Ekonomi

CEO Pozisyonu Nedir? Ne İş Yapar?

CEO Pozisyonu Nedir? Ne İş Yapar?

Ceo Nedir ve Ne İş Yapar

Ceo İngilizce bir kavram olup “Chief Executive Officer” kelimelerinin baş harflerinden olan bir kısaltma olmaktadır. En temel anlamı yöneticileri yöneten kişi olmakta olan ceo, özellikle büyük çaplı şirketlerde en yetkili olan kişiye verilmekte olan bir unvandır. Ceo genel olarak şirketlerin son yetkilisi olmakta, yalnızca yönetim kuruluna hesap vermektedir. Şirketin kısa ve uzun zamanlı stratejilerini belirlemekte olan ceo verimliliğin sağlanabilmesi ve sürekliliğinin korunabilmesinden sorumlu olan kişidir. Bir nevi şirketin kar etmesini sağlamak ve bunun sürekli olarak devam etmesini garanti altına almak zorundadır. Ceo’lar her ne kadar şirketlerin en yetkili kişisi konumunda da olsa, şirketlerin tüm kararlarını ve gelecek stratejilerini tamamen belirliyor da olsa vaz geçilmez bir konumda değillerdir. Şirket ile olan bağları her zaman kesilebilir, ancak görev yaptıkları sürelerde şirketin en çok ücret alan elemanları olmaktadırlar.

İlk başlarda ceo’ların şirketlere sadece kar getirmesi yeterli bir şey olarak görülüyor ve genel olarak patronlar tarafından ceo pozisyonu için en çok para işlerinden iyi anlayan kişiler seçiliyordu. Zaman ilerledikçe beklentiler değişmeye başladı ve sadece kar elde etmek daha doğrusu şirketin belirli bir kar elde etmesi için sadece parasal işlerin önde tutulması yeterli olmamaya başladı. Bu aşamadan sonra ceo’lar sadece parasal konulardaki uzmanlıkları ile değil sektör, çalışan ve müşteriye hakimiyet yeteneklerine göre seçilmeye başlandı. Çünkü bir şirket sadece sahiplerine fayda sağlamakla kalmamakta aynı zamanda birçok farklı kişiye de kar sağlamaktadır. Çalışan, müşteri ve tedarikçiler için bir iş imkanı hatta genel olarak ülke için bile bir kazanç olanağı sağlamaktadır.

ceo

Günümüzde Ceo’ların Şirketlerdeki Durumu  

İlk zamanlarda parasal konulara hakim olmaları istenmekte olan Ceo’lar ilerleyen zamanlarda gerekli verimliliği karşılayamamaya başlamıştır. Ekonomide herhangi bir sorun yokken oldukça iyi bir şekilde şirketi yönetmekte olan Ceo’lar, dünya genelinde karşılaşılan bir ekonomik zorlukta aslında parasal olarak bir faaliyet gösterememekte olduklarını göstermektedir. Özelikle 2008 ekonomik krizinde karşılaşılmış olan bu sorun kısa bir zaman içerisinde Ceo görevi yapmakta olan kişilerden istenen özelliklerin değişmesine neden olmuştur. Yaşanan kriz göstermiştir ki sadece parasal konuları önde tutmakta olan ve bu konunun uzmanı olarak adlandırılan kişiler aslında durumu yönetememekte, hatta bu duruma sebep olan kişiler olmaktadır. Dünya çapında yaşanmış olan 2008 ekonomik krizinde parasal mantıkla yönetmekte olan birçok ceo şirketini ya iflas ettirmiş ya da iflasın eşiğine getirmiştir. Kriz sonrasında değişime uğrayan ceo mantığı ile artık ceo’lar bir finansçıdan daha çok bir pazarlamacı olmaktadırlar. Genel olarak şirketin kar etmesi kadar paydaşlara önderlik etme, insanları yönetme ve ilham verme gibi görevleri de üstlenmektedirler.

Pazarlama Kökenli Ceo’luk Yönetimi

Finansal yönetim şeklinin aslında yeterli olmadığı görüldükten sonra ortaya çıkmış olan pazarlama odaklı yönetim biçimi günümüzde ceo’lardan istenmekte olan temel yönetim biçimi olmaktadır. Bu amaçta sadece hissedarların kar sağlaması değil tüm paydaşların en yüksek verimi alabilmesi amaçlanarak şirket politikaları belirlenmektedir. Bu amaçla şirket yönetmekte olan ceo’lar iç ve dış dünyada gerçekleşen yenilikleri kısa zamanda ve en doğru şekilde yorumlayabilme özelliğine sahip olmalılardır. Bu yönetim şeklinde ceo’lar sadece şirketlerinden değil aslında tüm şirket paydaşlarından sorumlu olmaktadır.

Bu açıdan yaklaşınca şirketlerin yönetim şekilleri tamamen kar odaklı olmaktan çıkarak değer odaklı olmaya başlamaktadır. Günümüzde artık katı bir şekilde şirketi yönetmekte olan o eski ceo duruşu tamamen değişmiş olup daha çok enerjisi yüksek ve alçak gönüllü, çalışanları motive etme özelliğine sahip bir kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN