Dini

Hinduizm Nedir?

Hinduizm Nedir?

Başlıklar

Hinduizm, oldukça eski olan organize dinler içinde yer alır ve büyük kitleler tarafından kabul görmüş olan bir dindir. Hinduizm dininin yazıtları millattan önce yaklaşık olarak 1400 ile 1500 lü yıllara kadar dayanmaktadır. Bu dinin milyonlarca tanrısı bulunduğundan dolayı en farklı ve en karmaşık olan bir dindir, birçok tanrısı olduğu için farklı mezhepleri ve farklı inançları bulunur.

Nepal ve Hindistan bölgesinde yaygın olan Hinduizm dünya çapında üçüncü büyük dindir ve 900 milyon daha çok kişi bu dini benimsemiş durumdadır. Hinduizm dininde herkesin ortak inancı yaşam ile ölümün birbirini takip etmesidir, bu dinde din öğretmenlerine Guru ismi verilir ve Guru’lar Hinduizm dinini benimsemiş olan kişiler için oldukça önemli bir yere sahiptir.

hinduizm

Hinduizm dininde temel amaç insanların inanmış oldukları dine uygun bir biçimde yaşamlarıdır ve inanca Dharma ismi verilir. Hinduizm’de sonsuza kadar sürmesi düşünülen lanetlenme ve cehennem azabı bulunmamaktadır. Madhva ruhlarına göre inançlar bulunmaktadır ve bu ruhlar 3 şekilde ayrılmıştır.

  • Sonsuza kadar cehenemde kalacak olanlar ve sonsuza kadar lanetlenen ruhlar
  • Sonsuza kadar doğum ile ölüm döngüsünün içinde kalacak olan ruhlar
  • Moksa’ya ulaşması mümkün hale gelmiş olan ruhlar

Hinduizm dini tanrıcılığa kadar gelmiş ve geçmiş olan bütün ruhsal yolları kabul etmiş bir dindir ve bu ruhları geçerli şekilde saymaktadır. İnsanların hepsi kendini yakın hissetmiş olduğu yolu seçmekte özgür bir şekilde hareket edebilir. Hayata geçirecek olduğu bu isteğini ise dua ya da derin bir şekilde düşünme yolu ile icra etmesi mümkündür. Bundan kaynaklı olarak daHinduizm dininde din için yapılmış olan din tapınaklarına büyük bir önem verilir. Din tapınakları haç, dinsel bayramlar ve buna benzer özel günlerde sık şekilde kullanılmaktadır. Hatta bunu gelenek haline getirmişlerdir.

hinduizm nedir

Hinduizm’in Tarihçesi

Hinduizm dini ilk olarak Yahudi, Budist, Hristiyan ve Müslümanlık gibi dinleri kabul etmeyi ret etmiş olan kişilerin meydana getirmiş olduğu bir dindir. Bu grubun sonrasında Hinduizm kavramı insanlar arasında gelişmeye başlamıştır. Hint anayasalarında ise Hinduizm, Budizm, Janizm, Sihizm dinlerini içermekte olan bir kavramdır. Mistik bir din olan Hinduizm 15 yüzyıldan bu yana kadar gelmiş en eski dindir.

Hinduizm İnançları

  • Hinduizm inancına göre kutsal olarak görülen kitaplar Tanrı’nın sözlerinden oluşmaktadır. Risi’ler aracılığı ile ve vahiy yolu ile geldiği düşünülmektedir.
  • Hayatta olan ya da olmayan tüm canlılar için evrende, bu canlıyı yaratan, yok edecek olan ve koruyan bir tanrı bulunur.
  • Yaşanılmakta olan evrenin oluşması, korunması ve yok edilmesi konusunda sonsuzluğa inanılmaktadır.
  • Hayatta olan ya da olmayan tüm canlılar düşündükleri ve yaptıkları ile kendi kaderlerini çizerler. İslam dininde bulunan kader ve kaza ilişkisi bu anlamda benzerlik göstermektedir.
  • Hayatta olan ya da olmayan tüm canlıların ve her şeyin kutsal bir yönü olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı da her şeye karşı saygı ve sevgi gösterilir.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN