9.Sınıf Biyoloji Yazılısı ve Örnek sınav soruları

Biyoloji 9. sınıf I.Dönem II. Yazılı Soruları

LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9A SINIFI BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. SINAV SORULARI
A Grubu

Adı Soyad: 14/01/2008
Sınıf / No:
Sorular

C vit***** eksikliğinde …… …………….denilen, ……………………….. hastalığı oraya çıkar. 
Biyolojik reaksiyonlara girerek reaksiyonların hızını artıran biyolojik katalizörlere ………………… . denir.
Proteinleri oluşturan aminoasitler arasında …….……………. bağı bulunur.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

(……) Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir. 
(……) Potasyum eksikliğinde çocuklarda Raşitizm yetişkinlerde Osteomalazi hastalı ortaya çıkar.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyun.

Aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin hidrolizi ile aminoasit açığa çıkmaz?
Fibrinojen B) Miyozin C) Enzim D) Hemoglobin E) Glikojen

Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi provitamin(ön vitamin) olarak vücuda alınıp karaciğerlerde esas vitamine dönüştürülür?
B1 B) A vit***** C) C vit***** D) K vit***** E) E vit*****

Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle aşağıdaki moleküllerden hangisini oksijen(O2) kullanarak tüketir.?
Aminoasit B) Glukoz C) Gliserin D) Yağ Asitleri E) Glikojen

Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç ester bağ vardır.
A) 250 B)399 C)249 D)199 E)150

Bir bitki hücresinde, belirli bir enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
A)Enzim miktarı B)Ortam pH’sının C)Ortam sıcaklığının D)Sübstrat miktarının E)Hücre büyüklüğünün

Hayvansal hücrelerin sentezleyemeyip dışarıdan almak zorunda olduğu aminoasitlere hangi isimler verilmektedir?
Enzimler etki edeceği reaksiyonu (substratı) nasıl tanırlar?
E vit*****n vücuttaki görevi nedir?
Holo (bileşik) enzimlerin yapısına aktifleştirici olarak katılan vitaminlere ne ad verilir?

Not : 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız.
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz. Süre 40 Dk.

Başarılar Dilerim

Cevaplar

LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9A SINIFI BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. SINAV SORULARI
B Grubu

Adı Soyad: 14/01/2008
Sınıf / No:
Sorular

B5 (Niyazin) eksikliğinde ………………………. denilen ………………… hastalığı ortaya çıkar. 
Yağ asidindeki karbon atomlarının arasında yalnız tekli bağ var ise böyle yağ asitlerine ………………….……..denir 
Enzimin en iyi çalışabildiği sıcaklığa ………………..…………. Denir.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.
(……) Enzimler hücre dışında çalışamazlar.
(……) B9 vit***** eksikliğinde ağız kenarında iltihaplanmalar ve çatlaklar oluşur.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyun.

Yağlar arasında hangi bağ bulunur? 
A) Glikozit bağı B) Petpit bağı C) Ester bağı D) Fosfadiester bağı E) Fosfat bağı 

Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi provitamin(ön vitamin) olarak vücuda alınıp deride esas vitamine dönüştürülür?
A)B1 B) K vit***** C) C vit***** D) D vit***** E) E vit*****

Süt şekeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laktoz B) Fruktoz C) Sakkaroz D) Maltoz E) Glikoz

9) Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç glikozit bağı vardır.
A) 250 B)399 C)249 D)199 E)150

10) Enzim yapısına katılan molekül gruplarından hangilerini insan hücresi daima kendisi sentezler?
I. Koenzim II. Apoenzim III. Kofaktör 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) 1,II ve III 

11) pH değişikliği enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?
12) Uzun süre uçan göçmen kuşlarda neden karbonhidrat değil de yağ biriktirirler?
13) Dışarıdan provitamin şeklinde aldığımız vitaminler hangileridir? Nerde vücudun neresinde normal vitamine çevrilirler?
14) Holo (bileşik) enzimlerin yapısına aktifleştirici olarak katılan minerallere ne ad verilir?

Not : 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız.
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz. Süre 40 Dk.

Başarılar Dilerim

Cevaplar

LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9B-9C SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI
A Grubu

Adı Soyad: 16/01/2008
Sınıf / No:
Beklediğin Not: Sorular

Proteinlerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijenden başka daima ……………………… bulunur. 
Hücrenin yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının hepsine birden ……………………. adı verilir. 
Enzimler reaksiyonların ………………………. artırırlar.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

(……) Karbonhidratlar yapıcı-onarıcı olarak kullanılmazlar.
(……) Linoleik asit ve palmitik asit bir doymamış yağ asidi örneğidir.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyun.

6) Enzimlerin çalışması hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenmez?
A)Ortamın asitliği B) Ortamın bazlığı C) Glikozun bulunması D) Su E) Enzim miktarı 

7) Eksikliğinde kansızlık hastalığına neden olan vitamin hangisidir?
A) B1 vit***** B) B12 vit***** C) B2 vit***** D) B6 vit***** E) B5 vit***** 

8) Hayvansal hücreler; I. Provitamin A II. Glukoz III. Protein IV. Enzim
moleküllerinden hangilerini değiştirmeden doğrudan hücre içerisine alınabilir.
A) Yalnız III B)I ve II C) III ve IV D) I ve IV E) Yalnız II

9) Proteinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Gerekirse enerji vericidirler B) Yapıcı-onarıcıdırlar C) Enzimlerin yapısına katılırlar 
D) Hücre çeperinin yapısına katılırlar E) Hücre zarının yapısına katılırlar.

10) Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ diğerlerinden farklıdır?
Glikojen B Selüloz C) Maltoz D) Fibrinojen E) Nişasta

11) Proteinlerin görevlerinde dört tanesini yazınız?
12) 120 molekül dissakkariti ve 32 molekül yağ molekülünü parçalamak için kaç molekül su ihtiyacımız vardır?
13) A vit*****n vücuttaki görevi nedir?
14) Doğada kaç çeşit aminoasit vardır? İnsan vücudunda kaç tanesi sentezlenemez?

Not : 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6’şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 10’dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız.
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz. Süre 40 Dk.

Başarılar Dilerim

Cevaplar

LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9B-9C SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI
B Grubu

Adı Soyad: 16/01/2008
Sınıf / No:
Beklediğin Not: Sorular

Aminoasitlerin asit özellik gösteren grubu …………..……………….… dur.
Enzimler reaksiyonların ………………………………….. düşürürler.
Vitaminler ……………………………….. üretiminde kullanılmazlar.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

(……) Karbonhidratlar düzenleyici olarak da görev alırlar..
(……) C vit***** bağ dokunun kollegen liflerinin üretiminde görev alırlar.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyun.

Enzimlerin çalışması hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenmez?
Sıcaklık B) pH C) Subtrat yüzeyi D) Substar miktarı E) Aktivasyon enerjisi

Proteinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Gerekirse enerji vericidirler B) Enzimlerin yapısına katılırlar C) Yapıcı-onarıcıdırlar 
D) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar E) Hücre çeperinin yapısına katılırlar.

Eksikliğinde pellegra hastalığı çıkan vitamin hangisidir?
A) B1 vit***** B) B2 vit***** C) B5 vit***** D) B6 vit***** E) B9 vit***** 

Bir çocuk dedesinden 200 disakkarittik bir şeker ve babaannesinden 150 monosakkaritlik bir polisakkarit olan dondurma alır. Çocuk bu tatlıları tamamen sindirdiğinde toplam kaç Glikozit bağ parçalanmış olur.
A) 249 B)251 C)300 D)351 E)349

İnsan aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezini yapamaz?
A) Temel aminoasitlerin B) Enzimlerin C) Glikojenin D) Yağların E) Proteinlerin

Suyun görevlerinden dört tanesini yazınız.
Proteinlerin bir birlerinden farklı olmalarının sebepleri nelerdir? 
Yağda ve suda çözünen vücutta nerede depolanırlar?
C vit*****n vücuttaki görevi nedir?

Not : 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız.
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz. Süre 40 Dk.

Başarılar Dilerim

Cevaplar

LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9D-9E SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI
A Grubu

Adı Soyadı: 17/01/2008
Sınıf / No:
Kaç Bekliyorsun: 
Sorular

Aminoasitlerin bazik özellik gösteren gruba …….……………….………… denir.
Enzimler girdikleri reaksiyon(tepkimeler) dan …………………..……… .çıkarlar.
Beriberi hastalığı …………………….. vit*****nin eksikliğinden dolayı oluşur.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

(……) Büyük moleküllerin suyla reaksiyona girerek daha küçük moleküllere parçalanmasına dehidrasyon denir..
(……) Zor durumda kalınırsa vitaminlerden enerji üretilebilir
(……) Enzimler başlamamış bir reaksiyonu başlatamazlar.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyun.

I. Fruktoz II. Nişasta III. Maltoz IV. Protein V. Galaktoz?
Yukarıdaki verilen organik molekülerin hangisi yada hangilerinin hidrolizi sonunda glikoz oluşur?
A) I – V B) II – III C) Yalnız IV D) I – II E) II – V

Doku ve organ bağışlarının başarılı olması aşağıdakilerden hangisinin benzerliğine bağlıdır?
A) Cinsiyet B) Dış görünüş C) Vitaminlerin D) Proteinlerin E) Yağ moleküllerinin

Aşağıdaki olaylardan hangisinin sürekli artışı bitkisel hücrede enzim reaksiyonlarının hızını azaltır?
A) Enzim miktarı B) Işık miktarı C) Sıcaklık derecesi D) Substrat miktarı E) Su miktarı

Eksikliğinde iskorbüt hastalığı ortaya çıkan vitamin hangisidir?
A) A vit***** B) B1 vitamin C) C vit***** D) D vit***** E) E vit*****

A vit*****n vücuttaki görevi nelerdir?
30 molekül yağı ve 20 aminoastitten oluşan bir proteini tamamen hidroliz edebilmek için kaç molekül su gerekir?
Subsratın sabit olduğu, enzimin sürekli artırıldığı bir reaksiyonda reaksiyonun hızını gösteren grafiği çiziniz. 
Vücudumuzda önemli görevleri yerine getiren minerallerin görevlerden dört tanesini yazınız?

Not : 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız.
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz. Süre 40 dk.

Başarılar Dilerim

Cevaplar

LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 9D-9E SINIFLARI BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II.SINAVI
B Grubu

Adı Soyadı: 17/01/2008
Sınıf / No:
Kaç Bekliyorsun:
Sorular

Aminoasitlerin bir birinden farklı olmasının sebebi ……………………. grup adı verilen grubun değişmesinden kaynaklanmaktadır. 
Proteinler sentezlenirken, proteinin şifresi …………….. dan alınır.
Proteinlerin arasındaki peptit bağlarının koparak kokuşmasına ………………………. denir.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

(……) Enzimler sıcaklıktan etkilenmezler.
(……) Vitaminler ısı, ışık ve ağır metallerde hemence bozulurlar.
(……) Gliserol 3 molekül yağ asitleriyle fosfat bağları ile bağlanarak nötr yağı(tregliseritleri) oluştururlar.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyun.

Aşağıdakilerden hangisi canlının kalıtsal bilgisine göre sentezlenen moleküldür?
Glikojen B) Enzim C) Yağ D) Aminoasit E) Vitamin

I. Protein II. Maltoz III. Yağ IV. Nişasta 
Moleküllerinden hangilerinin yıkım ürünleri asit ayracının rengini değiştirmez.
A) I B) II C) I ve II D) II ve IV E) II, III ve IV 

Canlılarda bulunan, I. Selüloz II. Nişasta III. Glikojen polisakkaritlerden hangileri yapısal polisakkarittir? 
A)I B) II C) III D) I ve II E) II ve III

10) Organik bileşik olmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi canlı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılmaz.
A) Glikoz B) Vitamin C) Yağ asiti D) Gliserol E) Protein

11) E vit*****n görevi nedir.
12) Vücudumuzda önemli görevleri yerine getiren proteinin bu görevlerden dört tanesini yazınız?
13) Bir polipeptit yapısında 18 peptit bağı varsa bu molekülün sentezi sırasında kaç molekül aminoast kullanılmıştır?
14) Bir enzimler neden birden çok reaksiyona etki edemez?

Not : 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 10 dan sonraki soruların cevabını aşağıya yazınız.
Kâğıdın ön yüzü yetmezse arka yüzden davam edebilirsiniz. Süre 40 dk.

Başarılar Dilerim

 

 

 

 
A-DOĞRU YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)
a- (…..) Klonlamada (Kopyalama ) canlının hücre çekirdeği kullanılır.
b- (…..) Proteinlerin yapı maddeleri glikozdur.
c-(….. ) Su organik besin maddeleri içinde yer alır.
d-(….. ) Hücresel reaksiyonlar belirli pH dercelerinde gerçekleşir.
e-(…..) Asitler yapılarında hidrojen iyonu bulundurmayan maddelerdir.

B- BOŞLUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (10 PUAN)

a-Su vücudumuzda iyi bir………………………….olarak görev yapar
b-Sıvı bitkisel yağlar …………………………………yağlardır.
c-Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması ve su açığa çıkarması……………… olayıdır.
d-Glikojen bir ………………………… çeşididir.
e-Yağlar vücudumuzda ………………………olarak görev yapar.

C-ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (10 PUAN)
1-Aşağıdakilerden hangisi bir polisakkarit çeşididir?
a)Yağ asitleri b)aminoasitler c)Nişasta d)Gliserin e)Laktoz
2-Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi enaz glikoz molekülü içerir?
a)100 gram Nişasta b)100 gram Maltoz c)100 gram Fruktoz d)100 gram selüloz e)100 gram glikojen
3-Yağlar aşağıdakilerden hangisinde az çözünür veya çözünmez?
a) Su b)Alkol c)Aseton d)Eter e)Kloroform
4-Devamlı fazlaca karbonhidratlı besinlerle beslenen bir insanın şişmanlaması vücudunda hangi molekülün
Birikmesiyle olmuştur?
a)glikojen b)Yağ c)Protein d)Nişasta e)Glikoz
5-Aşağıdakilerden hangisi protein kaynaklı aksaklıklardan değildir?
a)Yaraların geç iyileşmesi b)Zeka geriliği c)Büyüme ve gelişmenin azalması d)Bağışıklıkta zayıflama
e)Kandaki glikoz miktarında azalma.

D-KLASİK SORULAR ( 70 PUAN )

1-Proteinlerin vücudumuzda kullanım amaçlarından 5 adetini yazınız.
2-Hidrolizi tanımlayınız.
3-Yağların vücudumuzdaki görevlerini yazınız.
4-Yapılarına göre proteinleri yazıp bir tanesini anlatınız.
5-Monosakkaritleri anlatınız.
6- Doymuş yağı tanımlayarak örnek veriniz.
7-Yağların yapı taşlarını ve yaptığı bağı söyleyiniz

 

 

 

 

 
BİYOLOJİ DERSİ SORULARI

1. Biyolojinin önemini arttıran çevre sorunları nelerdir?

2. Biyoloji bilmenin faydaları nelerdir?

3. Kök hücre nedir?Gelecekte ne gibi faydası olacaktır?

4. Tek hücre proteini hangi canlılardan elde edilir?

5. Tek hücre proteini nerelerde kullanılır?

6. Biyolojik ıslah nedir?

7. Biyolojik ıslah yönteminin önemini açıklayınız.

8. Biyolojik savaş nedir?

9. Biyolojiye yeterli önem verilmemesi sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

10. Biyoteknoloji nedir?

11. Günümüzde biyoteknolojik yöntemler kullanılarak üretilen ürünler nelerdir?

12. İnorganik bileşik nedir?Çeşitleri nelerdir?

13. Organik bileşik nedir?Çeşitleri nelerdir?

14. Canlıların temel bileşenlerini sınıflandırınız.

15. Suyun canlı vücudundaki görevleri nelerdir?

16. Asit nedir?Örnek veriniz.

17. Baz nedir?Örnek veriniz.

18. Tuz nasıl oluşur?

19. Minerallerin insan vücudu için önemi nedir?

20. Minerallerin vücuda neden düzenli alınması gerekir?

21. Organizmada enerji verici olarak kullanılan organik bileşikler nelerdir?

22. Organizmada yapı maddesi olarak kullanılan organik bileşikler nelerdir?

23. Organizmada düzenleyici olarak kullanılan inorganik bileşikler nelerdir?

24. Karbonhidrat çeşitleri nelerdir?

25. Bitkisel polisakkaritler nelerdir?

26. Hayvansal polisakkaritler nelerdir?

27. İnsan vücudu için yağların önemi nedir?

28. Protein eksikliğinde oluşacak aksaklıklar nelerdir?

29. Enzimlerin görevi nedir?

30. Sıcaklık enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?

31. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı proteinlere örnek veriniz.

32. Karbonhidrat bakımından zengin yiyecekler nelerdir?

33. ATP nin organizma yaşamındaki önemi nedir?

34. DNA nın görevi nedir?

35. RNA nın görevi nedir?Çeşitleri nelerdir?

36. Hücre zarının görevi nedir?

37. Çekirdeğin görevi nedir?

38. Hayvan hücresinde bulunan organeller nelerdir?

39. Hücre neden bölünmeye ihtiyaç duyar?

40. Prokaryot ve ökaryot hücrenin farklılıkları nelerdir?

41. Pasif taşımanın özellikleri nelerdir? 

42. Büyük moleküllü katı maddelerin hücreye nasıl alındığını açıklayınız.

43. Omurgasız hayvanları sınıflandırınız.

44. Omurgalı hayvanları sınıflandırınız?

45. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan basamaklar nelerdir?

46. Türkiye’nin biyolojik zenginliğinin sebepleri nelerdir?

47. Saprofit(çürükçül) bakterilerin önemini belirtiniz.

48. Monera aleminde hangi canlılar yer alır?

49. Bitki ve hayvan hücresinin farklılıkları nelerdir?

50. Bitki hücresini saf suda beklettiğimizde ne gibi değişiklikler gözlenir?

 

 

 

 

 

 


ADI: SOYADI: NUMARASI:

1) Canlılar için suyun önemini belirtiniz. ( 10 PUAN)
2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini Besinlerden en çok enerji verme sırasına göre yazınız. ( 10 PUAN)
3) Tuzlar nasıl oluşur? ( 10 PUAN)
4) I. Hücre zarının yapısına katılır
II. Yapılarında C, H, O bulunur
III. Yağ asidinin ester bağları ile bağlanması sonucu oluşur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri karbonhidratlar ile ilgili doğru bir ifadedir?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

5) Vücuttaki demirin kullanımı ve alınan gıdaların hücre zarından geçebilmesi için gerekli olan mineral hangisidir? (5 puan)
A) Kalsiyum B) Bakır C) Magnezyum D) Fosfor E) Krom

6) Proteinlerin kimyasal yapılarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? (5 puan)
A) Karbon (C) B) Hidrojen (H) C) Azot (N) D) Fosfor (P) E) Krom (Cr)

7) ATP’nin molekül yapısı nasıldır? ( 10 PUAN)
8) Mesajcı (mRNA)’nın görevi nedir? ( 10 PUAN)
9) Yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler hangileridir? Yazınız. (6 puan)
10) (Her biri 4, Toplam 24 puan)
a) Bir trigliserit sentez edilirken ne kadar …………………….. kullanılırsa veya ne kadar …………………………. varsa o kadar su açığa çıkar.
b) ………………….… bitki hücrelerinde karbonhidratların depo şeklidir.
c) Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne ……………….. denir.
d) ……………….. : serbest olarak bal,üzüm ve incirde bol bulunur.Bütün polisakkaritlerin yapısını oluşturur.
e) Suda çözününce Hidrojen iyonu ( H+ ) çıkaran bileşikler ……….…………….dir.
……………………ise suda hidroksit iyonu vererek (H-) buharlaşırlar, turnusol kağıdını maviye çevirirler.
f) Guatr hastalığı ……………… minerali eksikliğinde görülür.

2008- 2009 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI HAMDİBEY Ç.P. LİSESİ BİYOLOJİ DERSİ
9/A Sınıfı I. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARIDIR.
B GRUBU
ADI: SOYADI: NUMARASI:

1) Eşeyli üreme ile ilgili kısaca bilgi veriniz.(10 puan)
2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini enerji hammaddesi olarak kullanılışa göre sırasıyla yazınız. ( 10 PUAN)
3) Pentozlar ve heksozlar olarak isimlendirilen monosakkaritlerin isimlerini yazınız. ( 10 PUAN)
4) Nişasta gibi çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyon sentezi yaparak birbirine bağlanmasından oluşan büyük moleküle ne denir? (5 p)
A) Disakkarit B) Maltoz C) Laktoz D) Glikojen E) Fruktoz

5) I. Vitamin B-1 ve Kolinle birlikte çalışarak sindirime yardımcı olur.
II.Oksijen dengesinin muhafazasına yardımcı olur,bu da beyin fonksiyonları için çok önemlidir.
III. Sağlıklı saç,cilt ve tırnaklar için gereklidir.
Kükürt minerali için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ( 10 PUAN)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

6) I.Proteinlerin yapı taşları aminoasitlerdir.
II.Yapı maddesi olarak hücre zarının yapısına katılır.
III. Fazlası idrarla dışarı atılır.
Proteinlerle ilgili olarak, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

7) DNA molekülünün yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz. ( 10 PUAN)
8) Taşıyıcı RNA (tRNA’)nın protein sentezindeki görevi nedir? ( 10 PUAN)
9) Yağların insan vücudu için önemi nedir? Kısaca anlatınız.(6 puan)
10) (Her biri 4, Toplam 24 puan)
a)………………….. yağlar oda sıcaklığında katıdır. Tereyağı, kuyruk yağı, içyağı …………..… yağdır.
b) Bütün organik besinlerin temel yapısını ……………….…..oluşturur.
c) Canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip,dışarıdan hazır aldıkları bileşikler…………………………………..dir.
d) Enzimlerin proteinden oluşan kısmına …………..…. denir.
e) pH derecesi 7 den küçük olan çözeltiler ……………….… (0-7) , pH derecesi 7 den büyük olan çözeltiler …………….…..… (7-14).
f) Kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde … …………………….…minerali önemli bir rol alır.

 

 

 

 


2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI METİN EMİROĞLU LİSESİ BİYOLOJİ 9 DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

A.BU BÖLÜMDE BOŞ BIRAKILAN ALANLARI DOLDURUNUZ( HER SORU 5 PUANDIR)

SORU1:Canlılardaki organik bileşiklerden 5 tanesi;
1……………………………………. 2 …………………………………………….. 3 …………………………
………………….. 4 ……………………………………… 5 …………………………………… ………. dir.

SORU.2: Suyun ………………………………………. Özelliğinden dolayı besinleri sindirmemiz sağlanır.

SORU.3:İnsan kanında oksijen taşıyan Hemoglobin’in yapısında ……………………………. Minerali bulunur.

SORU.4:Glikoz + …………………….. Laktoz + …………………………….

SORU.5:Hidroliz: ……………………………………………………………………………… ………………………
……………………………………………………………………………… ………………………………………….

SORU.6:Bir polisakkarit olan ………………………………….. hayvanların karaciğerinde depo edilir.

SORU.7:Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine ………………………………………… denir.

SORU.8:Karbonhidratların yapı taşları …………………………………………………. dir ve aralarında ……..
……………………………….. bağları bulunur.

SORU.9:Enzimlerin inorganik moleküllerden oluşmuş kısmına …………………………………………….. denir.

SORU.10:Organik bileşiklerden biri olan vitaminler vücutta …………………………………………….. ve……..
…………………………….. olarak rol oynarlar.

B.AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ (HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR)

SORU.11: Enzimlerin çalışma prensibini açıklayınız.
SORU.12:Fosforilasyon olayını ATP’nin yapısını göstererek açıklayınız.
SORU.13NA’yı açıklayan 5 cümle yazınız.
SORU.14:İnsan vücudundaki protein yapılardan ikisini ve görevlerini yazınız
SORU.15: Canlılarda üremenin amacını açıklayarak belirtiniz.

 

 

 

 

 


A GRUBU
ADI: SOYADI: NUMARASI:

1) Canlılar için suyun önemini belirtiniz. ( 10 PUAN)
2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini Besinlerden en çok enerji verme sırasına göre yazınız. ( 10 PUAN)
3) Tuzlar nasıl oluşur? ( 10 PUAN)
4) I. Hücre zarının yapısına katılır
II. Yapılarında C, H, O bulunur
III. Yağ asidinin ester bağları ile bağlanması sonucu oluşur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri karbonhidratlar ile ilgili doğru bir ifadedir?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

5) Vücuttaki demirin kullanımı ve alınan gıdaların hücre zarından geçebilmesi için gerekli olan mineral hangisidir? (5 puan)
A) Kalsiyum B) Bakır C) Magnezyum D) Fosfor E) Krom

6) Proteinlerin kimyasal yapılarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? (5 puan)
A) Karbon (C) B) Hidrojen (H) C) Azot (N) D) Fosfor (P) E) Krom (Cr)

7) ATP’nin molekül yapısı nasıldır? ( 10 PUAN)
8) Mesajcı (mRNA)’nın görevi nedir? ( 10 PUAN)
9) Yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler hangileridir? Yazınız. (6 puan)
10) (Her biri 4, Toplam 24 puan)
a) Bir trigliserit sentez edilirken ne kadar …………………….. kullanılırsa veya ne kadar …………………………. varsa o kadar su açığa çıkar.
b) ………………….… bitki hücrelerinde karbonhidratların depo şeklidir.
c) Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne ……………….. denir.
d) ……………….. : serbest olarak bal,üzüm ve incirde bol bulunur.Bütün polisakkaritlerin yapısını oluşturur.
e) Suda çözününce Hidrojen iyonu ( H+ ) çıkaran bileşikler ……….…………….dir.
……………………ise suda hidroksit iyonu vererek (H-) buharlaşırlar, turnusol kağıdını maviye çevirirler.
f) Guatr hastalığı ……………… minerali eksikliğinde görülür.

B GRUBU
ADI: SOYADI: NUMARASI:

1) Eşeyli üreme ile ilgili kısaca bilgi veriniz.(10 puan)
2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini enerji hammaddesi olarak kullanılışa göre sırasıyla yazınız. ( 10 PUAN)
3) Pentozlar ve heksozlar olarak isimlendirilen monosakkaritlerin isimlerini yazınız. ( 10 PUAN)
4) Nişasta gibi çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyon sentezi yaparak birbirine bağlanmasından oluşan büyük moleküle ne denir? (5 p)
A) Disakkarit B) Maltoz C) Laktoz D) Glikojen E) Fruktoz

5) I. Vitamin B-1 ve Kolinle birlikte çalışarak sindirime yardımcı olur.
II.Oksijen dengesinin muhafazasına yardımcı olur,bu da beyin fonksiyonları için çok önemlidir.
III. Sağlıklı saç,cilt ve tırnaklar için gereklidir.
Kükürt minerali için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ( 10 PUAN)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

6) I.Proteinlerin yapı taşları aminoasitlerdir.
II.Yapı maddesi olarak hücre zarının yapısına katılır.
III. Fazlası idrarla dışarı atılır.
Proteinlerle ilgili olarak, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

7) DNA molekülünün yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz. ( 10 PUAN)
8) Taşıyıcı RNA (tRNA’)nın protein sentezindeki görevi nedir? ( 10 PUAN)
9) Yağların insan vücudu için önemi nedir? Kısaca anlatınız.(6 puan)
10) (Her biri 4, Toplam 24 puan)
a)………………….. yağlar oda sıcaklığında katıdır. Tereyağı, kuyruk yağı, içyağı …………..… yağdır.
b) Bütün organik besinlerin temel yapısını ……………….…..oluşturur.
c) Canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip,dışarıdan hazır aldıkları bileşikler…………………………………..dir.
d) Enzimlerin proteinden oluşan kısmına …………..…. denir.
e) pH derecesi 7 den küçük olan çözeltiler ……………….… (0-7) , pH derecesi 7 den büyük olan çözeltiler …………….…..… (7-14).
f) Kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde … …………………….…minerali önemli bir rol alır.

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

 

 

 


1. Hücre zarının görevi nedir?
ð Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır.
2. Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir?
ð Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir.
3. Sentrozomun görevi nedir?
ð Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini meydana getirmek.
4. Çekirdeğin görevleri nelerdir?
ð Metabolizmayı kontrol etmek
ð Karakterleri oğul canlılara aktarmak.
5. Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmasının nedeni nedir?
ð Bitkilerde metabolizma artığı ürünlerin kofullarda depolanması.
6. Hücre çeperinin yapısı nasıldır?
ð Selülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasına neden olur.
7. Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir?
ð Plastidler ve koful özsuyunda bulunan antokyan denilen madde.
8. Hücrenin bölünme nedenlerini yazın.
ð Hücre yüzeyini artırmak ve hacmini küçültmek için
ðHücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar. Çekirdeğin etki alanını artırmak için hücre bölünür.
9. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir?
ð Çift zarlıdırlar
ð Kendilerine ait DNA’ları vardır.
ATP’nin sentezlendiği yerlerdir.
10. Mitoz olayının en önemli sonucu nedir?
ð Hücreden hücreye kalıtsal devamlılığı sağlar. Mitoz sayesinde, yeni meydana gelen hücreler ana-baba hücrenin sahip oldukları yeteneğin aynısına sahip olurlar. Bu da kendini eşleyen DNA moleküllerinin her oğul hücreye tam bir takım halinde geçmesiyle mümkün olur.
11. Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur?
ð Mitoz olarak adlandırılan çekirdek bölünmesi ve sitokinez olarak adlandırılan sitoplazma bölünmesi.
12. Mitoz bölünmenin safhalarının isimleini sırasıyla yazın.
ð Profaz, metafaz, anafaz, telofaz
13. İnsan gametinde kaç kromozom bulunur?
ð İnsan gametinde 23 kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi gonozomdur?
ð İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.
14. İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız.
ð Erkeklerde (44 + XY), Dişilerde (44 + XX)
15. Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara plağı ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir?
ð Hücre zarının dışında selüloz çeperin bulunması.
16. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?
ð Üreme organlarında üreme ana hücrelerinde (Yumurtalık ve testislerde) görülür.
17. Mayoz bölünme ile ne sağlanır?
ð Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması korunur.
ð Gen çeşitliliğine sebep olur.
18. Oogenezde aktif olmayan hücrelere ne ad verilir?
ð Kutup hücreleri.
19. İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır?
ð İnsanlarda mitoz bölünme büyüme, gelişme ve eskiyen yerlerin onarımını sağlar. Amiplerde mitoz bölünme çoğalmayı sağlar.
20. Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken hangi şartlara dikkat edilmelidir?
ð En son alınan besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına
ð **çme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına
ð **çme sırasında ortam sıcaklığının belirlenmesine
ð Vücut yüzeyinin hesaplanmasına
21. ATP’nin molekül yapısı nasıldır?
ðAdenin denilen azotlu bir organik baz, Riboz denilen 5 karbonlu bir şeker ve üç fosfat grubundan yapılmış bir moleküldür.
22. ATP sentezi kaç yolla olur?
ð Oksijenli solunum
ð Oksijensiz solunum
ð Fotosentez
23. Eğer organizmalar enerjiyi karbonhidratlarda değil, ATP de depolasalardı ne gibi problemler olurdu?
ð Hücre içi daha asidik olurdu.
ð Fosfor şu an bulunduğundan daha çok kullanılırdı.
24. Bir nükleotidin yapısında 5 karbonlu şekerle azotlu organik bazın oluşturduğu kısma ne denir?
ð Nükleozit
25. mRNA’nın görevi nedir?
ð Hücredeki RNA miktarının % 5’ini oluşturur. DNA da bulunan genetik bilgiyi belli şifreler (kodon) halinde çekirdekten sitoplazmaya aktarır.

 

 

 

 


1.protista kaça ayrılır? isimlerini yaz.
2.kamçılılar hangi hücre yapısındadır?
3.kamçılılar nasıl hareket eder?
4.amip beslenmesini açıkla?
5.pigmentlerine göre alglre kaça ayrılır?
6.alglrin biyoloji ve ekonomik önemi?
7.mantarların beslenmesini açıkla?
8.cıvık mantarların önemi?
9.mantarları gruplandır?
10.yumuşakça açıkla?
11.eklem bacaklıları yaz.
12.derisi dikenli açıkla
13.sölenter açıkla?
14.hayvanları gruplandır.
15omurgalıları sınıflandır.
16.balıklar açıkla.
17.ilkel kordalı 4 özelliğini açıkla
18.küf mantarı?
19.enfeksiyon mantarı?
20.maya mantarı?

cevaplar
1.protista 6 ya ayrılırbunlar;
kamçılılar
kökayaklılar
sporlular
siller
algler
cıvık mantarlar

2.okaryat hücre yapısında ve tek hücreli canlılar

3.kamçılarıyla hareket eder.

4.besinlerin yalancı ayaklarıyla dış ortamdan alır ve stoplazmalarında bulunan besin kofulu içinde sindirir.

5.4 e ayrılır yeşil alg,esmer alg, altın sarısı,kırmızı alg

6.mayonez puding hazır çorba boya,plastik yapay tahta ve deodarant elde etmede

7.klorofil pigmenti içermez kendi besinini kendisi üretir.

8.ayrıştırıcı organizmalardır.Madde döngülerinde rol oynar

9.maya mantar,küf mantarı, şapkalı mantar, enfeksiyon mantarı

10.ahtopod,salyangoz,midye

11.kabuklular:karides,yengeç,ıstakoz
çokayaklılar:vucut bölmelidir,çiyan her bir bölmeden 1 çift ayak çıkar kırkayak her bölmeden 2 çift ayak çıkar
örümcek,akrep,kene:4 çift ayak,baş-boy bölgesi kaynaşmıştır.
böcekler:3 çift bacak, 2 çift kanat taşır,karasinek,kelebek çekirge

12.rejenersyon:vucutlarında kopan herhangi bir parçayı hücre bölünmesiyle yenileme
deniz yıldızı:5 kollu
deniz kestaneleri:küre
deniz hıyarı:silindir

13.vucutları ışınsal simetriye sahiptir örneğin hidro,mercan,deniz anası

14.omurgasızlar
ilkel kordalılar
omurgalılar

15.balıklar
iki yaşamlılar
sürüngenler
kuşlar
memeliler

16.balıklar
çenesiz balık:enginlerinde notokard vardır çeneleri ve dişleri yoktur
kemikli balık:3 belirgin balık özelliği vardır, yüzme keseleri,pullar ve kemik bir iskelet

kıkırdak balık:iskeletleri kıkırdaktan yapılmışıtır pul benzeri yapıları vardır. örneğin vatoz,köpek balığı

17.içi boş bir silindir kordonu
omurganın ilkel hali notokord
solungaç yarıkları
kuyruk

18.organik bileşenleri çürüterek üzerinde sporlarla çoğalan mantarlardır.

19.deride ağız ve boğazda enfeksiyonlara neden olur.

20.ekmek hamurunun kabarması, bira ve şarap üretimi

 

 

 

 

 

 

 
1)yapısında C,H,O atomları taşıyan sve canlılar tarafından üretilebilen maddelere …………. maddeler denir.

2)su, ……….. maddelere örenektir.

3)bir molekülün içindeki atomların birbirine bağlanmasını sağlayan bağlara ………… denir.

4)karbonhidratların yapıtaşı olan organik bileşikler……….. dir.

5)asitler, turnusol kağıdının rengini …………..den/dan ………… ye/ya çevirir.

6)polisakkaritlerde …………bağı bulunur.

7) Maltozun yapıtaşları:………. ve …………dur.

8)hayvanlarda gözlenebilen 2 polisakkarit çeşidi, ……….. ve ……….dir.

9)yağlarda bulunan bağlara……….. bağı denir.

10)………… yağlarda iki bağ yapmış karbonatomuna rastlanmaz.

cevaplar:
organik 
inorganik
kimyasal bağlar
monosakkaritler
mavden kırmızıya
glikozit bağı
glikoz ve glikozdur
glikojen ve kitin
ester
doymuş

 

 

 

 


KİMYASAL TEPKİMELER, PROTEİNLER, HÜCRE KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1) Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

a) Kütle miktarları korunur

b) Atom sayıları korunur

c) Hacim miktarları korunur

d) Atomların cinsleri korunur

Doğru Cevap:C

2) Fermantasyon sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

a) Oksijen

b) CO2

c) ATP

d) Etil alkol

Doğru Cevap:A

3) Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin kullanım alanlarından değildir?

a) Adli tıp

b) Kriminoloji

c) Psikoloji

d) Sistematik

Doğru cevap: C

4) Proteinlerin yapısında aşağıdaki elementlerden hangisi bulunmaz?

a) Azot

b) Karbon

c) Demir

d) Oksijen

Doğru cevap:C

5) Hücre içinde ATP sentezi ile görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ribozom,

b) Mitokondri

c) Koful (bilgi yelpazesi)

d) Golgi aygıtı

Doğru cevap: B

6) Aşağıdakilerden hangisinin fazlalığı glikoz yapımını artırır?

a) Ribozom

b) Kloroplast

c) Golgi aygıtı

d) Endoplazmik retikulm

Doğru cevap: B

7) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici besin gruplarından değildir?

a) Protein

b) Su

c) Madensel Tuzlar

d) Vitamin

Doğru Cevap:A

8) Hücre içindeki genetik bilgiler dölden döle hangisi ile taşınır?

a) Koful

b) Sentrozom

c) Kromozom

d) Hücre zarı

Doğru Cevap:C

9) Aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucu oluşmaz?

a) Dil yuvarlaması

b) Göz rengi

c) Altı parmaklılık

d) Güneşin ten rengini değiştirmesi

Doğru Cevap

10) DNA da bulunup RNA da bulunmayan organik baz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adenin

b) Guanin

c) Sitozin

d) Timin

Doğru cevap

 

 

 

 

 

 
arkadaşlar yarın sınavım var sorular bunlar yardımcı olursanız sevinirim 
1 hücre zarının yapısı ve görevleri
2 çekirdeğin yapısı ve görevleri
3 hücrenin organelleri ve görevleri
4 posif taşıma ile aktif taşıma nedir ? özellikleri
5 difüzyon, osmoz, turgor,hemoliz,plazmoliz,deplo zmoliz,endositoz, fagositoz,pinosinoz,ekzositoz nedir ? örenek ver ?
6 bitki hücresi ile hayvan hücresini karşılaştırma ?
7 Tür, homolog organ, anolog organ, filogenetik sınıflandırma, amprik sınıflandırma nedir ? örnek ver ?
8 sınıflandırmada kullanılan birimleri küçükten büyüğe sıralayınız ortak özellik ve birey sayısı yönümden değerlendiriniz ?
9 bakteileri sınıflandırma ?
10 ototrof hetotrof, fotoototrof, komoatotrot, parazit, pratojen saprofil bakteri nedir ?
11 ökaryot ve prokaryot hücre nedir ? (hangi canlılardır)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment