Eğitim

Matematik Nedir? Hayatımızdaki Önemi ve Amacı

Matematik Nedir? Hayatımızdaki Önemi ve Amacı

Başlıklar

Matematik Nedir?

Matematiği tek bir tanım ile anlatmak oldukça güçtür. Uzay biliminin, sayı biliminin, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin detaylı bir şekilde açıklanması, sonraki dönemlere aktarılması olarak açıklanabilir. Matematik oldukça eski bir derstir, uzun ve derin bir geçmişi bulunur. Eski dönemde var olan uygarlıklar tarafından da incelenmiş ve günümüze kadar değişen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiştir. Matematiğin birçok özelliği bulunur, bunlar;

 • Matematik, iletişim aracıdır, kendine has bir dili vardır.
 • İnsanlarda disiplinin oturmasını sağlar.
 • Bilgi açısından insanların gelişmesini sağlamaktadır.
 • Matematik, varlıkların aralarında bulunan ilişkiler ile ilgilenir, varlıkların kendisi ile ilgilenmez.
 • Birçok bilim dalında kullanılmakta ve bu bilim dallarında matematikten yarsım alınmaktadır.
 • Matematik, bir düşünce tarzıdır.
 • Matematik, insanların beyin fonksiyonlarının çalışmasına olanak sağlar.
 • Matematik, mantıksal olan sistemlerin birleşmesinden oluşur.
 • Matematik, anahtardır.
 • Matematik, bir nevi matematikçilerin oynamış olduğu bir oyundur.
 • Matematiği anlamak ve kavramak için içine tamamen girmek gerekir.
 • Matematik, insanların düşünsel açıdan sistemlerine katkı sağlar.
 • Matematik, belli başlı değerlerin toplamlarından oluşur.
 • Matematik, insanların düşünmede analiz yapmasına ve sentez yapmasına olanak sağlar.
 • Matematik, geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelen en büyük ortak değerdir.
 • Matematik, toplum için, insanlar için ve yaşam için vazgeçilmezdir.
 • Matematik, sınır konulması imkânsız olan bir bilim dalıdır.
 • Matematik, yaşam biçimidir.
 • Matematik, insan yaşamında her daim var olacak bir sanattır.

Matematiğin Eğitim Hayatına Sağladığı Katkılar

 • Eğitim konusundaki verilerin düzenlenmesini, yorumlanmasını ve düzenli şekilde kaydedilmesini sağlar.
 • Özgün şekilde araştırabilme özelliği katar
 • Özgün şekilde düşünebilme özelliği katar
 • Doğru sonuçların bulanabilmesine olanak sağlar.
 • Problemlerin çözülebilmesine olanak sağlar.
 • Konu üzerinde yoğunlaşabilmeye olanak sağlar.
 • Düzenli çalışabilme özelliği sağlar.

Matematiğin Önemi Nedir?

Yaşam boyunca matematiğin önemi tartışmaya açık bile değildir. Birçok bilim dalından matematiği çıkartırsanız o bilimler bilim olma özelliğini kaybeder. Matematik birçok bilim dalının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Matematik tamamen akıl yürütme ile yaşamda yer alır. Bilimler var olan olayları ifade etmek için yardımı matematikten almaktadır. Bundan kaynaklı olarak da birçok bilim dalının kapısı matematik ile aralanır.

Matematik

Matematikte Amaç Nedir?

Matematik tek amaç için hizmet etmez, en önemli olan amacı doğuştan itibaren insanlarda var olan düşünme yeteneği geliştirmektir. Matematik, insanların yaşamlarında karşılaştıkları olaylara karşı, araştırma yapmaya, düşünmeye ve var olan sıkıntıları incelemeye sevk eder. Bunun sonucunda da insanlar oluşabilecek olan en doğru cevabı bulmaktadır. Matematik, insanların dikkatli olmasına, düzene girmesine, problemleri incelemesine ve mantıklı düşünmesine olanak sağlamaktadır. Matematik sayesinde insanlar farklı bağlantılar kurabilir, hatta bu bağlantılar insanlara heyecan bile yaşatmaktadır. Bu heyecan sayesinde insanlar da farklı şeyleri bulma çabasına girer. Bu da belli başlı bilim dallarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Matematik her insanın yaşamında var olmalıdır ve her insanın öğrenmesi gerekli olan bir bilim dalıdır.

Matematiğin Faydaları Nelerdir?

 • Matematik, insanlarda pozitif düşünmeyi sağlar ve pozitif şekilde görmeye olanak sağlar.
 • Matematik, Bilimsel açıdan düşünmeyi öğretir ve bilimsel çözümleme yollarının uygulanmasına olanak sağlar.
 • Matematik, en doğru şekilde hüküm vermeye olanak sağlar.

Matematiğin Uygulama Alanları İçinde Neler Bulunur?

 • Askeri alanlarda
 • Devlet ile alakalı olan yönetim birimlerinde ve kurumlarında
 • Temel bilim alanlarında
 • Oluşan doğa olaylarını anlatmada
 • Teknolojik alanlarda
 • Mühendislik alanlarında
 • Ticarette
 • Ekonomide
 • Maliye ve yönetim alanlarında
 • Endüstri ve işletme alanlarında
 • Eczacılık, fen bilimleri, gıda vb. alanlarda
 • Fizikte
 • Sosyal bilimlerde matematikten yararlanılmaktadır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN