Tarih

Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm, siyasal bir felsefe, tarihin diyalektik materyalist yorumuna dayanmakta olan toplumsal ve ekonomik bir dünya görüşü, kapitaliz kavramının Marksist açıdan çözümlenmesi, bazı toplumların değişim teorisi, Friedrich Engels’in ( Friedrich Engels Kimdir? ) ve Karl Marx'ın var olan çalışmalarından ortaya çıkarılmış, insanların özgürleşmesi ile alakalı olan düşüncelerdir. Marksiz, öğreti açısından siyasal, felsefi ve ekonomik bir bütünlük içermektedir. İdeolojik anlamda esas alınan sınıfların savaşımı teorisini ortaya çıkaran ve bunun zorunlu sonucunda proletarya diktatörlüğüne, toplumsal açıdan özgürlük ve eşitlik dünyası olan komünizme varılacağının bir öğretisidir.

Friedrcih Engels ve Karl Marx

Karl Marx ( Karl Marx Kimdir? ) döneminin öne çıkmış olan devrimcisi, ekonomisti, siyasetçisi, filozofudur ve Marksizme adını vermiştir. İşçi kesiminin sömürülmesinin, üretim süreçlerine yabancılaşmasının ve mekanizmasını incelemiş olan kapitalist üretim ilişkilerini de inceleyerek tarihi açıdan materyalizmin temellerini oluşturmuştur. İnsanları tarihi açıdan ve sınıf savaşı açısından incelemiş,  oluşan fikirlerinin tamamını 1848 senesinde kaleme almıştır. Teorik çalışmaların tamamında Marx’a en büyük yardım ve destek Alman filozof Friedrich Engels tarafından yapılmıştır. 1844 senesinde beraber olan ikili siyasi açıdan fikirlerinin aynı olduğunu fark etmiş ve 1883 senesinde Marx'ın ölümüne kadar beraber bir şekilde çalışarak ortak eserlere imza atmıştır.

1848 senesinde Komünist Manifesto'nun yayına girmesinden hemen sonra Belçika’dan sınır dışı edilen Friedrcih Engels ve Karl Marx Köln'e giderek bu şehirde Neue Rheinische Zeitung isimli radikal ve sol olan gazeteyi çıkartmaya başlamıştır. 1849 senelerde buradan da ayrılmak zorunda kalan Friedrcih Engels ve Karl Marx Londra'ya geçmiştir. Yazın alanında ve siyasi alanda olan faaliyetlerini ise İngiltere'de sürdürmüşlerdir. 1883 senesinde Karl Marx’ın ölümü ile Friedrcih Engels Marx’ın yazmış olduğu tüm eserlerin çevirmenliği ve editörlüğünü yapmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde kendisi Devletin Kökeni, Özel Mülkiyetin ve Ailenin olmak üzere farklı eserler kaleme almıştır.

19.Yüzyıl'da Marksizm

Marksizm, 19. yy’da kendi açısından zirveye ulaşmış olan üç tane düşünsel kaynaktan beslenmiştir. İngiliz politiği ve ekonomiği, Fransız hayalî sosyalizmi ve Alman felsefesi ile var olan bu bileşen, Friedrcih Engels ve Karl Marx yoğun şekilde siyasal ve entelektüel eleştirisinden geçirilerek özgür ve eşit insanlık ütopyasının hayata geçirilmesinin pratiği ve teorisi olarak Marksizm'de dönüştürülmüş ve erişmiştir. Marksizm, Avrupa kıtasındaki 1848 senesinde olan devrimleri ile ayaklanmış olan işçi kesiminin içine doğmuştur. Özelliklede siyasetçiler, düşünürler ve aydınlar arasında bilinmiş hale gelse bile emekçilerin arasında oldukça geniş bir etkiye derhal sahip olmamaktadır.

20.Yüzyıl'da Marksizm

Rusya imparatorluğunda yaşanmış olan Şubat Devriminin oluşmasında çarlık rejiminin devrilmesi ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi içinde bulunan Lenin’in önderliğindeki Bolşeviklerin Ekim Devrimini yapması ile farklı bir ayrım yaşanmıştır. Leninizm ve Marksizm bu dönemde sık şekilde gündemde olmuş ve yeni alt üst oluşumlarında referans noktası durumuna gelmiştir. II. Dünya Savaşının olmasından sonra Doğu Avrupa bulunan ülkelerde kurulmuş olan sosyalizan rejimler, 1949 senesinde Çin Devriminin başarıya ulaşması ve 1959 senesinde Fidel Castroile Küba Devrimi liderliğinde iktidarı ele geçirmiş olan 26 Temmuz Hareketi ile Marksizmden etkilenmiş olan farklı siyasi hareketlerin bazı ülkelerde liderliği ele aldığı görülmüştür.

21.Yüzyıl'da Marksizm

Doğu Blokunun çözülmesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ile markist olan ideolojilerin ortadan kalkacağı ve tarihsel anlamda sonu geldiği de iddia edilmiştir. Bu olaylara rağmen markist eğitimi almış Küba hükümetinde var olan ideolojiden etkilenenler Latin Amerika'da ardı ardına iktidara gelmiş olan marksist eğitimli iktidarlar da çoğalmasına katkı sağlamıştır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN