Tarih

4. Murat Kimdir? Özellikleri ve Döneminde Yaptıkları

4. Murat Kimdir? Özellikleri ve Döneminde Yaptıkları

4. Murat’ın babası Osmanlı Padişahı Ahmet, annesi de Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Tahta çıktığından henüz 12 yaşında olan Padişah 4. Murat döneminde devleti uzun süre Mahpeyker Kösem Sultan yönetmiştir. Tahsilini tam anlamı ile gören Murat padişah olduğunda cehennem tarzı bir imparatorluk mevcuttu. Yeniçerilerin başına buyruk yaşadığı bir dönemde halkta oldukça huzursuzdu. O dönemde devletin içinde bulunduğu olumsuzluklardan yararlanan İran Şahı Bağdat’ı alarak oldukça büyük bir yankı getiren Sünni katliamına da imza atmıştır. Yine o dönemde Erzurum Valisi olan Abaza Halil Paşa’nın yaptığı başkaldırıda oldukça zor bir şekilde bastırılmıştır. Yeniçerilerin Murat döneminde yapmış olduğu yolsuzluklar ise ayyuka çıkmıştır. Saray ise halk içinde bulunan zorbalar tarafından ilk defa 4. Murat döneminde birkaç defa basılmıştır, padişah çıkıp yatıştırıcı konuşma yapmaya çalışsa bile bu fayda sağlamamıştır. 4. Murat 20’li yaşlara geldiğinde halk içinde bulunan anarşiye ve annesinin entrikalarına boyun eğmiştir.

Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah gizli bir şekilde haber alma teşkilatı kurdu ve zorbaların elebaşlarının isimlerini tek tek öğrendi. Oldukça zeki olan 4. Murat’ın yaşının ilerlemesi ile devlet ile olan alakası da artmaya başladı. Belli dönemlerde halkın içine bir yabancı gibi karışır, onların sohbetlerini ve dertlerini dinlerdi. Halka nasıl zulüm edildiği, kimlerden zarar gördükleri tek tek tespit edildi ve Yavuz Sultan Selim gibi acımasızlığı örnek alan 4. Murat ilk olarak sadrazam Recep Paşa'yı boğdurttu ve naaşını zorbalara gönderdi.

4. Murat yaşının da ilerlemesi ile saray içinde bulunan ulema ve sipahiler ile toplantı yaparak zorbalığın önüne geçmeye karar verdi, bu davranışı ile güç dengesi padişahın eline geçti. Ağabeyi Osman’ın Yedikule zindanlarına götürülmesini ve Hafız paşanın İstanbul halkı ve yeniçeriler tarafından parçalanmasına şahit olmuştu. Bundan dolayı bunları yapan kişilerin tek tek ortadan kalkması gerektiğini biliyordu. İstanbul’un kontrol altına alınması adına bazı kararlar aldı, bu kararların tam anlamı ile uygulanması için şiddet uygulandı ve İstanbul’da 2 tane büyük yangın çıktı. Bu yangın öne sürülerek ülkede tütün ve içki kullanımı tamamen yasaklandı, bunun denetimini ise kılık değiştirerek bizzat kendisi yaptı.

4. Murat Revan seferine çıkmış ve Azerbaycan’ı geri almıştır, ardından ise Bağdat’ı geri almıştır. 28 yaşında hayata gözlerini yuman 4. Murat damla hastalığına yakalanmıştır ve tarihte kan döken padişahlar içinde yer alır. Kardeşleri Bayezid ve Kasım, Şair Nef'i, Sadrazam Bayram Paşa ölüm emrini verdiği önemli kişiler içinde yer almaktadır. Zaman içinde güçlenen 4. Murat kimseye boyun eğmemiş ve her iş ile kendisi ilgilenmiştir.

4. Murat

4. Murat’ın Kişilik Özellikleri ve Yaptıkları

  • Acımasızlıkları ve uygulamaya getirdiği tütün, içki yasağı ile bilinmektedir.
  • Remilcilere, falcılara ve büyücülere karşı oldukça büyük bir mücadele vermiştir.
  • Dama ve santraç oyunu merak salmıştır.
  • Koşan bir attan diğer ata atlayabilecek kadar becerikli bir padişahtı.
  • Kuvvetiyle ünlü olan 4. Murat idman yapma esnasında iri yarı olan Silahtar Musa Paşa'yı tek eliyle kuşak kısmından tutup yere indirebilecek güce sahipmiş.
  • Bazı tarih kitaplarında 200 okkalık gürz kullandığı, bir cirit yardımı ile 8 tane kalkanı deldiği, kendi için özel olarak hazırlattığı kılıcı yorulmadan salladığı, güreş esnasında genç yeniçeri adaylarını tek bir tokatla yere attığı yazmaktadır.
  • Tarihçilerin yazdıklarına göre 4. Murat’ın yayından çıkan ok bir mermiden daha uzaklara düşermiş

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN