Bilim

Masonluk Nedir, Türkiyede Mason Localarının Kurulması ve Tarihi

Masonluk Nedir, Türkiyede Mason Localarının Kurulması ve Tarihi

Masonluk halen devam eden ülkemizde de bulunan, insanlara kendi ülkesi içindeki kültürel, manevi ve tarihsel olan duyguların yüklenmesi amaç edinen gruptur. Masonlukta belli bir din bulunmaz, insanlığın şu güne kadar gelmesinin anlayış ve sevgiden geçtiğini, tüm insanların birbirlerini sevmesi gerektiğini ve yardım etmesi gerektiğini savunmakta olan fikir üyelerine mason adı verilir. Masonlar insanların kendi kendilerine var olduklarını savunur ve dünyada güçlü olarak hayatlarına devam edebilmeleri için birbirlerine destek olması gerektiğini de savunmaktadır. Masonların çoğunluğu karşısında bulunan insanı etkileyecek düzeyde bilgi ve kültür sahibidir, karşısındaki kişiyi etkisi altında tutan bir mason üyesi bu kişiye zaman içinde belli başlı görevler verir. Bu görevlerin harfiyen uygulanması gerektiğini yoksa insanlık ile alakalı olan değerlerden çıkılacağını ifade ederek yine karşısında bulunan kişi kolaylıkla etkileyebilir.

Ortaçağ’da belli başlı zanaatkârların kurmuş oldukları meslekleri ile alakalı localar bulunmaktadır, günümüzde Operatif Mason ismi anılan gruplar bu localarda çalışmakta olan işçilerden oluşmaktadır. Operatif Mason localarında üye olan kişilerin mesleki çıkarları korunmakta, içlerine birbirleri ile dayanışma kurulmakta ve meslekleri ile alakalı sırları paylaşmaktadırlar. Paylaşılan tüm sırlar kendi içlerinde saklı kalır ve kesinlikle dışarı hiçbir suret ile sızmaz.

İşçilerin hakkını savunan Operatif Masonluk konusunda lider olmuş olan en büyük isimde Hazreti Süleyman Mabedi'nin Baş Mimarı olan Hiram Abif'indir. Hiram Abif masonluk ile alakalı birçok kaynakta ilk sıralarda yer almaktadır, masonlukta önemli bir yere sahip olan Hiram Abif üç kalfası tarafından öldürülmüştür. Hiram Abif defnedildiği yerin belli olmaması adına, mezarın üstüne akasya ağacı dikilmiştir, bundan dolayı da masonlukta akasya ağacı oldukça önemli bir ağaçtır.

Masonlukta İlk Büyük Loca’nın Kurulması

1717 yılında İngiltere’de 4 tane mason locası bir araya geldi ve ilk büyük loca olan İngiltere Büyük Locası kuruldu. İngiltere Büyük Locasının kurulmasından kısa bir süre sonra var olan diğer localarda katılım sağlayarak genişleme yaşandı. 1723 yılında kurulmuş olan büyük loca geleneksel olan yasalarını yapılandırma ile alakalı görevi Protestan olan Rahip olan James Anderson'a verdi ve yaşamlarındaki ilk yazılı anayasa hayali de gerçekleşmiş oldu. Anderson Nizamnamesi adı ile ortaya çıkan anayasa şu günlerde bile masonlar tarafından kullanılmaktadır.

Anderson Nizamnamesi kısa süreliğine de olsa belli bir zaman anlaşmazlıklara yol açmıştır, bu anlaşmazlık neticesinde bir başka büyük loca kurulmuştur ama zaman içinde tekrardan bir araya gelmişlerdir. Günümüzde halen varlıklarını bir arada sürdüren İngiltere Birleşik Büyük Locası halen faaliyetlerini sürdürmektedir. İngiltere Birleşik Büyük Locası üstatları soylu olan kişilerden, kraliyet ailesinden ya da lortlardan seçilmektedir.

Mason

Türkiye’de Masonluk

1875 yılında dünya genelinde masonluk özgür ve gelenekçi kesim olmak üzere ikiye ayrılmıştır, hemen hemen her ülkede bu tarz ayrımlar yaşanmıştır. Atatürk’ün verdiği emir ile masonların kurdukları localar kapatılmış ama ölümü ile tekrardan vakit kaybetmeden faaliyete geçirilmiştir. Günümüzde ülkemizde ve Avrupa’nın hemen hemen her yerinde masonluk özgür ve gelenekçi kesim olmak üzere iki şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. Türk masonluğu ortaya çıkan farklı nedenlerden kaynaklı olarak 1965 yılında ayrılmalara başlamıştır ve 1965 yılına kadar var olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, 1966 yılında bir grup mason değişimler ile Özgür Masonlar Büyük Locası olarak ortaya çıkartmıştır. Günümüzde 15.000’den daha çok üyesi bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ülkemizdeki en eski ve köklü grup olarak kabul edilir.

Masonlukta Derece Sistemi

Masonluğun büyük locaları;

  • Çırak
  • Kalfa
  • Üstat olmak üzere üç tane remzi derece ile çalışmaktadır. Bu dereceler doğrultusunda rit olarak adlandırılan Masonik öğretiler ve belli başlı yolların izlenmesi gerekmektedir.

Ritlere katılım sağlamak ya da katılım sağlamamak üstat derecesi bulunan Masonların tamamen kendi seçimleri ile alakalıdır, kesinlikle zorunlu değildir. Dünya üzerinde Skoç Riti en çok üyesi bulunan felsefi bir rittir, bu riti York Riti takip eder. Ritlerin herhangi bir tanesinde bulunan dördüncü derece ve daha üstüne devam edilmek için üyenin kesinlikle locada üstat derecesine gelmesi, loca ile alakalı olan ilişkilerinde düzensizlik olmaması ve masonluk adına gerekli olan sorumlulukların tam anlamı ile yerine getirilmesi gerekmektedir. Üye olduğu locada düzensiz ve sorumluluklarını yerine getirmeyen üyelerin bulunduğu derece otomatik olarak düşmektedir.

Masonluğun Amacı

Masonluğun amacı; dünya çapında dil, ırk ve din ayrımı yapmaksızın insanların kardeşçe ve barış içinde yaşayacakları sevgi düzeni kurmaktır. Masonluk hedefi olan bu ilkeyi İnsanlık Mabedi inşası olarak adlandırmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için üye olan kişilerin uyması ve dışına çıkmaması gerekli olan kurallar bulunur.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN