Nedir

Ego Nedir, Nasıl Anlaşılır, Egonun Zararları Nelerdir?

Ego Nedir, Nasıl Anlaşılır, Egonun Zararları Nelerdir?

İnsan hayatında çok büyük bir yere sahip olan ego, yaşadığımız dönemin en önemli sorunları arasında gelmektedir. Bilhassa gençlerde fazlasıyla kendini gösteren ego, söylenen her sözde ve yapılan her davranışta varlığını hissettiriyor. Anlaşılması en güç olan düşüncelerden, en basit olan davranışlara kadar her konunun ego barındırdığını söyleyebiliriz. Bazı durumlarda varlığından fazlasıyla şikayet edilse de, ego insanlığın değişmez parçalarından biri konumunda. Ego, olumsuz bir davranış olarak nitelendirilse de, aslında her bireyin kişiliğinde bulunan, ancak kontrol altında tutulması gereken bir şeydir. Alt bilinç (ID), benlik (ego) ve üst benlik (süper ego), ruhsal yapının en temel olgularıdır ve kişilik dengesinin oluşturulmasını sağlar.

Bir insanın egosu, alt bilincini ve süper egosunu dengede tutabiliyorsa, bu durum o kişinin karakterinin sağlam olduğunu gösterir. Egosu bulunmayan sağlıklı kişilerin ruhsal bozukluklara kolay kolay yakalanmadıkları da bir gerçektir. Hem iç dünyada, hem de dış dünyada kendini var edebilen bir insan, dengede tuttuğu egosu sayesinde ihtiyaçlarını belirler. Kendini kabul ettirme veya kanıtlama içgüdüsü olan bir kişi ise ego baskısı nedeniyle karakterini belirler ve bu durum o kişinin farkında olmadan hata yapmasına yol açar.

Ego

Ego Nasıl Anlaşılır, Ego Psikolojik Bir Durum mudur?

Egonun etkileri, kişinin davranışlarında, konuşmalarında veya bakışlarında ortaya çıkabilir. Aşırısı kişilik bozukluğu olarak tanımlanan ego, aslında psikolojik bir durumdur. Egosu yüksek olan bir kişi, kendini merkez olarak gördüğü yeni bir dünya yaratır ve bu dünyada kendisinin dışında değerli başka kimse yoktur. Fazlasıyla öfkeli, kindar ve kibirli olan egoistlerin konuşmaları genellikle “ben” kelimesi ile başlar. Onlara göre kendilerinin dışında kalan hiç kimse övülmeyi ve takdir edilmeyi hak etmez, ayrıca insanların eşitliğine inanmazlar. İnsanlar bazen egonun etkilerinin farkındadır, ancak kimi zaman sadece sonuçlarını görebilirler. Bu tür sorunlar ego dengesi oluşturamayan insanlarda çıktığı zaman, çevrelerindeki diğer insanlar olayın hemen farkına varırlar. Egosu, alt bilinç (ID) ile süper ego arasında başarılı olan kişiler, insanların beğeni ve övgülerini toplarlar.

Ego dengesini sağlamış, özgüven ve özsaygı sahibi olan kişiler insanların eşitliğine önem verirken, egoist olan kişiler daima kendilerini üstün görürler ve insanlara tepeden bakarlar. Egosu yüksek olan bireylerde, “ben en güzelim, benim dediğim olur, kimseden özür dilemem, kimse bana akıl veremez, benim mutluluğum her şeyden önce gelir” vb. cümleler hakimdir. Ego, Latinceden gelen ve benlik, bencillik gibi anlamları olan bir kavramdır. Bir kişinin özsaygısının ve özgüveninin yarattığı iç dünyası ego olarak açıklanabilir. “Egosuz bir kişi olur mu?” diye sorarsak, cevabınız tabii ki hayır olur, çünkü ben duygusu daima her şeyin öncesinde gelir. Şayet kendinizi geri plana atıp yeterli olmadığınızı düşünürseniz, bu sefer özgüven eksikliği adı verilen başka bir psikolojik sorun ortaya çıkar.

Ego Nedir?

Ego, alt bilinç ve süper ego arasında denge kurarak adeta bir hakemlik görevi yapar. İnsanın hem nesne olmasını (tutkularını, dürtülerini vb.), hem de özne olmasını (bilincini ve iradesini) ifade eden kavram, egonun kendisidir. Ego, insan benliğinin bileşeni olarak da kabul edilir ve bütünlük olgusuyla eş değerdir. Bahsettiğimiz bileşen, sosyal ve kültürel etkiler ile yönlenebilen bir katmandır, bu anlamda ego kişinin güvenliğini sağlar ve bazı isteklerine yanıt verir. Ego, dışarıdan gelen bilgilerin yapılandırılması ve filtrelenmesi ile ortaya çıkar, ayrıca kişiye gelen bu uyarı ve bilgiler, ego filtrelerinden geçerek cevap üretir. Egonun kendisi genellikle gözlemlenemese de, düşünce, duygu ve davranış şekillerinde bazı etkileri görülebilir.

Ego Nasıl Yenilir, Egonun Zararları Nelerdir?

“Ego nasıl yenilir” sorusu, aslında çok doğru bir soru değildir, çünkü ego; tedavi edilmesi gereken bir hastalık ya da düşman değildir. Ancak son zamanlarda etkisi altına aldığı ve bundan şikayetçi olan insan sayısı o kadar fazla ki, bu sorunun gündeme gelmemesi imkansız oluyor. Öncelikle egonun yani benlik duygusunun her insanın doğasında olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir kişi hayata geldiği ilk an itibariyle, kendi sağlığını, mutluluğunu ve başarısını düşünmeye odaklanır. Egoyu yenmenin ilk adımı yalınlık ve gösterişsizliktir, yani alçakgönüllü insanlar genellikle ego sahibi olmazlar. Şayet alçakgönüllü biri değilseniz, ilk olarak kibrinizi ve nefsinizi terbiye ederek öyle bir insan olmaya gayret etmelisiniz. Ayrıca her insanın eşit olduğuna ve herkesin aynı ölçüde değerli olduğuna inanmalısınız.

Ego, dengede olduğu sürece kimseye zarar vermez, fakat “ben” duygusu her şeyin önüne geçerse, işte o zaman durum ciddi bir boyuta ulaşabilir. Egonuzu yenmek için uzman bir psikologdan yardım da alabilirsiniz. Şayet doktora gitmek gibi bir düşünceniz yoksa konuyla ilgili size yardımcı olabilecek tarzda kişisel gelişim ve psikoloji kitapları okuyabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların da değerli olduklarını ve onların da mükemmel bir birey olabileceklerini aklınızdan çıkartmayın. Ego, insanın duygularında, düşünce ve davranışlarında kendini gösterdiğine göre, zararları da genellikle sosyal hayatı etkiler. İlk olarak kişinin kendisine zarar verir, çünkü kendini diğer insanlardan üstün gören bir kişi, hiç şüphesiz eninde sonunda yalnız kalacaktır.

Ego Nasıl Yenilir?

Uzmanlar, egosu yüksek olan bireylerde özgüven sorunu olduğuna kesin bir gözle bakmaktadırlar. Egoist bir kişi davranışlarıyla kendisini yücelttiğini zannetse de, aslında hem kişiliğini hem de kendini alçaltmaktadır. Bu tür bireyler, genel olarak merhametten yoksun ve kişisel olarak gelişimden oldukça uzaktır, ayrıca hayatlarına yeniliklerin ve güzelliklerin girmesine mani olurlar. İnsanı mantık ve gerçeklerden uzak tutan aşırı ego, kibir, bencillik ve ukalalık duygularıyla, onu sadece kendisinin inandığı bir dış dünyada yaşamaya mahkum eder.

Egoist Nedir, Egoistlerin Karakter Yapıları Nasıldır?

İnsanların birçoğu egoist olduklarının farkında bile olmazlarken, bazıları egolarını yenmek isteyerek bu amaçla çaba gösterebilirler. Bu mücadelenin esas nedeni ise, egoist kişilerin zamanla yalnızlığa mahkum olmalarıdır. Devamlı olarak birisinin yaptıklarını, yapacaklarını veya onun özelliklerini duymaktan sıkılan insanlar, kendilerini aşağılanmış hissedebilirler. Ego, çevrenizdeki insanların etkisiyle de ortaya çıkabilir, yani etrafınızda bulunan insanlar sürekli anlatarak, överek veya toz kondurmayarak sizden söz ediyorsa, bu durum ego oluşmasına yol açabilir. Egoist bireyler, “kendimi çok seviyorum, kendime saygı duyuyorum” gibi cümleler kurarak egoist olmanın kötü bir şey olmadığını ispat etme çabasına girebilirler, ancak kendisine saygı duyan bir kişi, her insanın eşit olduğunun bilincindedir. Böyle bir durumda ego, kendine sevgi ve saygı duyma değil, tamamen bir üstün görme duygusudur.

Egoist

Egoist olan bir kişi, fazlasıyla kindar, öfkeli, kibirli ve gururludur, ayrıca kendisini benzeri olmayan bir kişi olarak görür. Kendi kafasında kurduğu “ben” odaklı dünyasında hiç kimseyi sevmez, başkalarından bahsedilmesine tahammül edemez, kendisi dışında kalan diğer insanları iyi olarak tanımlamaz. Cümlelere sürekli olarak “ben” ile başlamak, egoistliğin en büyük belirtisidir. Egoist bir kişi, sanki dünyadaki her şey kendisi için yaratılmış gibi, insanlara tepeden bakar ve her şeyi kendi menfaati için yapar. Kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden egoist, kendi düşünce ve isteklerini herkesten önemli görür, ancak bu şekilde toplumdan ayrıştığının ve yalnızlığa mahkum kaldığının farkında bile değildir.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN