Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere örnek veriniz. Bu ekonomik faaliyetlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazladır? Araştırınız.

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere örnek veriniz. Bu ekonomik faaliyetlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazladır? Araştırınız.

Ülkemizde ekonomik faaliyetler;
Tarım

Hayvancılık
Sanayi 
Sektörleridir… Bunlardan en fazla tarım sektörü ülkemizde gelişmiştir. Ekonomiye katkısı da daha fazladır…

Leave a comment