Ekonomi

Kobi Nedir?

Kobi Nedir?

Başlıklar

Kobi, küçük ve orta boy işletme anlamına gelir. Küçük ve orta boy olan işletmeler insaların yaşamlarında vazgeçilmez olan işletme türleri içinde yer alır. Küçük ve orta boy olan işletmeler tüm ülkelerde son derece büyük bir önem taşır, ciddi düzeyde de bir ağırlığa sahiptir. Ülkemizde bulunan işletmelerin çoğunluğu küçük ve orta ağırlıklı işletmelerdir. Kobi tanımlaması 2012 yılında “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelikte günün şartları doğrultusunda değiştirilmiştir.

Kobi tanımlamasının son şekli ise “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birikimleri veya girişimleridir.” değiştirilmiştir. Kısıtlı olan olanaklara rağmen piyasaya hizmet ve mal üretmekte olan kobiler, ekonomilerde yaşanmakta olan olumsuz şekilde etkilenmekte olan işletmelerdir. Kobi’ler büyük olan işletmelere rağmen daha çok katma değer yaratır. Kobi tanımları farklı kriterler barındırır ve bu kriterler dâhilinde belirlenerek sınıflandırır.

Kobi

Kobi Özellikleri Nelerdir?

 • Teknolojik olan yeniliklere yatkın ve karşılayacak düzeyde olmak
 • Düşük olan yatırım maliyetleri ile istihdam imkânı sağlamak
 • Az yatırımlar ile çok çeşitlilik ve çok üretim sağlamak
 • Yapılarından kaynaklı olarak ekonomik açıdan oluşabilecek olan dalgalanmalardan daha az etkilenmek
 • Taleplerde oluşan değişikliklere ve çeşitliliğe en kolay bir şekilde uyum sağlamak
 • Bölgeler arasında oluşan kalkınmaları dengeli ve tutarlı bir şekilde sağlamak
 • Gelir dağılımında oluşabilecek olan eşitsizliği en az seviyeye indirirler
 • Kişisel açıdan tasarrufların teşvikini yapmak ve hareketlendirme
 • Büyük işletmeleri her açıdan tamamlamak ve onlara destek sağlamak
 • Sosyal ve politik sistemin istikrar unsuru olmak

Kimler Kobi Sayılır?

Kobi tanımının içinde yer alan mikro, küçük ve orta ölçekli olan işletmeler kobileri oluşturur. Bu işletmeler;

 • Mikro işletmeler; yıl bazında 10 kişiden da az kişiye istihdam sağlayan, yıl bazında net satış miktarı ve mali açıdan bilançosu belirlenmiş olan rakamları aşmayan işletmelerdir.
 • Küçük işletmeler;  yıl bazında 50 kişiden da az kişiye istihdam sağlayan, yıl bazında net satış miktarı ve mali açıdan bilançosu belirlenmiş olan rakamları aşmayan işletmelerdir.
 • Orta büyüklükteki işletmeler; yıl bazında 250 kişiden da az kişiye istihdam sağlayan, yıl bazında net satış miktarı ve mali açıdan bilançosu belirlenmiş olan rakamları aşmayan işletmelerdir.

Kobi Nedir

Kobi İşletme Türleri

Kobiler, diğer işletmeler ile olan oy hakkına ve sermayeye göre bağımsız, bağlı ve ortak işletmeler olarak 3’e ayrılır;

Bağımsız İşletmeler

 • Bir başka işletmenin % 25 ya da daha fazlasına sahip değilse
 • Birkaç tane işletme ile müşterekken ya da tek başına işletmeni % 25 ya da daha fazlasına sahip değilse
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun % 25 ya da daha fazlasına sahip değilse

Bağlı İşletmeler

 • Herhangi bir işletmenin haklarının ve sermayesinin çoğunluğuna sahip
 • Bir başka işletmenin yönetim kurulunun azledilmesi veya atanması, yürütme ve yönetim yetkisine sahip

Ortak İşletmeler

 • Ortak olan işletmelerde esas alınan oy ve sermayedir.
 • Bağlı işletmeler ya da tek başına olan işletmeler üzerinde hâkimiyete sahip
 • Başka bir tane işletmenin sermayesinin ya da oy haklarının % 25 ila % 50’si aralığında söz hakkı yoksa
 • Kedisinin sermeyesi ve oyları üstünde % 25 ila % 50’si aralığında bir başka işletmenin söz hakkı yoksa ortak işletme sayılır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN