Hukuk

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Ne Demektir?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Ne Demektir?

Yönetim tarafından ilan edilen OHAL kararı ile birlikte, ülkemizde yaşanan FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü)’ nün yapmış olduğu faaliyetleri engellemek için Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) çıkmaktadır. Bütün detaylarıyla, bu kararnamelerin neler olduğunu ve neleri kapsadığını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

2016 yılının 15 Temmuz günü FETÖ’ nün gerçekleştirmiş olduğu hain ve terörist darbe eylemi, ülkemiz adına son derece önemli bir dönüm noktası oldu.  Bu terör örgütüne mensup kişilerin ne kadar ileriye gidebilecek bir yapıda olduğunu ve hangi kurum ya da kuruluşlara yerleştiklerini hepimiz gördük. Devlet içine sızmış bu yapının temizlenmesi ve bütün vatandaşların daha çok zarar görmesini önlemek adına OHAL ilan edilmiştir. Olağanüstü Hal ile birlikte, gereken konularda KHK’lar (Kanun Hükmünde Kararname) çıkarıldı ve FETÖ’ nün hain eylemlerine son verildi.

Kanun Hükmünde Kararnameler Nasıl Uygulanır?

KHK, bakanlar kurulu tarafından alınarak resmi gazetede yayınlanan, yasa gücü olan ve yasa gibi işlem gören kararlardır. Kanun Hükmünde Kararname genel bir tanım olarak; yasama organının amaç, konu ve süreyi belirleyen bir görev kanunu ile vermiş olduğu yetkiye ya da doğruca anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, maddi anlamda kanun gücü elinde olan, parlamentonun onayı ile organik ve şekli anlamda kanun gücünü kazanabilecek, hükümet tarafından çıkarılan kararnamelerdir.

Basit bir anlatımla ifade edecek olursak KHK, yasa çıkarma yetkisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ilgili görevi Bakanlar kuruluna devretmesi ile ortaya çıkan kanunlardır. Bu kararnameler, olağan ve olağanüstü KHK şeklinde ikiye ayrılır;

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler; TBMM tarafından verilen bir yetki kanunu ile Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararnamelerdir. Buna göre, siyasi hak ve ödevler, hak ve temel haklar ile kişinin hak ve ödevleri bakımından herhangi bir düzenleme yapılamaz.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler; Cumhurbaşkanı tarafından başkanlığı yapılan Bakanlar Kurulunca çıkartılır. Bu kararnameleri çıkartmak için TBMM’nin yetki kanunu vermesi gerekmez. Uluslararası hukuka göre ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla, hemen hemen her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal bir denetime ve ayrıca Meclis tarafından da siyasi bir denetime tabidir.

Kanun Hükmünde Kararname

15 Temmuz’da ki hain eylem girişiminin ardından OHAL ilanına karar verilmişti. OHAL sonrasında ise 670 sayılı KHK gündeme geldi. Şimdi, bu kararnamenin ne olduğunu açıklayalım.

670 Sayılı KHK Ne Anlama Geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulunda bir toplantı yapılmış ve bu toplantının ardından alınan kararlar açıklanmıştı. Burada en dikkat çeken açıklama, 670 sayılı KHK’nın gündeme gelmesiydi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Alınan kararlardan bir tanesi de 670 sayılı KHK’dır. Ayrıntıya girmeden, ana başlıkları sizinle paylaşmak istiyorum. İlgili kararname, ilk olarak bazı kurum ve bakanlıklarımızdan gelen ve FETÖ’ cü olduğu ispat edilen kişilerle ilgili yapılan bir düzenlemedir. Sahil güvenlik, Dışişleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak kaydıyla farklı kurumlardan gelecek olan liste, Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe girip yayınlanacaktır.”

Anayasanın 91. maddesinde “KHK çıkarma yetkisi verme” ile ilgili husus da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, aşağıda yer alan ayrıntılar çok önemli ve dikkat çekicidir;

TBMM, Bakanlar Kuruluna ilgili kararnameyi çıkartma yetkisi verebilir, fakat olağanüstü haller ve sıkıyönetim gizli kalmak üzere, Anayasa ikinci kısmının bir ve ikinci bölümlerinde bulunan kişi hakları, ödevleri ve temel haklar ile dördüncü bölümde bulunan siyasi hak ve ödevler KHK tarafından düzenlenemez.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN