İmyay 6. Sinif sosyal

Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçukluların kuruldukları bölgelerde günümüzde hangi devletlerin bulunmaktadır?, Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçukluların kuruldukları bölgeleri harita üzerinde inceleyiniz. Bu bölgelerde günümüzde hangi devletlerin bulunduğunu öğreniniz.Bu devletler Hindistan ve İran bölgesini içine alan Horasan …

Dinlerin toplum yaşamında ne tür değişikliklere neden olduğunu araştırınız, Dinler toplum yaşamında ne tür değişikliklere neden olmuştur?Din toplumu etkileyen en temel kurumlardan biridir. Kültürün en belirleyici unsurudur. Mimari, sanat, dil, ekonomi dahil tüm toplumsal kurumları doğrudan …

Dünya iklim haritasından yararlanarak Orta Asya’nın ikliminin burada kurulmuş olan Türk devletlerinin yaşantısına etkileri hakkında düşüncelerinizi açıklayınız.Bozkırlarla çevrili bu alan, burada yerleşen milletlerin hayvancılıkla uğraşmasına imkan tanımış, geniş bozkırların ve çöllerin tarıma elverişsiz olması göçebe …

1 2 3 4 5 7