidi yer alır.

Mikerinos Piramidi

Mikerinos Piramidi

Kral Kefren oğlu olan Kral Mikerinos tarafından hayata geçirilmiştir. Kral Mikerinos Kefren 4. hanedandan 5. kraldır. 18 sene boyunca Mısır’da hükümdarlık yapmıştır. Kral Mikerinos döneminde inanç özgürlüğü daha fazladır. Piramit ise kelkerden inşa edilmiştir.

Mısır Piramitlerinin Gizemi Nedir?

Yapılan çalışmalar, araştırmalar ile elde edilmiş olan sonuçlardan mısır piramitleri ile alakalı olarak şunlar ortaya çıkmıştır.

  • Keops piramidi ile dünya merkezi arasında yer alan uzaklık Kuzey kutbu ile arasındaki uzaklığa eşittir.
  • Piramitler aslından bir güneş saati olarak da işlev görür. Piramitler Mart ayının başlamasında ve Ekim ayının tam ortasında yer düşürmüş olduğu gölgeler ile yılın uzunluğunu ve mevsimlerin uzunluğunu göstermektedir.
  • Keops piramidinde bulunan taban çevresi yüksekliğin iki katına bölündüğünde pi=3,1416 sayısı ortaya çıkar.
  • Keops piramidinde kusursuz olan bir oran bulunur. Piramitte bulunan taban alanı, dünyayı iki eşit parçaya böldüğünüzde ortaya çıkacak olan alan tarında düşünülür ise ve Keops’un taban kısmı dünyanın yarıçapı üstüne oturtulsa, piramidin yüksekliği tam olarak kutup noktasına denk gelmektedir.
  • Keops piramidinde bulunan yükseklik bir milyar ile çarpıldığında dünya ve güneş arasında bulunan mesafe ile eşittir.
  • Keops piramidinde bulunan dört yüzeyin toplan alanları, Keops piramidinin yüksekliğinin karesi ile aynıdır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

  1. Buket

    Teşekkürler, makale çok güzelmiş mısır piramitlerini iyi analiz etmişiniz :)

YORUM BIRAKIN