Nedir

Beyin Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir ve Türkiye Beyin Göçünde Kaçıncı Sıradadır?

Beyin Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir ve Türkiye Beyin Göçünde Kaçıncı Sıradadır?

Başlıklar

Beyin Göçü Nedir?

Beyin göçü terimi ilk olarak 1962'de Royal Society tarafından 1950'ler-60'larda İngiltere'den ABD ve Kanada'ya göçü ifade etmek için kullanıldı. Beyin göçü bilim insanı, doktor, mühendis gibi vasıflı insan gücünün imkansızlık nedeniyle daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir. Eğitimli, üretken, düşünen ve nitelikli çalışanların araştırma veya çalışma amacıyla yurt dışına çıkma durumudur.

Beyin göçü, eğitimini iyi bir derecede almış ve mesleğinde başarılarıyla fark yaratmış, çalışma ve araştırma istekleri yüksek kişilerin gelişmiş ülkelerde çalışmak ve bu ülkelere yerleşmek için yaptığı harekettir. Diğer bir deyişle üstün niteliklere sahip kişilerin çalışma amacıyla kendi ülkelerinden ayrılarak gelişmiş ülkelere gitmesi durumudur.

Bir ülkenin farklı gelişmişlik düzeylerine sahip bölgeleri arasında da kullanılmaktadır. Yani beyin göçünü ülkeler arasındaki veya aynı ülke içindeki farklı bölgelerin gelişmişlik düzeyindeki farklılıklardan kaynaklanan, ancak her zaman gelişmişe doğru ilerleyen bir insan hareketi olarak tanımlamak en doğrusu olacaktır. Çeşitli dini, siyasi ve bilimsel nedenlere dayanan beyin göçü ilk ve orta çağlarda olmuştur. Örnek verecek olursak II. Dünya Savaşı'ndan önce birçok bilim insanı Hitler'den kaçarak ABD'ye yerleşti. Bu gelişmeler sayesinde Amerika'nın gelişimi hızlandı. Beyin göçü ile giden insanların gelişmiş ülkelere yerleşmesi ile oluşan eğitimli insan kaybı bir ülke için göçün en ağır maliyetidir diyebiliriz.

Beyin Göçü Nedir?

Beyin Göçünün Nedenleri Nelerdir?

Beyin göçünden bahsetmek için iki ülke arasında gelişme ve fırsatlar açısından çok az fark olması gerekir. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak transferi olarak değerlendirilmektedir. Beyin göçü çoğunlukla fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru gerçekleşir.  Eğitimli bir insan gücü hareketi olarak kabul edilen beyin göçünün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Gelişmiş ülkeler büyük bilimsel ve teknolojik rekabette nitelikli bireylere ihtiyaç duymaktadır. Yüksek eğitimli bireylere duyulan ihtiyaç, gelişmiş ülkelere doğru bir akım oluşturmaktadır. Ülkelere göç verme nedenleri ve Beyin göçü yapan bireylerin nedenleri olarak iki başlık altında incelersek:

  • Ülkelerin Göç Verme Nedenleri:  Ülkedeki yüksek işsizlik oranları, az gelişmişlik oranı, düşük ücretler karşılığı nitelikli insan çalıştırma, maaş politikalarının yanlış olması, yöneticilerin vasıfsız olması, ülkedeki nitelikli insan sayısının artmasına rağmen bu kişileri kullanamamak. Ülkedeki gençlerin imkanlarının kısıtlı olması ve araştırma koşullarının gelişmemiş olması da yetişen nesillerin nedenleri arasındadır
  • Beyin Göçü Yapan Bireylerin Nedenleri: Daha kaliteli bir yaşam isteği, yüksek maaş beklentisi, araştırma koşullarının iyileşmesi, yurt dışı eğitimiyle prestij kazanma isteği, sosyal hayatta daha rahat ve özgür olma isteği, emeklerinin karşılığın olması, eğitimde ve bilimde gelişme ve fikir özgürlüğüne sahip olma isteği bireylerin nedenleri arasındadır.

Beyin göçünün nedenleri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda genellikle bireylerin gelir durumu ve ülkenin ekonomisine önem verilmiştir. Bu nedenler arasında verilen ücretlerin düşük olması, ekonomi politikalarının istikrarsızlığı, yüksek vergiler ve bireylerin gelecek korkusuyla yaşaması sıralanıyor. Siyasetin günlük hayatla aşırı iç içe olması da bireylerin huzursuz bir yaşam yaşamasına neden olmaktadır. Yani bireylerin yaşadıkları ülkedeki huzursuz ve mutsuzlukları beyin göçünün ana nedenleri arasındadır.

Beyin Göçünün Nedenleri Nelerdir?

Türkiye Beyin Göçünde Kaçıncı Sıradadır?

Türkiye'ye baktığımızda başka ülkeye göç etmenin nedenlerinin başında iş bulamama korkusu ve ekonomik nedenler gelmektedir. Bu nedenlerin devamında akademik yetersizlik ve teknolojik yetersizlikler gelmektedir. Türkiye, beyin göçünde 32 ülke içinde 24. sırada gelmektedir.

Ülkemizde beyin göçüyle yurt dışına giden kişi sayısı son 3 yılda %97 arttı. Türkiye'den 250 bin aydın göç etti. Göçle uğraşan meslek grubunun başında yazılımcıların yanı sıra doktorlar da yer alıyor. Yurtdışında eğitim görmüş kişilerin beyin göçü kaçınılmaz bir olgudur. Belirsizliğe ve düşük satın alma gücüne dayalı bir gelir sistemi onları göçe zorluyor. TÜİK'in açıkladığı göç istatistiklerine göre en fazla 25-29 yaş arası nüfusun Türkiye'den göç ettiği görüldü.

İlginizi çekebilir: İngilizce Geliştirme Yöntemleri Nelerdir, İngilizce Nasıl Geliştirilir?

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN