Eğitim

Galatasaray Lisesi Nerededir ve Geçmişten Bügüne Tarihçesi

Galatasaray Lisesi Nerededir ve Geçmişten Bügüne Tarihçesi

Galatasaray Lisesi Nerededir ve Tarihi

Mekteb-i Sultan-i adı ile hayata adım atan Galatasaray Lisesi Beyoğlu’nda İstiklal vadesi üstünde yer almaktadır. Ülkemizde batılı olan ve lise düzeyindeki ilkokuldur. Bu okul tamamen devlet işlerinde çalışacak kişilerin yetiştirilmesi ve eğitilmesi amacı ile kurulmuştur. Galatasaray olarak ismini 1923 yılında almış ve günümüze kadar gelmiştir. Okulda kullanılan anadil Fransızca olduğunda dolayı halk arasında eski dönemlerde Fransız Lisesi olarak da anılmıştır.

1867 senelerinde Paris’e giden Abdülaziz’in isteği üzerine ve Saffet Paşa’nın çabaları ile kurulmuştur. Ülkemizde her ulustan ve dinden olan kişileri bir arada bulundurma ve bir okul içinde kaynaştırmak amacı ile eğitim verilmiştir. Galatasaray Lisesinde resmi olarak eğitim 1868 senesinde başlamıştır, okul açıldığında birçok tepki ile karşı karşıya kalmıştır. Bu tepkiler içinde;

  • Şeyhülislam, Müslüman ve Hıristiyanların aynı yerde okumalarının imkânsız olduğunu söyledi.
  • Hamam başı, okuldaki müdürün Fransız olmasından kaynaklı olarak Musevi çocuklarının Galatasaray Lisesine gitmesine karşı çıktı.
  • Rus elçisi, Rusça öğreten bir kurumun olmamasından kaynaklı olarak lisenin kapatılmasını istemiştir.
  • Ermeniler, Galatasaray Lisesine ermeni olan kişilerin girmesini tamamen yasakladı. Hatta bu okula gidecek olan öğrencilerinde aforoz edileceğini söylemiştir.
  • Rum patriği, okulda Yunancaya yer verilmemesinden kaynaklı olarak Rum olan kişilerin okul ile olabilecek olan ilişkilerini tamamen kesti.

Gazetelerde ise Galatasaray Lisesi ile alakalı olarak birçok olumsuz haber yapıldı, buna rağmen lise, 341 tane öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına başladı. 341 tane öğrencisin neredeyse yarısı Türk’tü. Galatasaray Lisesi’nde sınavla parasız şekilde okuyabilme şansı sadece Türk öğrencilere verilmiştir. Lisede eğitim ve öğretim süresi 5 yıl olarak belirlendi, ilerleyen dönemlerde ilk ve ortaokul kısmı da kurularak eğitim- öğretim süresi 12 yıla çıkartıldı.

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi’nde eğitim her daim Türkçe ve Fransızca olarak verilmiştir, okul gündüz giden öğrencilerden ve yatılı olan öğrencilerden oluşmaktaydı. Okulda hem Fransızca hem de Türkçe sınavları başarı ile geçen öğrencilere Mektebi Sultani diploması, yalnızca Fransızca ya da yalnızca Türkçe sınavları başarı ile geçen öğrencilere de ehliyetname verilmiştir. 1871 yılında Sadrazam olan Ali Paşa’nın vefat etmesi ve Fransa’nın Almanya ile girdiği savaşta yenilmesinden kaynaklı olarak Galatasaray Lisesi tekrardan önceki dönemlerdeki gibi ağır eleştirilere maruz kalmıştır.

1873 yılında Gülhane parkında yer alan tıbbiye binasına taşınan okul, 1874 yılında yayınlanmış olan Abdülaziz Takvimi vekayi’de yayınlanmış olan irade ile yükseköğrenime geçmiştir 1875 yılında 3 fakülte olarak eğitimine devam etmiştir. 1877 yılında ise, Darülfünunu Sultani’ye çevrilmiştir. 1876 yılında eski yerine taşınmış ve 19607 yılında da eski binasının yerine şu günlerde hizmet veren bina eğitim için hayata geçirilmiştir.

1923 yılında Galatasaray Lisesi olarak ismi değiştirilerek diploma sistemi ile eğitim ve öğretim hayatı devam etmiştir. 1923 yılında Türkçe ve Fransızca eğitimleri bir arada gösterilmeye başlanmıştır ve ticaret bölümü eklenmiştir. Ticaret bölümü çok ilgi görmediğinden kaynaklı olarak 1932 senesinde eğitim ve öğretim hayatından kaldırılmıştır. 1930 senesin okul öğrencilerin sayısı 1600 rakamları bularak tarih derslerinin Türkçe okutulması kararı çıkartılmıştır.

1968 senesinde Galatasaray Lisesi 100. Yılı olduğundan dolayı görkemli bir şekilde tören yapmıştır. 1981 yılında Galatasaray eğitim vakfı hayata geçirilmiştir. Galatasaray Lisesi Türk ve Fransız ilişkileri açısından büyük bir önem taşır, hatta 1992 yılında Fransız Cumhurbaşkanının ziyareti sırasında yapılmış olan bir anlaşma ile GEÖK oluşturulmuştur. GEÖK yüksek okulları ve lisansüstü öğretim kurumlarını okul içinde desteklemektedir.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN