Eğitim

Ergenlikte Arkadaş Seçiminin Önemi

Ergenlikte Arkadaş Seçiminin Önemi

Ergenlikte Arkadaşlığın Önemi

Çocuklarda 7 yaşından itibaren arkadaş etkisi yavaş yavaş görülmeye başlar ve bu süreç ergenlik döneminde tavan yaparak devam etmektedir. Ergenliğin başlaması ile erkeler ve kızlar vücutlarındaki ve duygularındaki değişimleri konuşabilecek kişileri arar, bu kişiler ile kurduğu arkadaşlıklar ile hem kendilerini hem de başkalarının dünyasını tanırlar. Ergenliğin ilerleyen yıllarında arkadaş çevresi zaman içinde artmaya başlar ve insanlar ile yaşanacak olan ilişkilerin deneyimleri de çoğalır. Ergenlik dönemi, ebeveynlerin dünya görüşlerinin ret edildiği, arkadaşların ise dünya görüşlerinin kabul edildiği bir dönemdir. Ergen olan kişiler zamanla gruplara katılmak, kabul edilmek veya arkadaşları tarafından onay görmek adına onların tutumlarını, hareketlerini ve tarzını benimsemeye başlar ve bu şekilde görünmek adına elinden gelen çabayı gösterir.

Ergenlik

Ergen olan kişilerin anne baba ile var olan ilişkileri ile arkadaşları ile olan ilişkileri birbirlerinden farklıdır. Anne ve babaları ile ergen olan kişilerin arasında otorite olan bir ilişki bulunur. Anne ve baba doğruyu bulmaya yardımcı olan, yol gösterici, koruyucu ve güven veren kişilerdir ama arkadaşlar ile olan ilişkilerde durum daha farklıdır. Yaşıt olan kişilerde eşit düzeyde sosyallik, eşit düzeyde otorite ve eşit düzeyde bilgi mevcuttur, bu ilişkide ergen kişiler kendini ifade etmeyi, karşısındakini düşünmeyi, hoşgörü göstermeyi, sosyalleşmeyi ve kendini ifade etmeyi öğrenmektedir. Ayriyeten karşı cinsteki kişiler ile oluşan ilişkiler ergen olan kişilere güven duygusunu aşılamaya başlar.

Çocukluk döneminde çevresinde bulunan çocuklar ile ilişkilerinde kısıtlanma yaşamış olan gençler, ergenlik döneminde sürekli horlanan çocuklar bu olayların etkilerini ergenlik dönemlerine de taşımaya devam eder. Eşitlik ilkesini benimseyemeyen gençlerde kabul görme ve sosyalleşme konusunda sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Arkadaş çevresinde kabul görmeyen gençler hayata karşı küskünlükler, güvensizlikler ve kırgınlıklar yaşamaya başlayacaktır. Arkadaş gruplarında kabul görmeme, arkadaşlar tarafından itilme, horlanma gençlerin fazlasıyla üzülmesine yol açmaktadır.

Ergenlikle Pozitif Anlamda Akran Baskısı

Ergenlikte oluşacak olan pozitif anlamdaki akran baskıları, gençlerin öz güvenli, kendi kendilerine yeterli ve manevi anlamda sağlıklı olmasına olanak sağlar. Akranların oluşturduğu baskı gençlerin enerjilerini harekete geçirir, teşvik eder ve düzgün davranışlar sergilemesi adına gençleri destekler. Pozitif anlamdaki baskılar gençlerin bazı davranışları kabul görmesine, endişelerini yok etmesine, mücadele etmesine ve hayal kırıklığı yaşamamasına olanak sağlamaktadır.

Ergenlikle Negatif Anlamda Akran Baskısı

Ergenlik dönemlerinde kabul görme, onaylanma, bir gruba ait olma hayati şekilde önem taşımaktadır. Kendisini ailesi ve çevresindekiler tarafından itilmiş, dışlanmış ve kabul görmemiş olarak hisseden gençler, grupların içinde uyumu yakalamak adına belli başlı riskler içeren davranışların içine kendilerini atar. Bu tarz durumlarda ergenlerin çevresinde bulunan arkadaşlarının baskıları olumlu olan davranışların bozulmasına yol açabilir. Hatta riskler içeren davranışların ortaya çıkmasını sağlayabilir, ergen kişiler bu durumda ailesinden uzaklaşarak tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Gruplar içinde öğrenme farklılıklar, yetersiz düzeydeki bilgiler, ergenlerin yaşlarına uygun olmayan tavırları kabul görmeme açısından oldukça büyük etkenlerdir. Hatta ergen olan kızlar sevgi arayışlarından, kabul görme isteklerinde ve onaylanma isteklerinden kaynaklı olarak genç yaşlarda cinsel ilişkiye girebilir. Negatif anlamda oluşan ergen baskısı gençlerin aykırı ve garip davranışlar sergilemesine ve riskli durumlara girmesine yol açabilir. Ergenlik dönemindeki gençler beraber zaman geçirdikleri arkadaşlarının giyim tarzına, saçlarına uyum sağlayarak aile içindeki değerleri bir kenara kolaylıkla atabilirler.

Ergenlerin bazıları da gizli şekilde hayatlarını yöneten kişilerin baskıları ile kendilerini var etmeye çalışırlar. Yetişkinler ile beraber oldukları ortamlarda oldukça akıllı, başarılı ve iyi olan bir genç, arkadaşları ile beraberken tehlikeli ve negatif olan davranışlar sergileyebilir. Negatif anlamdaki ergen baskıları çete üyeliğine, madde bağımlılığına, yasal anlamdaki suçlara yol açabilir.

Anne ve Babalar Ergenlik Döneminde Ne Yapmalıdır?

  • Anne ve babalar çocuklarına karşı gösterdikleri sevgiyi, zamanını ve sınırlarını gençlerin hayatlarına göre olumlu bir şekilde düzenlemelidir.
  • Anne ve babalar gençler için pozitif anlamda arkadaş ilişkileri kurmada yardımcı olmalıdır.
  • Anne ve babaların gençler ile pozitif olan ilişkiler içinde olması gerekir. Aile ilişkilerinin sıcak, sevgi dolu, sosyal, öz güvenli olması gerekmektedir. Bu tarz aile içi ilişkiler gençlerin öz güveninin oturmasına, ruh halinin sağlıklı olmasına olanak sağlamaktadır.
  • Anne ve babaların gençlerin aktiviteleri ile ilgili olması gerekir. Gençlerin aktiviteleri ile yakından ilgilenmek çocukların kimler ile arkadaş olduğunu, ne tarz ilişkileri olduğunu ve sorun yaşayıp yaşamadığını ortaya çıkartır.
  • Anne ve babaların gençlerin arkadaşlarını tanıması gerekmektedir. Anne ve babaların çocuklarının arkadaşlarını evlerine davet etmesi, arkadaşlarının ailesini yakından tanıması oldukça önemlidir. Bu çocuğunun kimler ile arkadaşlık yaptığını ortaya çıkartacaktır.
  • Anne ve babaların gençlerin düşünlerini desteklemesi gerekir. Bu anlamda desteklenmekte olan gençler akranları tarafından oluşabilecek olan negatif baskının kolay şekilde önüne geçebilir.
  • Anne ve babaların gençlerin arkadaşlarını eleştirirken dikkatli olması gerekir. Ergenlik döneminde arkadaş eleştirisi içine girmek bir nevi saldırı mahiyetindedir. Eleştirme yoluna girmek yerine arkadaşlarını yakından tanımayı istemek daha etkili bir çözüm olacaktır.

İlgili yazılar

Yorumlar - Yorum yapmak için tiklayin

YORUM BIRAKIN