Kimdir

Apollon Kimdir, Neler Yapmıştır?

Apollon Kimdir, Neler Yapmıştır?

Başlıklar

Apollon (Latince adıyla Apollo), mitolojide güneşin, müziğin, ateşin, şiirin ve sanatların tanrısı, aynı zamanda kehanet yapan bilici tanrıdır. Apollon kahinlik deneyimlerini insanlara da aktarabilir. Biseksüel tarafıyla bilinen Apollon’un eşi Kassandra’dır. Ayrıca Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in de ikiz kardeşidir. Apollon sarışın ve çok yakışıklı biridir. Roma mitolojisine Apollo adıyla geçen Apollon’un orijini Yunan’dır. Mitolojide bilinen en önemli tanrılardan biridir ve Anadolu kökenlidir.

Düşüncesi, Hermes’in ikiye böldüğü inek bağırsağını kaplumbağa kabuğuna bağlamak olan Apollon, altın bir lir çalar ve müzeler korosunun başıdır. Gümüş bir yayı vardır ve oku en uzak mesafeye o atabilir. Okların tanrısı olan Apollon, tıbbı insanlara öğretmiştir ve hekimliğin de tanrısıdır. Gerçeğin ve ışığın tanrısıdır, kesinlikle yalan söylemez. Apollon’un hayvanları yunus, kuğu, karga ve atmaca, kutsal ağacı ise defnedir. Lakapları okçu ve yırtıcı anlamına gelen Vulturus’dur.

Apollon

Apollon’un Yunan Kültüründeki Yeri

Apollon, hastaları iyileştiren, çok uzak mesafelere ok fırlatabilen, Olymposluları liriyle eğlendiren, iyileştirme sanatını insanlara ilk öğreten ve gümüş yayın efendisi Tanrı olarak Yunan şiirlerinde anılmıştır. Apollon’un okları, tıpkı güneş ışınları gibi hem iyileştirici hem de hasta edicidir. Işıkla özdeşleşmemişse de, Apollon ilk ortaya çıktığında güneş tanrısı değildi. Yunanların asıl güneş tanrısı Helios’dur. Artemis ve Apollon’un, güneş ve ayla özdeşleşmesi sonradan gerçekleşmiş, bilhassa Romalılar döneminde bu düşünce güçlenmiştir.

Orfe öğretisinde vicdan, sezgi ve ilhamın simgesi olan Apollon’dan, Yunan mitolojisinde Lykya’lı olarak bahsedilir. Lykya, Luvi dilinde kurt anlamındaki “lyk” sözcüğünden türemiştir. Rivayete göre Etrüsk dilinde ilahları belirtmek için kullanılan Apulu, Aplum ya da Aplu, Apollon adının aslıdır.

Apollon Kimdir

Apollon Neler Yapmıştır?

Apollon’un Yunan mitolojisinde yaptığı işlerden bazıları şunlardır;

 • Apollon, Python ejderini bir yer altı yarığında ya da mağarada öldürmüştür ve öldürdüğü yerde Orfe Delf (Trakyalı) öğretisini başlatmıştır. Python ejderi, daha sonra adını Phthia adlı kahinlere vermiştir.
 • Apollon, Zagreus’un kemiklerini Delf’e gömmüştür ve Zeus’un emri ile Zagreus’un parçalarını tekrar bir araya getirmiştir. Daha sonra Dünya’nın merkezine yakın olan başka bir yere gömmüştür.
 • Hera’nın oyunuyla, Poseidon, Athena ve Hera ile birlikte Zeus’u hapsetmiştir. Zeus, Briareus’un yardımıyla tuzaktan kurtulmuş ve daha sonra Apollon ile Poseidon’u sürgüne yollamıştır. Sürgündeyken Laomedon (Truva Kralı) tarafından surlarını örmeye mahkum edilmişlerdir. Apollon surları örerken hem lirini çalmış hem de kralın sürülerine bakmıştır. İşi bittiği zaman ücretini alamayınca da, ceza olarak tüm şehre hastalık yaymıştır.
 • Apollon, nehir perisinin kızı olan Daphne’ye hayrandır, fakat Daphne bakire kalmak için yemin etmiştir. Onu takip eden Apollon’dan kaçmak için Artemis’ten kendisini saklamasını istemiştir ve orada bir defne ağacına dönüştürülmüştür. Eros, kendisiyle dalga geçtiği için iki tane ok hazırlamış ve atılan kişiyi sonsuza kadar aşık edecek olan oklardan birini Apollon’a diğerini ise Daphne’ye atmıştır. Apollon’dan kaçan Daphne, babası Peneus’tan yardım istemiş ve babası da onu defne ağacına dönüştürmüştür. Bunun üzerine Apollon, onu hiçbir zaman unutmayacağına yemin etmiştir.
 • Apollon, Hermes’e sihirli bir asa vermiş ve Hermes ateş çıkaran bu asa sayesinde habercilerin efendisi olmuştur.
 • Yunusu, üç uçlu bir yabayla yaptığı hareketle gökyüzüne bir takımyıldızı olarak yerleştirmiştir.
 • Lirini küçük bir çocuk olan Orpheus’a vermiştir.
 • Artemis’in (Apollon’un kız kardeşi) Orion ile birlikte olmasını engellemiştir.
 • Eşi Koronis’i cezalandırmak için kız kardeşi Artemis’i yollamış ve oğlu Asklepius’u yetiştirmesi için Kheiron’a (at adam) vermiştir.
 • Niobe’yi (kibirli olduğu gerekçesiyle) kız kardeşi Artemis’le birlikte cezalandırmıştır.
 • Flüt çalma yeteneğini kendisiyle mukayese eden Marsias’ı yarışın bitiminde bir ağaca başlamış ve diri diri derisini yüzmüştür. Oyunu Marsias’a veren Midas’ın da kulaklarını eşek kulaklarına çevirmiştir.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN