Tarih

Şehzade Mustafa Kimdir, Neden Babası Tarafından Katledilmiştir?

Şehzade Mustafa Kimdir, Neden Babası Tarafından Katledilmiştir?

Şehzade Mustafa 1515 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir, babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi ise Mahidevran Sultan'dır. Konya, Amasya ve Saruhan sancak beyliklerinde bulunmuştur. Dedesi olan Yavuz Sultan Selim’im 1520 yılında hayata gözlerini yumması üzerine Osmanlı tahtına oturmak üzere İstanbul’a gelen babasının yanında o da geldi. Hürrem sultanın saraya girmesi ile Mustafa’nın hayatı zorlaşmaya başladı, Kanuniden sonra tahta kendi oğullarının çıkmasını isteyen Hürrem sultan ile büyük bir mücadele içine girdi.

1533 ile 1541 yılları arasında Saruhan Sancakbeyi olarak görev yaptı, bu beylik padişah adaylarının görev yaptığı beylik olarak görülmekteydi. 1541 yılının ortasında Amasya Sancakbeyliği ’ne atanması ile Saruhan Sancakbeyliğine kardeşi olan Şehzade Mehmet getirilmiştir. Askerin ve halkın çok sevdiği Şehzade Mustafa’nın Amasya’ya atanmasına büyük bir tepki yağdı, bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, doğu bölgesinin güvenliğinin sağlanması için oraya atandığını ve tahtın veliahttı olduğunu açıklamıştır. Şehzade Mehmet’in beklenmeyen ölümünden sonra Saruhan Sancakbeyliğine Şehzade Selim getirilmiş ve 1549 yılında Şehzade Mustafa Konya Sancakbeyliğine atanmıştır.

Şehzade Mustafa’nın Ölümü ve Sonrası

Taht kavgasında Şehzade Mustafa’nın ortadan kaldırılması amacı ile Sadrazam olan Rüstem Paşa tarafından sahte mektuplar yazılmıştır. Bu mektuplarda Şehzade Mustafa’nın babasının tahtına göz diktiği, bunun için isyan çıkartacağını söyleyen niteliktedir. İlk zamanlarda bu mektuplara inanmayan Kanuni Sultan Süleyman, güven duyduğu din âlimlerinden bu konuda tavsiyeler almıştır. O dönemde tavsiye alınan âlimler içinde bulunan Mehmet Ebussuud Efendi Kanuni Sultan Süleyman’a oğlunu öldürebileceğini söylemiştir ama bu ifade fetva niteliğinde değildir.1553 yılında Damat Rüstem Paşa çıktığı İran seferi ardından Aksaray taraflarında orduyu durdurdu. Askerlerin ihtiyar olmasından ve yeniçerinin Şehzade Mustafa hükümdarlığını istemesi ile alakalı dedikodu yayıldığını bildirmek amaçlı sipahi ağası olan Şemsi Ağa'yı İstanbul’a gönderdi.

Şehzade Mustafa

Aksarayda konakladı ve haber gelmesini bekledi, Kanuni Sultan Süleyman Rüstem Paşa’yı çağırarak kendisi İran seferine çıkarak Şehzade Mustafa’yı da çağırdı. Mustafa ertesi gün padişah babasının elini öpmek amaçlı otağ-ı hümayuna gittiğinde 7 tane dilsiz ile karşılaştı. Üzerine atılarak boğmak isteseler de şehzade ellerinden kaçmayı başardı ama saray hademesi olan Zal Mahmud ağa şehzadenin arkasından yetişerek onu boğdu. Ölen şehzade Bursa’ya gönderilmiş ve II. Murat türbesi yakınına defnedilmiştir. Şehzade Mustafa’nın ölümü oldukça büyük bir yankı uyandırmıştır, yeniçeriler ölümden sorumlu tuttukları Rüstem Paşa’nın çadırına saldırmışlar ama onu bulamamışlardır. Yeniçerilerin tepkisi üzerine Rüstem Paşa görevden alınarak onun görevine Kara Ahmet Paşa getirilmiştir. Mustafa’nın öldürülmesinden sonra annesi, eşleri ve çocukları Bursa’ya gönderilmiştir ama askerler arasında çıkan Şehzade Mustafa öldüyse oğlu tahta geçer dedikodularından sonra Kanuni Sultan Süleyman 7 yaşında olan torunu Şehzade Mehmet’in boğularak öldürülmesini emretmiştir. Şehzade Mustafa’nın türbesi 1555 yılında Hürrem Sultandan olan kardeşi Şehzade Selim tarafından yaptırılmıştır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN