Yer altı ve yer üstü kaynaklarına örnekler veriniz. Bu kaynaklardan biri ile ilgili ne tür yatırım ve pazarlama yapıldığını öğreniniz

Yer altı ve yer üstü kaynaklarına örnekler veriniz. Bu kaynaklardan biri ile ilgili ne tür yatırım ve pazarlama yapıldığını öğreniniz.

Ülkemizde buluna yer altı kaynakları, demir, altın, petrol, kömür, linyit, bor, krom, bakır gibi madenlerdir.
Ülkemizde bulunan yer üstü kaynaklar da; Ormanlar, nehirler, göller sayılabilir…

Demir ile ilgili demir işleme tesisleri bulunmaktadır.
Nehirler ile ilgili ise bir çok barajımız bulunmaktadır.

Leave a comment