Sağlık

Epilepsi Nedir? Epilepsi Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıldır?

Epilepsi Nedir? Epilepsi Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıldır?

Başlıklar

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi kronik (uzun süreli) bir hastalıktır. Bu hastalıkta beyinde yer alan nöronlarda kontrolsüz ve ani boşalmalar (deşarjlar) olur. Bu durumda hastada duyusal değişiklikler, bilinç değişiklikleri ve istemsiz kasılmalar ortaya çıkar. Epilepsi hastalığı nöbetler halinde yaşanmaktadır ve hasta nöbet aralarında gayet sağlıklıdır. Hayatı boyunca sadece 1 kere nöbet geçiren bir hasta epilepsi hastası olarak görülmez.

Dünya üzerinde güncel verilere göre 65 milyon epilepsi hastası bulunmaktadır. Epilepsi hastalığını kesin olarak tedavi eden bir ilaç henüz bulunmasa da nöbet geçirmeyi engelleyici ilaçlar ve stratejiler ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.

Epilepsi Hastalığı Nedir?

Epilepsi Nedenleri Nelerdir?

Epilepsi nöbetlerinin meydana gelmesinde pek çok sebep olabilir. Sinirlerin uyarılma ve dinlenme durumları arasındaki denge sorunu, epilepsi nöbetlerinin ortaya çıkmasına neden olan nörobiyolojik temeli oluşturuyor olma ihtimali vardır.

Epilepsi hastalarının tümünde altta yatan neden tam olarak bulunamamaktadır. Geçirilmiş kazalara bağlı kafa travmaları, doğum travmaları, ileri yaşlarda beyin damarlarında ortaya çıkan vasküler anormallikler, zor doğum öyküsü, yüksek ateşli hastalıklar, alkol çekilmesi, kan şekerinin aşırı düşmesi, beyin iltihapları ve kafa içi tümörleri nöbet geçirmeye neden olan sebepler arasında yer almaktadır. Epilepsi hastalığının ortaya çıkmasında herhangi bir dönem yoktur. Bebeklik döneminde de yaşlılık döneminde de meydana gelebilir.

Kişinin epilepsi nöbetinin ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlardan bazıları şunlardır:

 • Yaş
 • Beyin enfeksiyonları
 • Çocukluk çağı nöbetleri
 • Demans 
 • Aile öyküsü
 • Geçirilen kazalara bağlı olarak gelişen kafa travmaları
 • Özellikle de ileri yaş gurubunda olan bireylerin beyin damarlarında ortaya çıkan vasküler rahatsızlıklar
 • Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar
 • Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması
 • Kan şekerinin aşırı düşmesi

Epilepsi hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak bu hastalığın en sık ortaya çıktığı yaş grupları 55 yaş sonrasındakiler ve erken çocukluk döneminde olan bireyler oluşturmaktadır. Ensefalit (beyin dokusunun iltihaplanması) ve menenjit (beyin zarlarının iltihaplanması) gibi iltihaplanma ile devam eden hastalıklarda epilepsi oluşma ihtimali oldukça yüksektir.

Küçük çocuklardan bazılarında epilepsi hastalığı ile bir ilgisi olmayan nöbetler meydana gelebilir. Özellikle yüksek ateşten dolayı meydana gelen nöbetler çocukluk dönemi geçtikten sonra kaybolur. Çocuklardan bazılarında ise bu nöbetler epilepsi hastalığına neden olabilir. Alzheimer gibi bilişsel işlevlerde fonksiyon kaybına neden olan hastalıklarda, epilepsi hastalığına yatkın olabilir.

Yakın akraba çevresinde epilepsi hastası bulunan kişilerde epilepsi hastalığının ortaya çıkma ihtimali vardır. Baba veya annenin epilepsi hastalığı olması durumunda çocukta bu hastalığın çıkma ihtimali %5 oranındadır. Çarpmalar ve düşmeler gibi kafa travması yaşayan kişilerde epilepsi hastalığı ortaya çıkabilir. Bu sebeple kayak, bisiklet sürme, motor sürme gibi etkinlikler yapılırken gerekli önlemler alınarak vücudun ve başın korunması oldukça önemli bir konudur.

Beynin besin ve oksijen desteğini sağlayan kan damarlarında kanama veya tıkanıklık gibi olaylar sonucunda meydana gelen inmeler, beyin hasarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Beyinde hasar almış olan doku, nöbetleri tetikleyerek epilepsi hastalığına neden olabilir.

Epilepsi Nöbeti Nedir?

Epilepsi nöbeti, beynin elektriksel etkinliklerindeki değişikler sonucu ortaya çıkan bilinç kaybı, kontrol kaybı ve agresif titreme gibi belirtilere neden olan nöbetler uzun yıllardan beri olan bir durumdur. Belirli bir süre boyunca sinir sisteminde bulunan bir sinir hücresi grubunda düzenli bir şekilde uyarılma ortaya çıkması sonucu oluşan nöbetlere kas kasılmaları da eşlik edebilir.

Nöbet geçirme ve epilepsi aynı anlama geliyormuş gibi gelse de tam olarak birbirleri yerine kullanılamazlar. Nöbet ile epilepsi nöbeti arasındaki fark epilepsinin, sürekli tekrarlayan ve ortada bir neden yokken gelişen ve nöbetler eşliğinde devam eden bir hastalık olmasıdır. Sadece 1 kez nöbet geçiren bir kişi epilepsi hastası olarak nitelendirilemez.

Epilepsi tanısını hangi hekim koyar?

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsinin pek çok çeşidi vardır. Bazı epilepsi çeşitleri ardışık olarak ya da aynı anda ortaya çıkarak kişilerde birçok bulgu ve belirtinin meydana gelmesine neden olabilir. Belirtiler birkaç saniye ile 15 dakika arasında sürmektedir.

Bazı belirtiler epilepsi nöbetinden önce ortaya çıktığı için oldukça önemlidir:

 • Sersemlik
 • Mide bulantısı ve midede baskı hissi
 • Uyuşma
 • Nahoş kokular alma
 • Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali
 • Görme ile ilgili değişiklikler
 • Baş ağrısı
 • Ayak ve ellerin hareketlerini kısmi olarak kontrol edememe durumu
 • Vücudun dışına çıkmış gibi hissetmek 
 • Şuur kaybı
 • Çok seri bir biçimde baş sallama hareketi

Bu durumları takiben ortaya çıkan çeşitli belirtiler kişide nöbetin gerçekleşeceğine işaret ediyor olabilir:

 • Herhangi bir yerden düşme
 • Ağızdan dolu bir şekilde köpük gelmesi
 • Bilinç kaybından sonra ortaya çıkan kafa karışıklığı
 • Kontrol edilemeyen kas kasılmaları
 • Ağızda garip bir tat oluşması
 • Dilin ısırılması
 • Dişlerin sıkı bir şekilde kenetlenmesi
 • Anlam verilemeyen ve garip sesler çıkarma
 • Aniden ortaya çıkan hızlı göz hareketleri
 • Bağırsak ve mesane üzerindeki kontrol kaybı
 • Ani ruh hali değişiklikleri

Nöbet Çeşitleri

Pek çok nöbet tipi epilepsi krizi olarak adlandırılabilir. Vücudun sadece belirli bir kısmında nöbet gerçekleşiyorsa buna fokal nöbet denir. Kısa süren göz dalmaları absans nöbeti olarak bilinir. Nöbet tüm vücutta gerçekleşiyorsa hasta idrarını tutamıyorsa, vücutta kasılmalar ortaya çıkıyorsa ve ağzı köpürüyorsa buna jeneralize (yaygın) nöbet denmektedir.

Jeneralize (yaygın) nöbette beynin büyük kısmında nöron deşarjı vardır ancak bölgesel nöbetlerde beynin sadece belirli bir bölgesi (fokal) olaya dahil olur. Fokal nöbetlerde bilinç açık veya kapalı olabilir. Beynin sadece belirli bir bölgesinde başlayan nöbet yaygın hale gelebilir. Fokal nöbetler kendi içerisinde kompleks (karmaşık) nöbetler ve basit fokal nöbetler olarak 2 ana grupta incelenmektedir.

Basit fokal nöbetlerde hastalara sürekli soru sorularak ve komut verilerek bilincin korunmasını sağlamak çok önemlidir. Basit fokal nöbet yaşayan kişiler nöbet sonrasında, nöbet sürecinde yaşananları net bir şekilde hatırlayabilirler. Ancak kompleks fokal nöbet geçiren kişilerde bilinç kaybı ya da bilinç değişkenliği söz konusudur. Bu nedenle nöbet geçirirken kendilerine yöneltilen sorulara ve komutlara uygun cevap veremezler. Bu farklardan dolayı karmaşık fokal nöbet geçiren kişilerin iş makinesi ve araba kullanması gibi faaliyetler yapmaları tehlikeli olabilir.

Basit fokal geçiren epilepsi hastası kişilerde bazı bulgular ve belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Kol ve bacaklar gibi bazı vücut bölümlerinde seyirmeler ve kasılmalar
 • Konuşma ve konuşulanı anlamada problemler
 • Herhangi bir neden olmadan ortaya çıkan ani ruh hali değişiklikleri
 • Mideden başlayan (epigastrik) yükselme, kalbin hızlı atması ve huzursuz edici bazı hisler
 • Dejavu hissi ya da bir tecrübeyi tekrar yaşıyormuş gibi hissetme
 • Tat, koku ya da işitme gibi hislerde herhangi bir uyaran olmadan meydana gelen duyusal halisünasyonlar, yoğun karıncalanma hissi veya ışık çakmaları

Kompleks fokal nöbetlerde kişinin farkındalık düzeyinde birçok belirti eşliğinde değişiklik meydana gelir:

 • Sabitlenmiş bir noktaya doğru boş bakışlar
 • Nöbet gelişimine işaret eden çeşitli hisler (aura)
 • Tepkisizlik
 • Anlamsız, herhangi bir amacı olmayan ve sürekli tekrar edilen hareketler (otomatizm)
 • Kelimeleri sürekli tekrar etme, çığlık atma, ağlama ve kahkaha atma

Jeneralize nöbetlerde beynin pek çok bölümü nöbetin gelişimine eşlik eder. Toplamda 6 farklı jeneralize nöbet çeşidi vardır:

 • Tonik nöbet çeşidinde vücudun etkilenen bölümünde sürekli, şiddetli ve kuvvetli kasılmalar olur. Kas tonusundaki farklılıklar bu kasların katılığı ile sonuçlanabilir. Tonik nöbet çeşidinde en sık bacak, kol ve sırt kasları etkilenmektedir. Bilinçte meydana gelen değişkenlikler bu nöbet çeşidinde yaşanmaz. Tonik nöbetler genelde uyku sırasında ortaya çıkar ve süresi 5 saniye ile 20 saniye arasında değişkenlik göstermektedir.
 • Klonik nöbet çeşidinde etkilenen kaslarda gevşemeler ve ritmik şekilde kasılmalar ortaya çıkabilir. Kol, boyun ve yüz kasları bu nöbet çeşidinde en sık olarak etkilenmektedir. Nöbet sırasında yapılan hareketler istemli olarak durdurulamaz.
 • Tonik-klonik nöbet çeşidi 1 dakika ile 3 dakika arasında sürmektedir. Eğer nöbet süresi 5 dakikayı geçerse acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Bilinç kaybı, vücutta kasılmalar, titremeler, mesane ve bağırsağı kontrol edememe ve dilin ısırılması gibi durumlar bu nöbet çeşidinin belirtilerinden bazılarıdır. Tonik-klonik nöbet geçiren kişiler nöbet anına dair herhangi bir şey hatırlamaz ve yoğun bir yorgun hissi yaşanır.
 • Jeneralize nöbet türü olan atonik nöbette kısa süreliğine bilinç kaybı yaşanır. Kişiler ayakta bu nöbet türünü geçiriyorsa aniden dengelerini kaybedip yere düşebilirler. Atonik nöbet süresi ortalama 15 saniyedir.
 • Myoklonik nöbetler vücudun iki tarafında bulunan kas gruplarını aynı anda etkilemektedir. Kol ve bacak kaslarında hızlı ve spontane şekilde meydana gelen seğirmelerle ortaya çıkmaktadır.
 • Absans nöbeti geçiren kişilerin bakışları sürekli bir noktaya takılıp kalır, tepkisizleşir ve kısa süreli bilinç kaybı meydana gelir. Özellikle 4 ile 14 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla görülen bu nöbet çeşidine petit mal nöbetler de denmektedir. Absans nöbetler genelde 18 yaşından önce düzelmektedir. Çiğneme, dudak şapırdatma, elleri sürekli yıkama veya kıpırdatma hareketi, emme ve gözlerde belirli belirsiz titremeler gibi durumlar absans nöbeti belirtileri arasındadır. Absans nöbet geçiren çocuğun nöbet sonrasında hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi tanısal öneme sahiptir.

Vücudun belirli bir bölümünün karıncalanması veya uyuşması şeklinde somatoduysal nöbet çeşidi de vardır. Psişik nöbetlerde ise ani öfke, sevinç ya da korku hissi hissedilebilir. İşitsel veya görsel halüsinasyonlar eşlik edebilir.

Epilepsi tanısı nasıl konulur?

Epilepsi Tanısı Nasıl Konur?

Epilepsi tanısının koyulmasında nöbet şeklinin doğru şekilde tarif edilmesi çok önemlidir. Bu sebeple nöbete şahit olan birisine ihtiyaç duyulur. Hastalık erişkin veya çocuk nörologları tarafından takip edilir. Hastaya doğru tanı koyulması için MR, EEG, Pet ve bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler istenebilir. Kan analizlerini bulunduran laboratuvar testleri, enfeksiyon nedeni ile ortaya çıkan belirtilerin epilepsi belirtisi olup olmadığı anlaşılabilir.

EEG yani Elektroensefalografi, epilepsinin tespit edilmesi için oldukça önemli bir tetkiktir. Bu test sayesinde beyinde ortaya çıkan elektriksel aktiviteler kayıt altına alınarak alanında uzman bir hekim tarafından yorumlanır. Normalden farklı olağan dışı aktiviteler tespit edilirse bu kişinin epilepsi hastası olduğunu göstermektedir.

CT yani bilgisayarlı tomografiler kafatasının kesitsel şekilde görüntülenmesi ve incelenmesini sağlamaktadır. Bilgisayarlı tomografiler sayesinde hekimler beyni kesitsel olarak inceler ve nöbetin ortaya çıkmasına neden olabilecek tümör, kanama veya kistlerin tespit edilmesini sağlayan radyolojik tetkiktir.

Beyin dokusunun detaylı şekilde incelenmesini sağlayan manyetik rezonans görüntüleme (MRI) epilepsi tanısı için oldukça önemli olan radyolojik tetkiklerden birisidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile beynin çeşitli bölgelerinde epilepsinin oluşmasına neden olan durumlar kısa sürede tespit edilebilir.

Düşük dozda radyoaktif madde kullanılarak beynin elektriksel aktivitesinin incelenmesini sağlayan pozistron emisyon tomografisi (PET), damar yolundan radyoaktif maddenin verilmesini takiben maddenin beyne geçişi beklenir ve bu cihaz kullanılarak gerekli görüntüler kayıt altına alınır.

Epilepsi Nasıl Tedavi Edilir?

Epilepsi hastalığının tedavisi ilaçlarla yapılmaktadır. Doğru ilaçların kullanımı ile epilepsi nöbetleri büyük oranda engellenebilir. Tedavi süresince ilaçların düzenli şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Çocukluk epilepsileri gibi yaşın artması ile geçebilen epilepsi türlerinin yanında ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar da mevcuttur. Ölene kadar devam eden epilepsi çeşitleri de vardır. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Nöbetin ortaya çıkmasını engelleme özelliği gösteren pek çok dar spektrumlu antiepileptik ilaç vardır:

 • Karba mazepin etken maddeye sahip antiepileptik ilaçlar şakak kemiklerinin altında yer alan beyin bölgesi olan temporal lob kaynaklı ortaya çıkan epileptik nöbetler için yararlı olabilir. Karba mazepin etken maddesine sahip ilaçlar diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu sebeple kullanılan diğer ilaçlar hakkında hekime bilgi vermek oldukça önemlidir.
 • Benzodiazepin türevi olan clobazam etken maddeli ilçalar absans ve fokal nöbetler için kullanılabilir. Uyku arttırıcı, sakinleştirici ve kaygı giderici etkilere sahip olan bu ilaçlar küçük çocuklar için de kullanılmaktadır. Bu etken maddeli ilaçlar kullanıldıktan sonra nadir de olsa bazı ciddi alerjik cilt reaksiyonları görülebileceği için dikkatli kullanılmalıdır.
 • Absans, fokal, kompleks fokal veya çoklu nöbetlerin tedavi edilmesinde kullanılan divalproex, gama-aminobütirik asit (GABA) isimli nörotransmitter üzerinden etki gösteren bir ilaçtır. GABA beyninde inhibitör (aktivite yavaşlatıcı, durdurucu) etki gösteren bir madde olması sayesinde bu ilaçlar epileptin nöbeti kontrol altına almak için kullanılmaktadır.
 • Ethosuximide etken maddeli ilaçlar tüm absan nöbetlerinin kontrol altına alınmasında kullanılabilir.
 • Gabapentin etkin maddeli ilçalar ise fokal böbetlerin tedavi edilmesi için kullanılan bir diğer ilaç çeşididir. Gabapentin etkili ilaçlar diğer antiepileptik ilaçlara göre dah afazla yan etki gösterebilir bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Fenobarbital ilaçlar epilepsi nöbetlerinin kontrol edilmesi için kullanılan en eski ilaçlardan birisidir. Bu ilaçlar fokal, jeneralize ve tonik-klonik nöbetler için faydalı olmaktadır. Nöbet önleyici etkenleri dışında uzun süreli sakinleştirici etkisi olması nedeniyle ilaçların kullanımı sonrasında aşırı sersemlik hali gözlemlenebilir.
 • Fenitoin etken maddeli ilaçlar uzun yıllardır antieileptik tedavisi için kullanılan sinir hücrelerinin stabilizasyonunu sağlayan ilaçlar arasında yer almaktadır.

Bu ilaçlar haricinde farklı özellikte nöbet türlerinin bir arada görüldüğü ve beynin farklı kısımlarında aşırı aktivasyondan kaynaklı nöbet ortaya çıkan hastalarda daha geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlar kullanılabilir:

 • Bezodiazepin türevi antiepileptik etkili ilaç olan klonazepam, usun süre etki gösteren absans ve myoklonik nöbetlerinin engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Lamotrijin etken maddesine sahip ilaçlar pek çok epilepsi nöbeti için yararlı olan geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlar arasında yer almaktadır. Bu ilaçların kullanılmasında Stevens-Johnson sendromu denilen ölümcül deri hastalığı ortaya çıkabileceğinden dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
 • Status epileptikus, 5 dakikadan daha uzun süre boyunca devam eden ya da aralarında çok fazla zaan olmadan ardışık olarak ortaya çıkan nöbetlerdir. Benzodiazepin türevi olan lorazepam içeren ilaçlar bu tip nöbetler için yararlıdır.
 • Jeneralize, fokal, absan ve daha pek çok nöbet çeşidinin ilk basamak tedavisinde levetirasetam içeren ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar her yaş grubu için kullanılabilir. Ayrıca epilepsi amacıyla kullanılan diğer ilaçlara göre daha az yan etkisi bulunmaktadır.
 • Bu ilaçların haricinde GABA üzerinden etkili olan valproik asit içeren ilaçlar da geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlardan birisidir.

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye yapılması gereken ilk yardım nedir?

Epilepsi Nöbeti Geçiren Bir Kişiye Nasıl Yardımcı Olunur?

Bir kişi yanınızda epilepsi nöbeti geçiriyorsa şunları yapmanız gerekir:

 • Öncelikle sakin olun ve hastanın yanından ayrılmayın. Hastayı kendisine zarar vermeyeceği şekilde bir pozisyona getirin ve etrafındaki tehlikeli nesneleri ortadan kaldırın. Yan çevirmeniz etkili olacaktır. Mümkünse kafasını yere vurmasını önlemek için yastık, yumuşak kıyafet gibi eşyalarla başını destekleyin.
 • Zorla yaptığı hareketleri durdurmaya, dilini dışarı çıkarmaya ve çenesini açmaya çalışmayın.
 • Hastanın başörtüsü, kravat ve kemer gibi eşyalarını genişleterek rahatlamasını sağlayın.
 • Su içirmeye kesinlikle çalışmayın, boğulma yaşanabilir.
 • Canlandırma işlemi yapılmasına gerek yoktur.
 • Kişinin yüzünü ıslatmayın.
 • Hastaya soğan ve kolonya gibi maddeler koklatmaya çalışmayın.
 • Nöbet sırasında ilaç yutturmaya çalışmayın.
 • Nöbet 10 dakikadan fazla sürerse ya da kısa süre sonra tekrarlarsa en yakın sağlık merkezine başvurun.
 • Nöbet sırasında olabildiğince sakin bir şekilde hastayı rahatlatın ve size güvenmesini sağlayın.

Epilepsi hastalarının dikkat etmesi gerekenler şunlardır:

 • İlaçlarınızı saatinde ve düzenli şekilde alın.
 • Üzerinizde epilepsi hastası olduğunuzu gösteren bir kart bulundurun.
 • Tek başınıza yürümeyin.
 • Ağaca çıkma, terastan ve balkondan sarkma gibi faaliyetlerden uzak durun.
 • Banyonuzun kapısını kilitlemeyin.
 • Aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaçının. Uyku eksikliği epilepsi nöbetini tetikleyebilir.
 • Kafanıza darbe almamaya çok dikkat edin. Gerekli önlemleri alın.
 • Televizyon, telefon ve bilgisayar gibi sürekli parlayıp sönen ışık karşısında uzun süre kalmayın.
 • Kontrollü şekilde spor aktiviteleri yapabilirsiniz. Ancak susuz kalmamaya özen gösterin. Egzersiz yapmak, fiziksel olarak sağlıklı kalmanıza ve depresyonun azaltılmasında yardımcı olabilir.
 • Aşırı alkol tüketiminden kaçının.
 • Nikotin kullanımından kaçının. Sigarayı bırakın.

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişinin yanında ne yapılmalı

Epilepsi Hastaları Hangi Meslekleri Yapamaz?

Epilepsi hastalarının şu meslekleri yapması sakıncalıdır:

 • Cerrahlık
 • Dalgıçlık
 • Pilotluk
 • Kesici ve delici makinelerle çalışan meslekler
 • Yüksekte çalışmayı gerektiren meslekler
 • Dağcılık
 • Araç sürücülüğü
 • Silah kullanmayı gerektiren polis, asker ve jandarma
 • İtfaiyecilik

Epilepsi hastalarının iş yerlerine hastalıkları hakkında bilgilendirme yapmaları gerekir.

Yalancı Epilepsi Nöbeti

Epilepsi nöbeti, vücudun istemsiz bir şekilde sarsılmaya başlamasına neden olur. Bu nöbetler sırasında bilinç kaybı yaşanabilir. Bu nöbetler epilepsi nöbeti ve yalancı epilepsi nöbeti olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Yalancı epilepsi nöbetinin meydana gelmesinde genellikle psikolojik sebepler neden olmaktadır. Yalancı epilepsi nöbeti, epilepsi nöbetinin aksine, merkezi sinir sistemindeki elektriksel iletişim ile ilişkili değildir.

Yalancı epilepsi pek çok nedene bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu nedenlerden en yaygın olanları şu şekildedir:

 • Aile içi çatışmalar
 • Fiziksel veya cinsel istismara uğramak
 • Panik atak
 • OKB (obsesif kompulsif bozukluk) hastalığı
 • Öfke kontrolü problemleri
 • Dikkat dağınıklığı
 • Madde kullanımı
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Dissosiyatif bozukluklar
 • Hiperaktivite
 • Travma sonrası stres bozukluğu

Yalancı epilepsi belirtileri, epilepsi belirtilerine benzemektedir. Bu nedenle iki hastalık birbirine karıştırılabilir bu da yanlış tanı konulmasına neden olabilir. Nöbet geçiren hastalarda dikkat kaybı, odaklanmakta güçlük, ani kasılmalar ya da sertleşme, bacaklarda ve kollarda bir türlü kontrol altına alınamayan sallantılar, boş bakmak, sabit bir noktaya dalmak gibi belirtileri bulunmaktadır.

Yalancı epilepsinin ortaya çıkın sebebi herkes için farklı olabilir. Bu sebeple herkes için kesin olarak iyileştiren bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Tedaviye başlanılmadan önce kişide nöbetlerin ortaya çıkmasının altında yatan sebep ortaya çıkarılmalıdır. Yalancı epilepsinin en etkili tedavi yöntemleri arasında aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık, davranışsal terapi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) yöntemleri yer almaktadır.

İlginizi çekebilir: Bipolar Bozukluk (İkiuçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN