Eğitim

Sallanan Sandalye Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sallanan Sandalye Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sallanan sandalyenin varlığından ya da faydalarından bahsetmeden önce sandalye tarihi hakkında biraz da olsa fikir sahibi olmak, konunun anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Hayatımızın bir parçası haline gelen ve asla ne zamandan beri bizle olduğuna dair bir fikir yürütmediğimiz sandalye, antik çağlardan beri insan yaşamı içerisinde yer almaktadır. Bundan yaklaşık 500 sene öncesinde bazı Avrupa ülkelerinde soyluluk ve saygınlık anlamında kullanılan sandalye, Amerika kıtasında yer alan Kanada ülkesinde de aynı anlamı taşımıştır.

Şüphesiz bu durumun ortaya çıkmasında Kanada’yı toprak parçası olarak kullanan İngiltere’nin rolü büyüktür. Antik dönemlerde kullanılan sandalyelere dair insanların elinde bulunan bilgiler, daha çok yazılı metinlere ve görsel kaynaklara dayanmaktadır. 16.yy ile birlikte halk içerisinde daha ulaşılabilir bir hale gelen objemiz, o günden bu güne herkesin evinde yer almaktadır. Eski sandalyeler şimdikilere oranla yaklaşık 20 santimetre kadar yere daha yakın olup, günümüzde ortalama bir sandalye yüksekliği 45 santimetre civarındadır.

Farklı Coğrafyalar Aynı Etki: Sandalye

Coğrafyaları ne kadar farklı olursa olsun bulunduğu alanda sandalyeye gösterilen ilgi, genellikle yüksek perdeden sunulmuştur. Örneğin, antik dönemde Mısır’da soyluların ve zenginlerin evinde olan sandalye: abanoz, fildişi gibi değerli malzemelerden yapılmış ve genellikle evin reisi tarafından kullanılmıştır. Benzer bir dönemde Çin’de hüküm süren Tang Hanedanı, sandalyeyi yüksek sosyetenin simgesi olarak değerlendirmiş ve toplumda bunu kabul etmiştir. 12.yy, sandalye kullanımı konusunda bir milat olmuş; bu tarihten itibaren kullanım oranları artmaya başlamıştır. Rönesans dönemi öncesinde Avrupa için soyluluk ifade eden sandalye, Rönesans doğduktan sonraysa herkesin evinde olmaya başlayan bir obje olmuştur. 19.yy içerisinde Amerika’da iyice popüler hale gelmiş ve evdeki her birey için ayrı bir sandalye kullanımı başlamıştır.

Sallanan Sandalyenin Faydaları

Sandalyenin tarihi serüveninden bir parça dahi olsa bahsettikten sonra; artık asıl konumuz olan sallanan sandalyenin faydalarına değinme hususuna gelmemiz, mümkün hale gelmiştir. Oldukça şaşırtıcı bir şekilde birden çok faydası olan sallanan sandalye, elde edilen veriler doğrultusunda insan yaşamına karşı büyük pozitif değerlere sahiptir. Bu durum başlarda şaşırtıcı gelmekle birlikte, bilimsel verilerle beraber değerlendirildiğinde oldukça mantıklı gözükmektedir.

Sallanan sandalyeler, yer aldığı medya kaynaklarınca genellikle tembel bir mizansen içerisinde yer almıştır. İnsanlar da bu durumu doğal kabul edip, sallanan sandalyelerin yaşlılara ve miskinlere özgü bir araç olduğunu kabul etmiştir. Gerçeğin çok daha ayrı olduğu bu durumu, doğru tayin etmek ve sallanan sandalyeden yarar elde edilmesi konusunda uygun adımları atmak; insanın faydasına olacak olan bir harekettir.

Sallanan sandalyenin faydalarını tam manasıyla anlayabilmek ve konuyu özümsemek adına başlıklar kullanmak, metni okuyacak olan kişilerdeki dikkatin dağılmasını önleyeceği için; biz de o yöntem çerçevesinde irdeleyerek, doğru sonuca varmaya çalışacağız.

Sallanan Sandalye

Alzheimer ve Demans Haslığı

İnsan sallandığında anksiyeteyi azaltan endorfinler, hızlı bir biçimde üretilerek; vücuda süratle salgılanmaktadır. Bu durumun en büyük yararını yaşayacak olan kişilerse; demans hastaları olup, bu salgı sayesinde vücutlarındaki ağrının azalması mümkün olacaktır. Özellikle vücut direncinin düşük olduğu yaşlılar için; sallanma fili çok büyük yarar sağlamakta ve onlara inanılmaz bir rahatlık vermektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Yapılan araştırmalar sonucunda dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) ve hiperaktivite bozukluğu(DEHB) yaşayan çocukların düzenli olarak bir sandalyede sallandığı takdirde daha iyi bireyler olma yolunda büyük adım attığı gözlemlenmiştir. Durumun oluşmasındaki temel etken, belirtilen hastalıklara sahip olan çocuklardaki hareket etme arzusunun sandalye tarafından gerçekleştirildiği ve bu durumdan dolayı çocukların dikkatlerini toplayabildiğidir.

Artrit:

Uzun çalışmalar sonucunda çeşitli deneyler yapılmış ve sallanan sandalyelerin artrit hastaları için dolukça büyük yararlar sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun yaşanabilmesi adına her gün yaklaşık olarak 1 saat sallanmak ve bu sallanmayı bir rutin haline getirmek, olmazsa olmaz bir adımdır. Böylelikle dizdeki esneklik artacak, ardından esneyen kasların güçlenmesi ve hastanın daha sağlıklı olması mümkün olacaktır.

Sırt Ağrısı:

Birçok egzersizin ayrı bir türevi olarak gerçekleştirilen sandalyede sallanma faaliyetleri, sırt ağrılarına iyi gelmektedir. Doktorlar tarafından belirtildiğine göre: bel fıtığı olan hastalar, 5 dakika yalnızca ayakları,5 dakika yalnızca topukları ve 5 dakika yalnızca ayak parmakları ile kendisini iterek büyük bir tedavi gerçekleştirecektir. Tarihte büyük bir üne sahip olan Amerikan Başkanı John F. Kennedy, yaşadığı bel problemlerine karşı kendisine önerilen bir sallanan sandalyeyi kullanmış ve faydasını görmüştür.

Varis:

Hareketsiz kalan kişilerde oluşan varisler, hem sağlık hem de estetik açısından oldukça rahatsız edici bir yapıdadır. Sallanan sandalyede düzenli durmak şartıyla, ayaklardaki kanın hareket etmesi gerçekleşecek ve varisin önlenmesi adına büyük yol alınacaktır.

Ameliyat Sonrası Tedavi:

Yapılan deneler sonucunda sallanma faaliyetlerinin ameliyat sonrasında büyük yararlar sağladığı ve kişinin iyileşme sürecini hızlandırdığı ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere ameliyat olan hastaların birçoğunda bağırsak sorunları görülmüştür. Yapılan sallanma faaliyetlerinin, bu sorunu azami seviyeye çektiği ve kişilerin daha işlek bir sindirim sitemine sahip olmasını sağladığı delillerle sabittir. Ayrıca sallanma ile abdominal histerektomi sonrasındaki ağrının azaldığı ve dizlerden geçirilen operasyonlarda da yardımcı olduğu hastalarca belirtilmiştir.

Hamilelik:

Sallanan sandalye anne adayı için birbirinden farklı birçok alanda yardımcı olan bir araçtır. Hamilelik zamanında düzenli olarak sallanan sandalye kullanımı, fetüsün sinir sisteminin gelişmesi konusunda çok yüksek bir yarara sahiptir. Ayrıca yine düzenli kullanımla birlikte hamilelik boyunca oluşan sırt ağrıları ve varisler de ortadan kalkma hususunda epey azalmaktadır. Buna müteakiben sezaryan yaptıran kadınlar için de büyük faydalar sağlayan sallanan sandalye, onlardaki ağrının azalmasına yardımcı olmaktadır. Kolik şikayeti olan bebekler için de rahatlayıcı bir etki yaratan sandalye, bebeklerin hızlı bir şekilde uyumasına da ortam yaratacaktır. Tüm bunların yanında bilhassa emzirme işlemi sırasında büyük yararlar sağlayarak, anneyi rahatlatmaktadır.

Kalori Yakımı

Yapılan testlerin ardından yaklaşık olarak 1 saat boyunca sandalyede sallanarak 150 kalori yakılacağı hesaplanmıştır. Yakılan kalorinin yanında kasları da güçlendiren sandalye, insan duruşunu da olumlu yönde etkilemektedir.

Yaşlı İnsanlar İçin Faydaları:

Yapmış olduğu pozitif etkiden dolayı birçok yaşı insan sallanan sandalyeyi sevmekte ve onda sallanmaktadır. Belki de farkında olmadan sağlıklarına büyük katkılar yapmakta ve kendilerini korumaktadırlar. Çünkü sallanma sonucunda insanda endişelerin azaldığı, bu sebeple de depresyonlardan kaçınıldığı ortaya çıkmıştır. Ruhsal sıkıntılardan uzak kalmak, ilca kullanımını azaltarak; kişinin daha doğal yaşamasını sağlamaktadır. Ek olarak sallanan sandalye kullanımı sonrasında kişiler bir denge becerisi geliştiği ve özelikle aktif olmayan insanların mutluluk yaşadığı gözlemlenmiştir.

Birçok yararından bahsedilen sallanan sandalye, insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu rahatça göstermektedir. Evlerin bir köşesinde aksesuar niyetinde duran sandalyeler, belki de sıradan görülmüş ve hak ettiği değeri şimdiye kadar almamıştır. Fakat gelişen şartlar ve yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki sallanan sandalyelerin varlığı, insan varlığı adına bir artı konumundadır. Öyleyse bu artıdan yararlanmak ve kişinin hayatında sıkça bu duru tekrarlamak gibi bir ödevi olmalıdır. Bu durum hem kendi hem de ailesi adına büyük yararlar sağlayacak, onu daha mutlu ve huzurlu yapacaktır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN