Friedrcih Engels

Friedrcih Engels etiketindeki tüm yazılara bu sayfamızda erişebilirsiniz.
Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm Nedir? Marksist Kime Denir?

Marksizm, siyasal bir felsefe, tarihin diyalektik materyalist yorumuna dayanmakta olan toplumsal ve ekonomik bir dünya görüşü, kapitaliz kavramının..