Tarih

Genç Osman Kimdir, Neden Yeniçeriler Tarafından Katledilmiştir?

Genç Osman Kimdir, Neden Yeniçeriler Tarafından Katledilmiştir?

Başlıklar

Genç Osman Osmanlı Devlet’inde 16. Padişah olarak tahta çıkmıştır, 1604 doğumlu olan genç padişahın devleti yönetemeyeceği aslında 3 ay içinde anlaşılmıştır. Yenilikçi padişah olarak da bilinen Genç Osman tahta çıktığında ilk olarak Şeyhülislam Efendinin elinde bulunan yetkilerin birçoğunu almıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminden Genç Osman dönemine kadar devam eden saray içinde evlenilme geleneğini de bozan padişahtır. Bu geleneğin bozulması ile Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızı olan Akile Hanım'la evlilik yapmıştır. Lehistan sınırlarında yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak sefere çıkan Genç Osman üvey kardeşi olan Mehmet'in tahta çıkmasından korkmuş ve kardeşini idam ettirmiştir. Kardeşi Mehmet’e göre yeniçeri ve ulemalar ile arası bozuk olan Osman çıktığı seferde yaşamış olduğu başarısızlığı da yeni çerilere yüklemiştir. Anadolu’yu geçerek asker toplama isteği ise ortalığın iyiden iyiye karışmasına sebep oldu, bunu öğrenen yeniçeriler ise ayaklandır, aslında bu Genç Osman’ın sonunun hazırlanmasına da olanak sağladı.

Genç Osman’ın Ölümü

Padişah Genç Osman’ın otağının Üsküdar kısmında kurulmasından bir gün öncesinde Yeniçeriler anlaşarak Süleymaniye meydanında toplanarak saraya yürüdüler ve devlet adamlarından bazılarının canını katlettiler. Saraya gelen yeniçerileri ve toplanan sipahileri ikna etmeye çalışan Genç Osman büyük bir çaba sarf etse de bu çabasında başarılı olamadı. Bu başarısızlığı sonucunda tahta kardeşi olan Sultan Birinci Mustafa tahta çıktı ve gelen yeniçeriler o zaman kadar Genç Osman’ı öldürme planı içinde değildirler ama Osman oldukça güçlü bir padişah olduğundan dolayı isyan çıkartanlar Yedikule zindanlarına götürerek orada öldürülmesini planı içine girdiler. 8 tane cellât ile boğuşan Genç Osman boğularak öldürüldü.

Genç Osman

Genç Osman’ın Kişilik Özellikleri

 • Genç Osman, tahsilli ve terbiyeli bir kişiliğe sahipti.
 • Enerjik ve oldukça zeki bir padişahtı.
 • Bebeksi bir güzelliğe sahipti
 • Çocuk yaşta tahta oturmasına rağmen mükemmel planları bulunuyordu.
 • Şairdi.
 • Oldukça iyi bir Hattat’dı.
 • Hakkında ikinci Fatih olabilirdi diyen birçok kişi bulunmaktadır, çünkü cesur bir padişahtı.
 • Aklında bulunan planlarını hayata geçirecek bir devlet adamı bulamadı.
 • Medrese eğitimi çok iyi almış ve uygulamıştır.
 • Zarif ve kibar kişiliği her daim dikkat çekmiştir.
 • Savaşa karşı olan bir padişahtı.
 • Osmanlı imparatorluğunda kısa dönem tahta kalan bir padişahtır.
 • Duygusaldı ve devletin yönetiminde çoğunlukla duyguları ile hareket etmiştir.
 • Saraya içinde özel ilmiye sınıfı kurmuştur.

Şair ruhlu Genç Osman’a ait olan bir şiir aşağıda yer almaktadır,

Nevruz olıcak diller şâd olmıya yaklaşdı. 
Dilde gâm u gussa berbâd olmıya yaklaşdı.

Virâne gönül varsa cevr ü gâm-i dilberden
Müjde ana ol mülk âbâd olmıya yaklaşdı.

Üstâda çıkıp dilber öğrendi vefâ resmin
Âşıklara lütfa mu’tâd olmıya yaklaşdı.

Seyr-i güle çıkdıkda ol ruhleri gülrengim 
Kâri dil-i zârun feryâd olmıya yaklaşdı.

Çok âşık u meftûnu var sen gibi Şirîn’ün
Fâris kulun ammâ Ferhâd olmıya yaklaşdı.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN