9.sınıf Dil ve anlatım 2.dönem yazılı soruları

1.sulattırılan,başlatılınca bu kelimeleri yapım ekine ayır

2.kitap,öğrenciler,hanımeli basit türemiş bileşik fiil olarak yaz

3.beyaz,güzel,siyah,ufak,ileri bu kelimelerin zıt anlamlısını yaz

4.2 tane amaç-sonuç cümlesi kur

5.2 tane şart koşul cümlesi kur

 

 

 

 

 

 

1. I .Bu bizim için en iyi örnektir.
II. Bunu dun sana söylemedim mi?
III. Gereğinden fazla kaynatılmış su.
IV. Niçin yapmıyorsunuz bu genellemeyi?
V. Söyledikleri tümüyle yalandı.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri isim cümIesidir?
A) E) III. ve V B) I. ye III. C) I. ye II.
D)II ve IV. E) I. ye V.

2. Sonunda ‘ç , k, p, t’ ünsüzleri bulunan sözcüklere ünlüyle başlayan ekler gelirse, bu ünsüzler yumuşayarak ”c, g ,b, d’ olur.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bu açıklamayı örneklemez?

A) Çocuk, sokağın sonuna kadar yürüdü.
B) Dalgıcın elinde büyük bir zıpkın vardı.
C) Sepetin içinde yirmi yumurta kalmıştı.
D) Arabanın lastiği iyice yarılmıştı.
E) Adam, kağıdın üstüne adresi yazdı.

3. “ Dünyanın ortak değerlerine kendi yaratıcılığını katmayan bir sanatçı tasarlanabilir mi hiç ! ”
cümlesi için aşağıda söylenenlerin hangisi doğrudur?
A) Olumlu , devrik , fiil cümlesidir.
B) Biçimce olumlu , anlamca olumsuz fiil cümlesidir
C) Olumsuz , kuralli soru cümlesi
D) Kurallı , olumsuz isim cümlesi
E) Devrik , olumsuz isim cümlesidir

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çiziIi sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A) Acı haberi duyan kadin kendi kendine dövündü,
B) Yol üzerindeki eskimiş reklam panolarını boyuyorlardı
C) Sepetteki çürümüş domatesleri tek tek çıkarıyordu.
D) İşaret ettiği adamın sırtında eski püskü bir ceket vardı.
E) Dere boyunca yürüyerek, renk renk çiçek topladı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü darlaşması ” yoktur?

A) Yiyecekleri yanında götürmeyi unutmuştu.
B) Deniz kenarında kayalıklarda oturuyordu.
C) Arkadaşlarına sınavda başarılar diliyordu.
D) “Benim” diyen insan bence bunu yapamazdı.
E) Onu sık sık gördüğünü söylüyordu.

6. Yeni sinemalarda gösterime giren bu filmin hasılat rekoru kırması bekleniyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “rekoru” sözcüğü cümleden çıkarılarak.
B) “bu filmin” yerine “filmin” sözcüğü getirilerek.
C) ‘gösterim” yerine “gösteri” sözcüğü getirilerek.
D) “ hasılat “ sözcüğü cümleden çıkarılarak.
E) “ yeni” sözcüğü ile “sinemalarda” sözcüğünün yeri değiştirilerek.

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aItı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması olmamıştır ?

A)Saçlarını düzeltmek için tarağı arıyor?
B) Bu yıl dedemden kalan bağı sattık.
C) Bebeği hastaneye ulaştırmak için neler çekti!
D)Binanın beton kalıbı sağlam olmuştur.
E) Dolabın kapısını acınca, bir de ne görsün!

8. Aşağıdakilerden hangisi basit bir cümledir?
A) Kaldığımız otelin tüm odaları deniz görüyordu.
B) Bahçenin bir köşesinde top oynayan çocuklar vardı.
C) Dışarıdan, insanı coşturan, yaşama bağlayan sesler geliyordu.
D) Yol boyunca sıralanan ağaçlar insanı rahatlatıyordu.
E) Bir bıçak gibi girdi aramıza ayrılık.

9. Arabanı bu daracık sokağa niçin bıraktın? Cümlesinde hangi ses olayı yoktur?

A)Kaynaştırma harfi. B)Benzeşme C)Ünlü düşmesi
D)Yumuşama E)Ünlü türemesi

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?
A) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.
B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.
C) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.
D) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.
E) Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz?
A) Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuşturmuş romanda
B) Nota bilgisi olmadan beste yapabileceğini düşünenler bile var
C) kaleci kurtarışları kadar başarılı penaltı vuruşlarıyla da tanınıyor
D) Kostümleri özenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.
E) Şiirlerinde yaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü
biraz kaçırmış.

12.Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?
A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.
B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.
C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.
D)Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.
E)Mehmet Bey irili ufaklı bir çok sorunla boğuşuyordu

13.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur.
B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.
C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?
D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.
E) Güllerin arasındaki otları yol ki bahçemiz daha da güzel görünsün.

14. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?
A) Sesini duymasam birden çölleşirdi dünyam.
B) Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül eder.
C) Sizin için tuttum beş gül getirdim, sevgili!
D) Susunca dağlar yarılır, ırmaklar kururdu.
E) Senin için denizleri getiririm, işte yeter.

15.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?

A)İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım.
B)Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı.
C)Kurulu bir düzenini bozup göçmek istemiyordu.
D)Dizili masalar, şamdanlarıyla güzel görünüyordu.
E)Sürülü tarlalara bu yıl ürün ekilmeyecekti.

16.Soğuk iklimlerin insanları açık tenlidir.
I
Yalnız geçirdiği günlerin acısını hissetti.
II
Beni yanlış anlamayın sakın, hayıflanıyorum işte.
III
Susuz bir yazdı, çiftçiler yine üzüldü.
IV
Gitme, diyorum; oralar tehlikeli.
V
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basittir?

A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V

17.Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ötekilerden farklı yapıdadır?
A)O günlerde hava oldukça sıcaktı.
B)Yavrucak hastalıktan ufaldı.
C)Tavuk kuytu bir köşede yumurtlamış.
D) Ağaç, fırtına kopunca devrildi.
E) Çocuk koşup ata binecek kadar büyüdü.

18.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünlü kaybına uğramamıştır?

A)Kıvrılıyor yollarda hasta bit tren inleye inleye.
B)Kâğıtlar, poşetler ve yapaklar savruluyor fırtınada.
C)Araba il sınırına varmadan yoldan çevriliyor.
D)Devriliyor bir dev, tarihin durmaz akışında.
E)Evi yıkılan insanlara birer çadır veriliyor.

19 . I.Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor.
II. Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksiz.
III. Ödüllerin kitapların satışını olumlu etkilediğini hiç kimse inkâr edemez
IV. Ödüller birçok eseri kitapçı vitrinlerinden okur kitaplıklarına taşıyor.
V. Ben ödüller için olsa da olur olmasa da diye düşünmüşümdür her zaman.
Yukarıda cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından birbirine en yakındır?

A-I ve III B-II ve V C-III ve IV

D-IV ve III E – IV ve V

20. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir?

A) Ne dersi dinleyip not aldın nede öğrenmek için okuyup yazdın.
B) Yirmi birinci yüzyıla adım attığımız bu zamanda böyle öyküler yazılır mı?
C) Tekrar toplanılmayacak değildi, anlaşmaya varılamayan bazı konularda.
D)Yirmi yıldır kesintisiz yayımlanan dergi bu ay gazete bayilerine gelmedi.
E)Yazarımızın rahatsızlığından dolayı bu sayıda ona yer veremiyoruz.

Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm

 

 

 

 

9.SINIF DİL-ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

S-1-”Kimi insan, kimi pul budalası olur; kimisi keşif ve icat meraklısı.Bazısı musiki aşığı.Deli Davut, adaların kara sevdalısıydı.Denizin bu deli divanesinin gözünde hep adalar tüter, adalar titrerdi.Tanyeri ağarırken adalarla beraber uyumak için, çok geceler gözünü yummazdı.Gecenin loşluğuyla örtülü duran deniz, rüyasına dalmış derin derin uyurken, tan ışığını yüksekten kapan adalar ona göre dünya harikasıydılar.”

Yukarıdaki metinden, altta gösterilen kelime gruplarına örnekler veriniz.(Grupların unsurları gösterilecektir.)

Zincirleme isim tamlaması:
Sıfat tamlaması:
Bağlaç grubu:
Belirtili isim tamlaması:
Edat grubu:

S-2-Aşağıdaki cümlelerde kullanılan “boğaz” sözcüklerinin anlam bakımından ne çeşit sözcükler olduğunu yazınız.

Şişenin boğazı çok dar:
Boğazından kesip bizi okuttu:
Bütün gün boğazım ağrıdı:

S-3-”Onun kürek mahkumu olduğu haberi ağızdan ağıza yayılınca herkes bir anda ondan yüz çevirdi.Saygı duyulan belediye reisi Mösyö Madlen’e halk, etmediğini brakmadı.Artık onu, iğrenç bir zindan kaçağı olarak görmeye başladı.Kasabalılar, Arras’ta olanları dahi bilmiyordu.”

Metindeki deyimleri bulup anlamlarını yazınız.Deyimlerin özelliklerinden üçünü belirtiniz.

S-4-”Çarşafın yüzü iyice eskimiş.” cümlesindeki “yüz” sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcüğü yazıp bir cümlede kullanınız.

S-5-Aşağıdaki cümlelerde geçen “basit” sözcüklerinin hangi anlamda kullanıldığını cümlelerin karşısına yazınız.

Basit bir iş sanıyordu yazarlığı:
Sandığın gibi basit biri değildir o:
Gazeteci de basit bir olay sanmıştı bunu:
Misafirlerin karşısına basit bir giysi ile çıktı:

S-6-”Ayrıldım gülüm senden.” cümlesinde hangi sanat yapılmıştır?Sebebini açıklayarak yazınız.

S-7-Aşağıdaki ikilemelerin nasıl kurulduklarını(oluşumları) yazınız.

dayalı döşeli:
abur cubur:
şaka maka:
harıl harıl:
bata çıka:

S-8-Mecaz-ı mürseli(ad aktarması) tanımlayarak “Bardağı bir dikişte bitirdi.” cümlesinde hangi sözcükte mecaz-ı mürsel yapıldığını açıklayarak yazınız.Nasıl bir ilgi kurulduğunu belirtiniz.

ORT. LİS. 9. SNF DVA I.DÖNEM II. SINAV (A)

-Verilen ödevler yapıldı mı?
- Birlikte pikniğe gideceğiz.
-Çekimli fiiller cümlede yüklem görevinde
kullanılırlar.
-Uzak şehirlerde dinlediğim şarkılar
Beste beste seni hatırlatır.
1) Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerin-
den hangisinin örneği yoktur?
A) Şiirsel işlev B) Dil ötesi işlev C)Göndersel
D)Kanalı kontrol E)Alıcıyı harekete geçirme

2) Dil geçmişte yaşamış insanların hangi kazanımlarını sonraki dönemlere taşır?
A) Oluşturdukları güzel sanatları
B) Sahip oldukları araç ve gereçleri
C) Yaşadıkları coğrafi yerleri
D) Ekonomik zenginliklerini
E) Kültürel ve manevi değerlerini

3) Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yapıca Ural-Altay dil ailesindendir
B) Türkmence Türkçenin şivesidir.
C) Türkçemiz sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesini kullanmıştır.
D) Dünyada geniş bir coğrafyada konuşulur.
E) Türkiye Türkçesinde, İstanbul ağzı yazı dili olarak belirlenmiştir.

I- Azeri Türkçesi II-Kazak Türkçesi
III- Türkiye Türkçesi IV-Türkmen Türkçesi
V-Kırgız Türkçesi
4)Yukarıdakilerden hangileri Batı Türkçesi-
nin günümüzde çağdaş konuşulduğu Türkçeye girer?
A) I-II ve III B) I- III ve V C) III-IV ve V
D) I-III ve IV E) II-III ve IV

Türkçenin XIII ve XV. Yüzyıllar arasında konuşul-
duğu dönemdir. Yunus Emre Divanı ile Âşık Paşa’nın “Garibnâme” adlı eseri bu dönem Türkçesinin özelliklerini taşır.
5) Yukarıda açıklaması verilen Türkçemizin hangi dönemidir?
A) Eski Anadolu Türkçesi B) Osmanlı Türkçesi
C) Karahanlı Türkçesi D) Çağatay Türkçesi
E) Kıpçak Türkçesi

I- Akciğerden havanın itilmesi
II- Titreşimli havanın ses yolunun çeşitli bölgelerinde biçimlenmesi
III- Basınçlı havanın ses tellerinde titreşim kazanması
IV- Basınçlı havanın nefes borusundan ses tellerine ulaşması

6)Sesin oluşum aşamasıyla ilgili aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) IV, II, I, III B) I, IV, III, II C) I, II, III, IV
D) III, I, II, IV E) I, III, IV, I

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemi ger-
çekleştiren özne vurgulanmıştır?
A) Sokağın başında soluk soluğa Ali’yi gördüm.
B) Ne çabuk unuttun, dün bunu senden almıştım.
C) Babam yolda giderken kardeşime seslenmiş.
D) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
E) Yoğun İstanbul trafiğinde araba bozuldu.

8) Türkçede bazı ekler büyük ünlü uyumunu bozar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir örnek vardır?
A) O da bizim meslektaş sayılır.
B) Sonraki film daha sıkıcıydı.
C) Üzerinde yeşilimtrak bir palto vardı.
D) Elindeki sigarayla bana bakıyordu.
E) Bize bakarken ağaca çarptı.

9) Ses ver yiğidim yoksa beni duymuyor musun?
Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum.
Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Ses yumuşaması B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi
E) Ulama
10) Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük aldığı yapım ekinden dolayı yumuşamaya uğramıştır?
A) Yolda kanadı kırık bir kuş gördüm
B) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
C) Gün ağarmak üzereyken yola çıktık.
D) Yüreğimi ince bir sızı kapladı.
E) Kaldıramayacağın yükün altına girme.

11)Aşağıdaki cümlelerde ünlü değişimi (daralma/düşme) olmuş sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Akşamdan beri onu bekliyorum.
B) Gönlümü bir peri kızı çaldı.
C) Beni aldatacağı aklımdan geçmedi.
D) Bir gurbet çıkmazında onu arıyorum.
E) Hatalı yerlerde araçları solluyordu.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sonunda dayanamayıp o da bizi terketti.
B) Emel Hanım’daki kitapları istedim.
C) Yazarın “Sodom ve Gomore” adlı eserini okuyorum.
D) Ahmet de bizimle gelecek miydi?
E) ODTÜ’ye gireceğini hissetmiştim.
13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Can Bey yarışmada 3’üncü olmuş.
B) Ahmet Onbaşı, beş ay sonra Çavuş olmuştu.
C) Öğretmen Hülya, Ali Ağa’yı ikna etti.
D) O akşam Çakırcalı Efe köyden ayrılmıştı.
E) Şehit Fevzi Caddesi yeniden düzenlendi.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır, demişdir.”
B) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır”demişdir.
C) Ahmet Haşim: “ İnsanların en zalim Efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.
D) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.
E) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.”Demiştir.

15) Sanki boşluk üzerine resmedilmiş yapayalnız bir adam( ) Başında defne yapraklarından sade bir çelenk ( ) ölümsüz bir keder ve ıstırabın ve yine onlar kadar ölümsüz bir zaferin izleri( ) İşte Dante’nin bütün hayat hikâyesi( )
Yukarıda parantezle gösterilen yere sırasıyla hangileri gelmelidir?
A) (…) ( , ) (…) (!) B) ( : ) ( ; ) (…) ( . )
C) ( . ) ( , ) (…) ( . ) D) (…) ( ; ) ( . ) (…)
E) ( . ) ( ; ) (…) ( ! )

16) Yanlarına oturan yabancı yolcularla
I II III
uykusuz gecenin ardından sabahladılar.
IV V
Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) V B) IV C) III D) II E) I

17) Ne var, değiştirse de ayaklarım yolunu
I
Gözümün önünde değişmeyen hedefim
II III
Yatıyor can evimde hayallerim benim
IV V
Altı çizili sözcüklerin hangisi farklı ek almıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

18) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz?
A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız
C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim
D) Biliyorum ki o benden çok uzak
E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

19) Sokakta bir adamı bıçaklamışlar.
Altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla yapım eki almıştır.
B) Farklı türde iki yapım eki almıştır.
C) Birden fazla çekim eki almıştır.
D) Yapısı yönüyle türemiş bir sözcüktür.
E) Çokluk eki almıştır.

20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem emir hem istek kipi vardır?
A) İzin ver ağam ben eve gideyim.
B) Sana kötülük etseler de sen kötülük etmeyesin.
C) Bakarım bakarım sılam görünmez.
D) Anlatsan da artık seni dinlemez.
E) Nerde güzel görsen ona çevrilme.

21) “Okulumuzun öğretmenleri; kelli felli, güngörmüş geçirmiş kişilerdi.”
Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilse cümlenin anlamı bozulmaz?
A) Çok anlayışlı B) İleri görüşlü
C) Babacan tavırlı D) Birikimi olan
E) Çok sıkıntı çekmiş
22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde
anlam kayması yoktur?
A) Yarın seni burada bekliyorum.
B) Evde daima günü geçse de gazeteleri okuyorum.
C) Kardeşim haftaya yurt dışından dönüyor.
D) Nasrettin Hoca bir gün komşusuna bir kazan verir.
E) Dün verdiğiniz problemleri çözüyorum.

23)Bir ağacın gövdesine kazınmış kalp içine saplanmış
okun, gerçekte o ağacın kalbine saplanmış oklar
olduğunu hiç düşündünüz mü?
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaçların da duygularının olduğu
B) Ağacın zarar gördüğü
C) Ağacın sevgini sembolü olduğu
D) Sevginin canlıların ortak duygusu olduğu
E) Ağaçların sevgiyi hissettiği
24) Bir yazar karşımıza çıkıyor, ilk yapıtını beğeniyorsunuz, sonra kendi kendini yinelemeye başlıyor; sizi düş kırıklığına uğratabiliyor.
Bu cümledeki altı çizili sözle yazar, sözünü ettiği sanatçıyla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A)Eserine kendinden bir şeyler katmadığını
B)Gündelik sorunların içinde bocaladığını
C)Yeni şeyler ortaya koyamadığını
D)Toplumsal yönü zayıf yapıtlar ortaya koyduğunu
E)Yapıtlarda sürekli kendinden söz ettiğini

(I) Benim şiirlerim hep yaşamımdan beslenir, yaşam
ritmi üzerine kurulur.(II) Yaşamın iyisi kötüsü şiirlerim
içinde yerini bulur.(III) Şiirlerimde biçim güzelliği de
önemli yer tutar.(IV) Kulağı tırmalamayan, akıcı bir
söyleyişe önem veririm.(V) Yalnızlık, ölüm önemli
temalar arasındadır.
25) Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin
hangisi üslup ile ilgili bilgi verir?
A) V B) IV C) III D) II E) I

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımı yanlıştır?
A.) Burada, evlerde zamana yenik düşmüş.
B.) Yitirdiği gençliğini anılarda arıyor.
C.) Sokakta yaşayanların sayısı hızla artıyor.
D.) Bu gidişle ekonomide büyük sorunlar yaşanacak.
E.) Gözlerinde ışıl ışıl bir parıltı vardı.

2. “Yatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A.) Çocuklar, bu akşam erkenden yattılar.
B.) Doludan, köyün bütün ekinleri yatmış.
C.) Kar yağınca bütün işler yattı.
D.) Fırtınadan gemi yana yatmış.
E.) Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı!

3.Kimseyle konuşmadım( )hemen kendi daireme çekildim( ) ancak susmak bilmeyen telefon beni canımdan bezdirdi adeta ( )
Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?
A. ( , ) ( , ) ( … ) B. ( ; ) ( ; ) ( … ) C. ( , ) ( ; ) ( . ) D. ( ; ) ( ; ) ( . ) E. ( : ) ( ; ) ( . )

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eski durumunu değiştirmemek” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?
A. Yapılan çalışmalar, bir önceki dönemle az da olsa farklılık gösteriyor.
B. Bence masaya dokunmayıp onu yerinde bırakalım.
C. Tolstoy’un eserleri günümüzde bile okunuyor.
D. Bu oda geniş, orada rahat edebilirsiniz.
E. İşe biraz ara verelim, yarın devam ederiz.

5. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi

6. (I.) Bu oyunu daha önce Şinasi Sahnesi’nde izlemiştim. (II.)Beni çok ama çok derinden etkilemişti. (III.) Şimdiyse çok sıradan ve baştan savma geldi. (IV.) Dekor, kostüm, ezber oldukça amatörce. (V.) Oyuncular için söyleyecek sözüm de çok; ama…
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren “olumsuz eleştiri” söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. Aşağıdakilerden hangisinde “-sız/-siz” eki almış sözcüğe “-lı/-li” eki getirilemez?
A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
B) O, hep acımasız biri olmuştur.
C) Her yıl onlarca çocuk, bilinçsiz aileler yüzünden ölüyor.
D) Genç kuşak giderek saygısız bir hale geldi.
E) Dikkatsiz sürücü, başkaları için de tehlikelidir.
8. Kimi atasözleri hem mecaz hem gerçek anlamda kullanılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece mecaz anlamlıdır?
A) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ağaç yaşken eğilir.
D) Ateş olmayan yerden duman tütmez.
E) Ateş düştüğü yeri yakar.

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin “sesteş”i yoktur?
A) Dünyanın en güzel koyları Akdeniz’dedir.
B) Ardından bir iz bırakmadan göçüp gitti dünyadan.
C) Az daha bir kazaya kurban gidiyorduk.
D) Binanın sol tarafına park yapılacakmış.
E) Dil, insanın dış dünyaya açılan kapısıdır.

10. İşine büyük önem verir, özenle çalışırdı; işiyle ilgili her konuda……… Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilemez?
A) İnce eleyip sık dokurdu
B) Kılı kırk yarardı
C) Gecesini gündüzüne katardı
D) Elinden geleni yapardı
E) Bir dediğini iki etmezdi

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne…ne…” bağlacı nesneleri bağlamıştır?
A) Aylardır, buraya ne gelen var ne giden.
B) Buralara, ne yağmur yağar ne kar.
C) Ne ders çalışmayı ne kitap okumayı seviyor.
D) Ne Ali’yle ne de Barış’la görüşüyor.
E) Bu seferki sınav ne zordu ne kolay.

12. Aşağıdakilerin hangisi bir ünlem cümlesidir?
A) Ne kadar da güzel bir gün
B) Buralara yavaş yavaş ısınıyorum
C) Bunları az önce aldım
D) İstediğin kitap daha gelmedi
E) Bu akşam yemeği sizde yiyeceğim

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur?
A) Hüzünlü aşk şarkıları söylerdi adam.
B) Bir gör senin için neler yaptığını.
C) Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
D) Yıllarca uğraştı kendini göstermek için
E) Bir gün onu anlasa birileri…

14. Aşağıdakilerden hangisi bir koşul cümlesi değildir?
A) Babanız erken gelirse yemeğe çıkarız.
B) Eksiğinizin nerede olduğunu bilirseniz, daha verimli çalışırsınız.
C) İnsan merhameti öğrenirse hayatına bir anlam katmış olur.
D) Artık herkes görevini bilse ona göre davransa diyorum
E) Siz karşınızdaki insanı ciddiye alırsanız, o da sizi önemser

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayıflanma” anlamı vardır?
A) Bu düzen böyle gitmez!
B) Sen de mi gittin o maça!
C) Bir de sözümü tutsanız!
D) Bu yaşta bunca sıkıntı çektin!
E) Gençliğim boş yere kayıp gitti elimden, yazık!

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?
A) Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?
B) Bunu alsam beğenir mi ki?
C) Söylesem de beni dinlemez ki?
D) Bu olay onu o kadar üzdü ki…
E) Bu saatten sonra gelir mi ki?

17. Aşağıdakilerden hangisi bir “varsayım” ifade eder?
A) O, çarşamba günü geziden dönebilir.
B) Diyelim ki bu olay gerçek değildir.
C) İstediğini veririm, yeter ki sen çalış.
D) Belki onu sen de tanırsın.
E) Yarın, akşam yemeğine onlar da gelebilir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A) Sebzeleri küçük küçük doğrayıp tencereye attı.
B) Bugün akşama kadar soru çözecektik.
C) Bahçedeki büyük masanın etrafında birkaç sandalye vardı.
D) Oda arkadaşlarını neden bu küçük toplantıya çağırmadın?
E) Sayfalarca süren yazıyı dün arkadaşlarına gösterdi.

19. “-de, -da” eki, aşağıdakilerin hangisinin sonuna getirildiğinde “-te, -ta” biçiminde yazılır?
A) 1950
B) 1960
C) 1972
D) 1980
E) 1990

20. “Bazı durumlarda isim tamlamasında tamlayan eki ‘-ın, –in’ yerine ‘-dan, -den’ kullanılabilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Öğrencilerden gelen istek üzerine bu sınavı yaptık
B) Bahçemizin kirazları, baldan tatlıdır.
C) Maçta oyunculardan ikisi sarı kart gördü.
D) Sonuç, beklediğimizden daha iyi olmuştu.
E) Utancından iki gündür dışarı çıkmıyor.

Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm

Leave a comment